English

 FACULTY OF EDUCATION
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
02010 - GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
02020 - TURKISH TEACHING   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
 FACULTY OF LAW
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
03010 - LAW   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
03020 - INTERNATIONAL LAW (ENGLISH)   0
 FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
04020 - BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH)   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
04030 - INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
04040 - PSYCHOLOGY   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
04070 - CIVIL AVIATION MANAGEMENT (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
04100 - BANKING AND FINANCE (ENGLISH)   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
 FACULTY OF ENGINEERING
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
05010 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
05020 - MECHATRONICS ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
05030 - COMPUTER ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
05040 - SOFTWARE ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
 FACULTY OF FINE ART AND DESIGN
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
05050 - ARCHITECTURE (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
 Faculty of Health Sciences
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
06010 - NURSING   0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
06020 - NURSING (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
 SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
10010 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION    0 YÖK Accredited-YÖDAK Accredited
 Prep School
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
13010 - ENGLISH PREPARATORY SCHOOL (ENGLISH)   0
13020 - TURKISH PREPARATORY SCHOOL (TURKISH)   0
 FACULTY OF TOURISM
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
16010 - TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH)   0 YÖDAK Accredited
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.