English

03010-LAW (TURKISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
678 HUK107 CONSTITUTIONAL LAW GENERAL PROVISIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
676 HUK105 ROMAN LAW GENERAL PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
677 HUK103 CIVIL LAW I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
675 HUK101 INTRODUCTION TO LAW AND BASIC CONCEPTS OF LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2648 KGU400 PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2646 ORY100 ORIENTATION Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
756 HUK106 ROMAN LAW PRIVATE PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
754 HUK102 INTRODUCTION TO LAW AND BASIC CONCEPTS OF LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
757 HUK108 TURKISH CONSTITUTIONAL LAW Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
755 HUK104 CIVIL LAW II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1221 HUK201 LAW OF OBLIGATIONS I GENERAL PROVISIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1222 HUK203 CRIMINAL LAW I GENERAL PROVISIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1235 HUK212 HISTORY OF TURKISH LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1223 HUK205 ADMINISTRATIVE LAW I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1224 HUK207 INTERNATIONAL LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1225 HUK209 PHILOSOPHY OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1226 HUK211 PUBLIC FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1227 HUK219 GENERAL PUBLIC LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1231 HUK204 CRIMINAL LAW II GENERAL PROVISIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1232 HUK206 ADMINISTRATIVE LAW II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1233 HUK208 INTERNATIONAL LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1234 HUK210 SOCIOLOGY OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1235 HUK212 HISTORY OF TURKISH LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1236 HUK220 GENERAL PUBLIC LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1225 HUK209 PHILOSOPHY OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1191 HUK202 LAW OF OBLIGATIONS II GENERAL PROVISIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1243 HUK307 CRIMINAL LAW I PRIVATE PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1242 HUK305 COMMERCIAL LAW I Compulsory 5 + 0 5.0 5.0
1241 HUK303 LAW OF OBLIGATIONS I PRIVATE PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1240 HUK301 LAW OF CIVIL PROCEDURE I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
1244 HUK309 TAX LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1245 HUK311 PROPERTY LAW I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
1246 HUK313 ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1250 HUK304 LAW OF OBLIGATIONS II PRIVATE PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1255 HUK314 ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1254 HUK312 PROPERTY LAW II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
1253 HUK310 TAX LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1252 HUK308 CRIMINAL LAW II PRIVATE PROVISIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1251 HUK306 COMMERCIAL LAW II Compulsory 5 + 0 5.0 5.0
1249 HUK302 LAW OF CIVIL PROCEDURE II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2640 HUK425 LAW OF COMMERCİAL PAPERS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1262 HUK409 SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
1274 HUK408 LAW OF SUCCESSION II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1266 HUK413 PRIVATE INTERNATIONAL LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1261 HUK407 LAW OF SUCCESSION I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1260 HUK405 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1259 HUK403 LABOR LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1258 HUK401 LAW OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1277 HUK414 PRIVATE INTERNATIONAL LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1276 HUK412 LAW OF MARITIME COMMERCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1275 HUK410 INSURANCE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1274 HUK408 LAW OF SUCCESSION II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1273 HUK406 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1271 HUK404 LABOR LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1270 HUK402 LAW OF ENFORCEMENT AND BANKRUPTCY II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
2640 HUK425 LAW OF COMMERCİAL PAPERS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.