English

12015-TOURIST GUIDANCE (ENGLISH)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2649 PDP200 KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2650 PDP400 KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2645 ORI100 ORIENTATION Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
379 THM103 WORLD TRAVEL DESTINATION Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
378 THM101 INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2528 TRG104 TOURISM LAW AND REGULATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2277 TRG102 GENERAL TURKISH HISTORY AND CULTURE Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
475 THM106 TRAVEL AND TOUR OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
379 THM103 WORLD TRAVEL DESTINATION Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
378 THM101 INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):44 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2282 TRG209 HISTORY OF ART Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2281 TRG207 WORLD HISTORY OF CIVILIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2280 TRG205 TOURIST GUIDANCE PRINCIPLES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
610 TEN201 ENGLISH FOR TOURISM I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2279 TRG203 TOURISM GEOGRAPHY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2278 TRG201 TOURISM MARKETING Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
745 TEN202 ENGLISH FOR TOURISM II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2563 TRG212 ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE TOURISM Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2287 TRG208 COMMUNICATION SKILLS AND BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2286 TRG206 CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2285 TRG204 MUSEUM GUIDANCE MANAGEMENT Compulsory 3 + 2 3.0 6.0
2284 TRG202 TOUR PLANNING AND MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
610 TEN201 ENGLISH FOR TOURISM I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):31 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.