English

 FACULTY OF EDUCATION
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
02010 - GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
02020 - TURKISH TEACHING (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
02060 - ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ENGLISH)   0 YÖDAK
 FACULTY OF LAW
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
03010 - LAW (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
03020 - INTERNATIONAL LAW (ENGLISH)   0 YÖDAK
 FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
04020 - BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH)   0 YÖK-YÖDAK
04030 - INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH)   0 YÖDAK
04040 - PSYCHOLOGY (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
04050 - PSYCHOLOGY (ENGLISH)   0 YÖDAK
04070 - CIVIL AVIATION MANAGEMENT (ENGLISH)   0 YÖDAK
04100 - BANKING AND FINANCE (ENGLISH)   0 YÖK-YÖDAK
04110 - POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (ENGLISH)   0 YÖDAK
04120 - MEDYA VE İLETİŞİM   0 YÖDAK
 FACULTY OF ENGINEERING
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
05010 - ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖK-YÖDAK
05020 - MECHATRONICS ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖK-YÖDAK
05030 - COMPUTER ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖK-YÖDAK
05040 - SOFTWARE ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖDAK
05041 - BLOK ZİNCİR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)   0 YÖDAK
05042 - YAPI YÖNETİMİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)   0 YÖDAK
05043 - CIVIL ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖDAK
05050 - INFORMATION SECURITY ENGINEERING (ENGLISH)   0 YÖDAK
 FACULTY OF FINE ART AND DESIGN
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
05051 - ARCHITECTURE (ENGLISH)   0 YÖDAK
15050 - INTERIOR ARCHITECTURE & ENVIRONMENTAL DESIGN (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
  FACULTY OF HEALTH SCIENCES
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
06010 - NURSING (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
06011 - NURSING UNDERGRADUATE COMPLETION   0 YÖDAK
06020 - NURSING (ENGLISH)   0 YÖDAK
06025 - PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
 PREP SCHOOL
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
13010 - ENGLISH PREPARATORY SCHOOL (ENGLISH)   0
13020 - TURKISH PREPARATORY SCHOOL (TURKISH)   0
 FACULTY OF TOURISM
 Information About the Faculty
Departments / Programs NQF-HETR (TYYÇ)/ISCED Field Code for Education Accreditation
16010 - TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH)   0 YÖDAK
16020 - GASTRONOMY AND CULINARY ARTS (TURKISH)   0 YÖK-YÖDAK
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.