English

12015 TOURIST GUIDANCE (ENGLISH) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim Objectives
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 11
1 Explain the basic characteristics of the tourism industry and the basic concepts related to the Tourism Guiding profession and associate them with the characteristics of tourism businesses.XX
2 Discusses the structure and functioning of the tourism industry and its importance in the development of the country and associates it with tourism enterprises.XX
3 Culture of various civilizations who lived in Turkey, history, religion, art, geography, describes the life and ways of thinking and comments.XX
SKILLS Aim Objectives
(Described in terms of cognitive and practical skills) 11
1 In line with the theoretical knowledge gained on the Tourism Guiding profession, they plan a tour program and discusses its operation, considering the purpose, type and characteristics of the touristic region.XX
2 It emphasizes the importance of professional development by following scientific and current developments in the fields of tourism, art and archeology and shows advocacy and behavior towards the necessity of lifelong learning.XX
3 Analyzes numerical and statistical data and results for current applications in the field of tourism in accordance with ethical values.XX
4 Knows and implements legal regulations related to tourism field, tourist guiding law and professional organizations.XX
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim Objectives
Autonomy & Responsibility 11
1 By taking the leadership role in tour groups; Manages the tour program and analyzes possible problems that may be encountered during the tour.XX
Learning to Learn 11
1 Turkey's natural and cultural assets that have, ancient city ruins and architecture of the region with historical artifacts, art, culture, cuisine, folklore, flora and fauna, etc. uses the skills of describing and presenting the features.XX
Communication & Social 11
1 Demonstrates effective written-verbal communication and presentation skills and expresses professional knowledge accurately and effectively.XX
2 Demonstrates reading, writing, understanding, speaking and writing skills in English and a second foreign language (Arabic, Russian).XX
Occupational and/or Vocational 11
1 Bir turu hazırlama, uygulama ve denetlemeye ilişkin bilgi ve yetkinliklerini kullanır.XX
2 By using personality traits with social skills required by the Tourism Guidance profession; organizes social and social projects, organizations and studies with sustainable quality specific to its field.XX
3 Turizmin fiziksel ve toplumsal çevreye yönelik yarattığı olumsuzluklara karşı duyarlı bir tutum gösterir, soyut ve somut kültürel varlıkları koruma bilinci ile hareket ederXX
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.