English

07010-JUSTICE (TURKISH)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2647 KGU200 PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2646 ORY100 ORIENTATION Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2289 ADL119 OFFICE MANAGEMENT TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1157 ADL115 BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1156 ADL113 PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW-BASIC RIGHTS AND FREEDOMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1155 ADL111 BASIC CONCEPTS OF LAW AND JUDICIAL ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2519 ADL116 BASICS PRINCIPLES OF CIVIL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
505 ADL108 PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
504 ADL106 PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
502 ADL102 BASICS OF ADMINISTRATIVE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
640 ADL201 PARALEGAL AND SERVICE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2447 ADL223 PRINCIPLES OF LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2290 ADL219 PUBLIC FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
582 ING201 ENGLISH III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
642 ADL207 KEYBOARD AND LEGAL WRITINGS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
641 ADL203 BASICS OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
736 ING202 ENGLISH IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
803 ADL206 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
800 ADL204 LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
798 ADL202 PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEDURE AND EXECUTION LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 13
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :13 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.