English

SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-TOURIST GUIDANCE (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-TOURIST GUIDANCE (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalarIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
CMP101COMPUTER I ( COMPUTER I )Z202.02.02
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03
THM101INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT ( INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT )Z303.09.03
THM103WORLD TRAVEL DESTINATION ( WORLD TRAVEL DESTINATION )Z303.08.03
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02
CSU305SCIENCE AND ETHICS ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
CSU306GENDER STUDIES ( GENDER STUDIES )G303.03.03
CSU312INTERNATIONAL CONFLICT ANALYSIS ( INTERNATIONAL CONFLICT ANALYSIS )G303.03.03
CSU402CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
GER101GERMAN I ( GERMAN I )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02
CMP102COMPUTER II ( COMPUTER II )Z202.02.02
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03
THM106TRAVEL AND TOUR OPERATIONS ( TRAVEL AND TOUR OPERATIONS )Z303.04.03
TRG102GENERAL TURKISH HISTORY AND CULTURE ( GENERAL TURKISH HISTORY AND CULTURE )Z303.07.03
TRG104TOURISM LAW AND REGULATIONS ( TOURISM LAW AND REGULATIONS )Z303.06.03
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02
GER102GERMAN II ( GERMAN II )S303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TEN201ENGLISH FOR TOURISM I ( ENGLISH FOR TOURISM I )Z303.04.03
TRG201TOURISM MARKETING ( TOURISM MARKETING )Z324.06.05
TRG203TOURISM GEOGRAPHY ( TOURISM GEOGRAPHY )Z303.05.03
TRG205TOURIST GUIDANCE PRINCIPLES ( TOURIST GUIDANCE PRINCIPLES )Z303.04.03
TRG207WORLD HISTORY OF CIVILIZATIONS ( WORLD HISTORY OF CIVILIZATIONS )Z303.04.03
TRG209HISTORY OF ART ( HISTORY OF ART )Z202.04.02
RUS201RUSCA I ( RUSSIAN I )S303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TEN202ENGLISH FOR TOURISM II ( ENGLISH FOR TOURISM II )Z303.04.03
TRG202TOUR PLANNING AND MANAGEMENT ( TOUR PLANNING AND MANAGEMENT )Z223.05.04
TRG204MUSEUM GUIDANCE MANAGEMENT ( MUSEUM GUIDANCE MANAGEMENT )Z323.06.05
TRG206CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT ( CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT )Z303.04.03
TRG208COMMUNICATION SKILLS AND BEHAVIORAL SCIENCES ( COMMUNICATION SKILLS AND BEHAVIORAL SCIENCES )Z303.04.03
TRG212ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM ( ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM )Z303.04.03
RUS202RUSCA II ( RUSSIAN II )S303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.