English

05051 ARCHITECTURE (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516171819T%
1 BASIC DESIGN I000000000000000000000.00
2 BASIC DESIGN II000000000000000000000.00
3 FREEHAND DRAWING000000000000000000000.00
4 RENDERING AND PRESENTATION TECHNIQUES000000000000000000000.00
5 ARCHITECTURAL DRAWING I000000000000000000000.00
6 ARCHITECTURAL DRAWING II000000000000000000000.00
7 BASIC MATHEMATICS000000000000000000000.00
8 INTRODUCTION TO BUILDING CONSTRUCTION000000000000000000000.00
9 ARCHITECTURAL DESIGN I000000000000000000000.00
10 ARCHITECTURAL DESIGN II000000000000000000000.00
11 BUILDING MATERIALS000000000000000000000.00
12 BUILDING PHYSICS000000000000000000000.00
13 COMPUTER AIDED DESIGN I000000000000000000000.00
14 COMPUTER AIDED DESIGN II000000000000000000000.00
15 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION I000000000000000000000.00
16 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION II000000000000000000000.00
17 BUILDING STATICS 000000000000000000000.00
18 SURVEYING AND MAPPING000000000000000000000.00
19 HISTORY OF ANCIENT ARCHITECTURE000000000000000000000.00
20 HISTORY OF TURKISH ARCHITECTURE000000000000000000000.00
21 ECOLOGY AND DESIGN000000000000000000000.00
22 THEORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE000000000000000000000.00
23 ARCHITECTURAL DESIGN III000000000000000000000.00
24 ARCHITECTURAL DESIGN IV000000000000000000000.00
25 CONSERVATION OF HISTORIC BUILDINGS AND SITES000000000000000000000.00
26 THEORY OF URBAN PLANNING AND DESIGN000000000000000000000.00
27 LANDSCAPE DESIGN000000000000000000000.00
28 CONTEMPORARY STRUCTURES 000000000000000000000.00
29 ARCHITECTURAL ACOUSTICS000000000000000000000.00
30 REINFORCED CONCRETE STRUCTURES000000000000000000000.00
31 HISTORY OF EUROPEAN ARCHITECTURE000000000000000000000.00
32 HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE000000000000000000000.00
33 SUMMER TRAINING I000000000000000000000.00
34 ENVIRONMENTAL CONTROL000000000000000000000.00
35 ARCHITECTURAL DESIGN V000000000000000000000.00
36 GRADUATION PROJECT000000000000000000000.00
37 CONSTRUCTION PROJECT000000000000000000000.00
38 PROFESSIONAL PRACTICE000000000000000000000.00
39 PROJECT MANAGEMENT000000000000000000000.00
40 DESIGN OF THE BUILT ENVIRONMENT000000000000000000000.00
41 SUMMER TRAINING II000000000000000000000.00
42 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I11111111111111111111920.00
43 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II000000000000000000000.00
44 COMPUTER I 000000000000000000000.00
45 COMPUTER II000000000000000000000.00
46 ENGLISH I44444444444444444447680.00
47 ENGLISH II44444444444444444447680.00
48 TURKISH LANGUAGE I000000000000000000000.00
49 TURKISH LANGUAGE II000000000000000000000.00
Related number of course units / 493333333333333333333--
Level of contribution9999999999999999999--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.