English

11020 OPTICIANRY (TURKISH) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819202122T%
1 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I000000000000000000000000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II000000000000000000000000.00
3 COMPUTER I000000000000000000000000.00
4 COMPUTER II000000000000000000000000.00
5 ENGLISH I000000000000000000000000.00
6 ENGLISH II000000000000000000000000.00
7 PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES000000000000000000000000.00
8 EYE ANATOMY AND PYSIOLOGY300000000000000000000032.73
9 GEOMETRİCAL OPTİCS000000000000000000000000.00
10 EYE OPTICIANRY-I53440000454343404435546861.82
11 PHYSICS OF OPTICIANRY-II000000000000000000000000.00
12 PHYSİCS OF OPTICIANRY-I000000000005000000000054.55
13 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-I54440000544334404434546861.82
14 SUMMER PRACTICE000000000000000000000000.00
15 INTRODUCTION OF OPTIANRY000000000000000000000000.00
16 PUBLIC RELATIONS00000000000000503055502320.91
17 EYE DİSEASES000000000000000000000000.00
18 EYE OPTICIANRY-II000000000000000000000000.00
19 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-III000000000000000000000000.00
20 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II000000000000000000000000.00
21 MARKETING IN OPTICIANRY000000000000000000000000.00
22 CONSUMER RIGHTS AND CONSUMER BEHAVIOURS000000000000000000000000.00
23 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II000000000000000000000000.00
24 ORIENTATION000000000000000000000000.00
25 HEALTH PSYCHOLOGY000000000000000000000000.00
26 DEONTOLOGY AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES000000000000000000000000.00
27 TURKISH LANGUAGE I000000000000000000000000.00
28 TURKISH LANGUAGE II000000000000000000000000.00
Related number of course units / 283222000022232230323332--
Level of contribution13788000099811771301181114158--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819202122T%
1 MATHEMATICS000000000000000000000000.00
2 COSTOMER RELATIONSHIP00000000000005005055002018.18
3 PUBLIC HEALTH00000000000030003553552926.36
4 HEALTH SOCIOLOGY000000000000400000000043.64
Related number of course units / 40000000000002100212211--
Level of contribution00000000000075008510855--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819202122T%
1 BUSINESS HEATHY AND SAFETY000000000000000000000000.00
Related number of course units / 10000000000000000000000--
Level of contribution0000000000000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819202122T%
1 DICTION000000000000000000000000.00
2 BASIC FIRST AID SKILLS000000000000000000000000.00
3 PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES000000000000000000000000.00
4 PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS000000000000000000000000.00
5 HUMAN RIGHTS000000000000000000000000.00
6 SUPER POWERS IN WORLD POLITICS000000000000000000000000.00
Related number of course units / 60000000000000000000000--
Level of contribution0000000000000000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.