English

05051-ARCHITECTURE (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1842 ARC101 BASIC DESIGN I Compulsory 4 + 4 6.0 7.0
1843 ARC103 FREEHAND DRAWING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1845 ARC105 ARCHITECTURAL DRAWING I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1893 ARC107 BASIC MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1849 ARC108 INTRODUCTION TO BUILDING CONSTRUCTION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1848 ARC106 ARCHITECTURAL DRAWING II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1847 ARC104 RENDERING AND PRESENTATION TECHNIQUES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1846 ARC102 BASIC DESIGN II Compulsory 4 + 4 6.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1851 ARC203 BUILDING MATERIALS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1850 ARC201 ARCHITECTURAL DESIGN I Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
1852 ARC205 COMPUTER AIDED DESIGN I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1853 ARC207 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1899 ARC209 BUILDING STATICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1900 ARC211 HISTORY OF ANCIENT ARCHITECTURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1929 ARC213 ECOLOGY AND DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1901 ARC202 ARCHITECTURAL DESIGN II Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
1902 ARC204 BUILDING PHYSICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1903 ARC206 COMPUTER AIDED DESIGN II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1904 ARC208 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1905 ARC210 SURVEYING AND MAPPING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
1906 ARC212 HISTORY OF TURKISH ARCHITECTURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2076 ARC214 THEORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1909 ARC305 LANDSCAPE DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1907 ARC301 ARCHITECTURAL DESIGN III Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
1908 ARC303 CONSERVATION OF HISTORIC BUILDINGS AND SITES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
1910 ARC307 ARCHITECTURAL ACOUSTICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1912 ARC311 SUMMER TRAINING I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
1911 ARC309 HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE Compulsory 2 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1919 ARC312 ENVIRONMENTAL CONTROL Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1918 ARC310 HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1917 ARC308 REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1916 ARC306 CONTEMPORARY STRUCTURES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1915 ARC304 THEORY OF URBAN PLANNING AND DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1914 ARC302 ARCHITECTURAL DESIGN IV Compulsory 4 + 4 6.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1923 ARC407 SUMMER TRAINING II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
1922 ARC405 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1921 ARC403 CONSTRUCTION PROJECT Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
1920 ARC401 ARCHITECTURAL DESIGN V Compulsory 4 + 4 6.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :25

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1927 ARC406 DESIGN OF THE BUILT ENVIRONMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1926 ARC404 PROFESSIONAL PRACTICE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1925 ARC402 GRADUATION PROJECT Compulsory 4 + 4 6.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :22
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.