English

12015 TOURIST GUIDANCE (ENGLISH) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314T%
1 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I0000000000000000.00
2 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II0000000000000000.00
3 COMPUTER I 0000000000000000.00
4 COMPUTER II0000000000000000.00
5 ENGLISH I0000000000000000.00
6 ENGLISH II0000000000000000.00
7 ORIENTATION0000000000000000.00
8 KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI0000000000000000.00
9 KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI0000000000000000.00
10 ENGLISH FOR TOURISM I0000000000000000.00
11 ENGLISH FOR TOURISM II0000000000000000.00
12 INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT0000000000000000.00
13 WORLD TRAVEL DESTINATION0000000000000000.00
14 TRAVEL AND TOUR OPERATIONS 0000000000000000.00
15 GENERAL TURKISH HISTORY AND CULTURE0000000000000000.00
16 TOURISM LAW AND REGULATIONS0000000000000000.00
17 TOURISM MARKETING0000000000000000.00
18 TOUR PLANNING AND MANAGEMENT0000000000000000.00
19 TOURISM GEOGRAPHY0000000000000000.00
20 MUSEUM GUIDANCE MANAGEMENT0000000000000000.00
21 TOURIST GUIDANCE PRINCIPLES0000000000000000.00
22 CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT0000000000000000.00
23 WORLD HISTORY OF CIVILIZATIONS0000000000000000.00
24 COMMUNICATION SKILLS AND BEHAVIORAL SCIENCES0000000000000000.00
25 HISTORY OF ART0000000000000000.00
26 ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM0000000000000000.00
27 TURKISH LANGUAGE I0000000000000000.00
28 TURKISH LANGUAGE II0000000000000000.00
Related number of course units / 2800000000000000--
Level of contribution00000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314T%
1 GERMAN I0000000000000000.00
2 GERMAN II0000000000000000.00
3 RUSSIAN I0000000000000000.00
4 RUSSIAN II0000000000000000.00
Related number of course units / 400000000000000--
Level of contribution00000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314T%
1 POLITICAL IDEOLOGIES0000000000000000.00
2 GENDER STUDIES0000000000000000.00
3 MEDENİYET TARİHİ0000000000000000.00
4 GEOPOLITICS OF THE CAUCASUS IN THE 21ST0000000000000000.00
5 CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS0000000000000000.00
Related number of course units / 500000000000000--
Level of contribution00000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.