English

 INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
 Information About the Institute
  Programmes With Thesis
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
14001 - COMPUTER ENGINEERING (MS) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14003 - BANKING AND FINANCE (MSc) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14005 - PUBLIC LAW (LLM)   0 YÖDAK
14007 - CLINICAL PSYCHOLOGY (MS)   0 YÖDAK
14010 - NURSING (M.S.)   0 YÖDAK
14012 - ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERING (MS) (ENGLISH)    0 YÖDAK
14014 - SOFTWARE ENGINEERING (MS) (ENGLISH)    0 YÖDAK
14016 - ADDICTION COUNSELING AND REHABILITATION (MS)    0 YÖDAK
14018 - NUTRITION AND DIETETICS (MS)    0 YÖDAK
14020 - TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14021 - TOURISM MANAGEMENT (M.A.)   0 YÖDAK
14025 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (M.Ed.)    0 YÖDAK
14030 - GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING (M.Ed.)   0 YÖDAK
14040 - EDUCATIONAL ADMINISTRATION (M.Ed.) (With Thesis)   0 YÖDAK
14050 - BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14051 - BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)   0 YÖDAK
14120 - MARKETING (M.A) (ENGLISH)    0 YÖDAK
  Programmes Without Thesis
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
14004 - BANKING AND FINANCE (MSc) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14006 - COMPUTER ENGINEERING (MS) (ENGLISH)   0 YÖDAK
14008 - CLINICAL PSYCHOLOGY(MS) (WithOut Thesis)   0 YÖDAK
14013 - ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERING (MS) (ENGLISH) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14015 - SOFTWARE ENGINEERING (MS)(ENGLISH) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14017 - ADDICTION COUNSELING AND REHABILITATION (MS) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14019 - NUTRITION AND DIETETICS (MS)    0 YÖDAK
14060 - BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14061 - BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14070 - TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14071 - TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (Without Thesis)   0 YÖDAK
14121 - MARKETING (M.A) (ENGLISH) (Without Thesis)   0 YÖDAK
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.