English

11020-OPTICIANRY (TURKISH)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
910 OPT121 PHYSİCS OF OPTICIANRY-I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
921 OPT125 INTRODUCTION OF OPTIANRY Compulsory 1 + 4 3.0 8.0
909 OPT117 GEOMETRİCAL OPTİCS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2646 ORY100 ORIENTATION Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2647 KGU200 PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
912 OPT120 PHYSICS OF OPTICIANRY-II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
911 OPT118 EYE OPTICIANRY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
913 OPT122 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 3.0
908 OPT116 EYE ANATOMY AND PYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
914 OPT124 SUMMER PRACTICE Compulsory 0 + 16 0.0 4.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
935 PSI200 HEALTH PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
916 OPT223 EYE OPTICIANRY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
917 OPT227 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II Compulsory 1 + 6 4.0 15.0
918 OPT222 EYE DİSEASES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
915 OPT221 PUBLIC RELATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
907 SHM202 DEONTOLOGY AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
918 OPT222 EYE DİSEASES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
920 OPT228 MARKETING IN OPTICIANRY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2376 OPT238 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-II Compulsory 1 + 6 4.0 13.0
919 OPT226 APPLICATIONS OF OPTICIANRY-III Compulsory 1 + 6 4.0 15.0
928 OPT234 CONSUMER RIGHTS AND CONSUMER BEHAVIOURS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):40 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.