English


NURSING PROGRAMME
COURSE DESCRIPTION
Name of the Course Unit Code Year Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS KIU206 3 6 3+0 3.0 3.0


General Information
Language of Instruction Turkish
Level of the Course Unit Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
Type of the Course University Elective
Mode of Delivery of the Course Unit Face-to-face
Work Placement(s) Requirement for the Course Unit Yes
Coordinator of the Course Unit Dr. MEHMET BALYEMEZ
Instructor(s) of the Course Unit Dr. MEHMET BALYEMEZ
Assistant(s) of the Course Unit

Prerequisites and/or co-requisities of the course unit
CATEGORY OF THE COURSE UNIT
Category of the Course Unit Degree of Contribution (%)
Fundamental Course in the field -
Course providing specialised skills to the main field -
Course providing supportive skills to the main field % 100
Course providing humanistic, communication and management skills -
Course providing transferable skills -

Objectives and Contents
Objectives of the Course Unit To students who take the course; To give basic information about the Turkish Cypriots' struggle for independence and the origins of the Cyprus Problem that still continues today and to gain the ability to comment on the situation in the TRNC.
Contents of the Course Unit 1. The position and strategic value of Cyprus 2. The conquest of the Ottoman Empire 3. The developments in the 19th century and their effects on Cyprus 4. The Cyprus policy of Britain 5. The struggle for existence of the Turkish Cypriots 6. Enosis attempts of the Greeks 7. Lausanne Peace Cyprus reflection of Treaty 8. second world War after developments 9. Cyprus Political Organization of Turkey 10. Greece's Cyprus policy 11. Turkey's Cyprus policy 12. Resistance Organization of the Turkish Cypriot and the Turkish Resistance Organization 13. intercommunal conflict (1955-1958 14. Declaration of the Republic of Cyprus and the Philosophy of Establishment 15. Greek Cypriots 'Attempts to Destroy the Republic of Cyprus, the Akritas Plan, and Bloody Christmas Attacks 16. The Turkish Cypriots' Existence Struggle, General Committee, Limassol Resistance, Erenköy War, Geçitkale attacks 17. important developments afterward 18. Cyprus Peace Operation 19. Cyprus Negotiations (1974-2020) 20. Current Developments
Contribution of the Course Intending to Provide the Professional Education The Turkish Cypriot Struggle History course contains the information that every student should receive within the context of the general culture. The intellectual depth of knowledge will increase if every student in the TRNC learns the Cyprus and Turkish Cypriots' fight for existence in general terms.

No
Key Learning Outcomes of the Course Unit
On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to:
1 -

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit
Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Weekly Course Contents and Study Materials for Preliminary & Further Study
Week Topics (Subjects) Preparatory & Further Activities
1 Cyprus's Position and Strategic Value
Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi Ders-1
2 Britain's Policy of Cyprus No file found
3 Enosis No file found
4 Turkish Cypriot's national struggle_I No file found
5 Turkish Cypriot's national struggle_II No file found
6 Turkey's policy of Cyprus No file found
7 Turkish Cypriot's Resistance Organizations No file found
8 Establishment of the Republic of Cyprus and its subsequent developments No file found
9 Lost Bus and Erenköy Rezistance No file found
10 Announcement of the Turkish Cypriot Interim Administration and inter-communal conflicts No file found
11 Announcement of the Turkish Republic of Northern Cyprus and subsequent developments No file found
12 The Plan of The Annan and subsequent developments No file found
13 From 2005 to nowadays developments in Cyprus No file found
14 current developments No file found

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING
Ağaoğulları, Mehmet Ali, Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, 6. Ba., İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.

Akgün, Sibel, “ İngiliz Sömürge Yönetimine Karşı Kıbrıs Türk Toplumunun Tepkisi”, 2011’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, “Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu Bildirileri, Ekoavrasya, Ankara, 2012.

Akkurt, Aydın, Türk Mukavemet Teşkilatı, Seçil Ofset, İstanbul, 1999.

___________, Türk Mukavemet Teşkilatı 1957-1958, Bayrak Matbaacılık, İstanbul, 1999.

Alasya, Halil Fikret, Maarif İşleri, Lefkoşa, 1969.

____________, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, Ankara, 1977.

Altan, Mustafa Haşim, Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi, C.II, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yayınları, Kıbrıs, 1986.

An, Ahmet, Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci ve Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması (1900–1942), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa,1997.

_________, “Kıbrıs Türk Toplumunda Kulüpler”, Birinci Kıbrıs Sosyal ve İnsan Bilimleri Konferansı, Lefkoşa, 2005.

__________, Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara, 2002.

Annual Report on The Cyprus Police Force, Printed at the Nicosia Printing Works, Nicosia, 1955.

Armaoğlu, Fahir, Tarihi Perspektif İçinde Misak-ı Milli’nin Değerlendirilmesi, Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1998.

_____________, Kıbrıs Meselesi 1954-1959 Türk Hükümeti ve Kamuoyunun Davranışları (Karşılaştırmalı İnceleme), Sevinç Matbaası, Ankara, 1963.

Aydemir, Şevket Süreyya, İkinci Adam: İsmet İnönü, 1938-1950, C. II, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1967.

Ateşin, Hüseyin Mehmet, Kıbrıs’ta İslami Kimlik Davası, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.

Atun, Ata, Kıbrıs Andlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları (1571-1983), C. I, Mağusa Tarihi Araştırma ve Yazın Vakfı Yayını, Lefkoşa, 2007.

Bağcı, Hüseyin, Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara, 2001.

Batur, Nur, Rauf Raif Denktaş: Yeniden Yaşasaydım, Doğan Kitap, İstanbul, 2007.

Bayülken, Ü. Halûk, Cyprus Question and The United Nations, Second Print, CYREP Yayınevi, Lefkoşa, 2001.

Behçet, Hasan, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571- 1968), Lefkoşa, 1969.

Beratlı, Nazım, Kıbrıs Türklerinin Tarihi, (3. Kitap), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 1999.

____________, İngiliz Dönemi Başlarına Kadar Kıbrıs Türklerinin Tarihi, Kimliğin Kökenleri, C. I, 1. Ba., Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 1993.

Binatlı, Hasan A., Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Halkın Sesi Basımevi, Lefkoşa, 1980.

Birinci, Ergin, Necati ÖZKAN (1899–1970), Cilt I- IV, Necati Özkan Vakfı Yayınları, Lefkoşa, 1998.

Bozkurt, İsmail, Kıbrıs Türk Halkı’nın Siyaset Kurumu üzerine Deneme, Zeytin Yayıncılık, Lefkoşa, 2015.

_____________, “ Larnaka Sancağı Geçitkale Kovanı Örneğinde TMT’nin İnsan Kaynağı”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa.

Çiçek, Kemal, “Kıbrıs’ta Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu”, XII. Türk Tarih Kongresi, Kongre’ye Sunulan Bildiriler, TTK, Ankara, 1999.

Debeş, Taçgey, Sir Ronald Storrs’un Kıbrıs Anıları (1926–1932), Mez-Koop Bankası Kültür Yayınları, Mağusa, 1993.

Dedeçay, Servet Sami, Kıbrıs’ta Türk İşçilerinin Sendika Kurma Faaliyetleri (1918-1959), Kıbrıs Postası Basımevi, Mağusa, 1981.

Demirağ, Hasan, Kıbrıs; Biz ve Onlar, C. I- IV, Lefkoşa, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Derneği Yay., Ekim 2000-2004.

Demiryürek, Mehmet, Nizam-ı Cedit’ten II Meşrutiyet’e Osmanlı Reform Sürecinde Kıbrıs, 1.Ba., Akademik Kitaplar, İstanbul, 2010.

Denktaş, Rauf Raif, Kıbrıs Elli Yılın Hikâyesi, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul, 2008.

________________, 12’YE BEŞ KALA-KIBRIS, Kıbrıs Davası Hakkında Düşünceler, Notlar, Hatıralar, Butik Matbaa, Ankara, 1966.

Dikerdem, Mahmut, Ortadoğu’da Devrim Yılları Bir Büyükelçinin Anıları, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1977.

Doğansal, Demiray, Dr. Fazıl Küçük’ten Satır Araları, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yayınları, Selen Ofset Ltd., Lefkoşa, 2011.

Druşotis, Makarios, Karanlık Yön EOKA, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2005.

Eden, Anthony, The Memoirs of Anthony Eden: Full Circle, The Riverside Press, Cambridge, 1960.

Emircan, Mehmet S., Kıbrıs Türk Toprağıdır Bütün Türklerin Vatanıdır, C.I, Türk-Ar Araştırma Dizisi, Lefkoşa, 2000.

Erim, Nihat, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1976.

_________, Günlükler (1925-1979), Haz. Ahmet Demirel, Yapı Kredi Yayınları (YKY)-2200 Tarih–25, İstanbul, 2005.

__________, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), C. I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, TTK Basımevi, Ankara, 1953.

Ertenoğlu, Kasım, Eski Günler Eski Defterler, November Yayınları, Lefkoşa, 2006.

Esenbel, Melih, Kıbrıs-1, Ayağa Kalkan Adam, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993.

Fevzioğlu, Bülent, Kıraathane-i Osmaniye’den Cumhuriyet Meclisine (1886-1996), Olaylar ve Seçimler, Seçilenler, TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Ortak Yayını, Mağusa,1998.

Fırat, M. Melek, 1960–71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Siyasal Kitabevi, 1.Ba., Ankara, 1997.

Gazioğlu, Ahmet C., İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II (1878-1952) Enosis Çemberinde Türkler, CYREP Yayınları, Lefkoşa, 1996.

__________________, Direniş Örgütleri, Gençlik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik Durum (1958-1960), Bugünlere Gelmek Kolay Olmadı (4), CYREP Yayınları, Lefkoşa,2000.

__________________, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs-III, CYREP Yayınları Lefkoşa, 1998.

___________________, İngiliz İdaresinde Kıbrıs, Statü ve Anayasa Meseleleri, C. I, Ekim Basımevi, İstanbul, 1960.

__________________, Kıbrıs Türk Tarihi-Türk Dönemi (1570-1878), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşa, 2001.

___________________, Kıbrıs Tarihi-İngiliz Dönemi (1878-1960), CYREP Yayınları, Lefkoşa, 1997.

___________________, Anılar ve Belgeler Işığında Londra Dosyası, Yakın Tarihimizden İbret Dolu Sayfalar, CYPREP Yayınları, Lefkoşa, 2006.

Ganz, Marshall, “Left Behind”, Social Movements, Parties and The Politic of Reform, The Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University, 2006.

Girgin, Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Dış Politikamız, 70 Yılın Panoraması 1923–1993, Ankara, 1993.

Günver, Semih, Fatin Rüştü Zorlu’nun Öyküsü, Bilgi Yayınevi, Bilgi Yayınları/Bilgi Dizisi:46, 1.Ba., Ankara, 1985.

Gürel, Şükrü Sina, Kıbrıs Tarihi (1878–1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, 1. Ba., C. I ve II, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984.

_______________, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821 – 1993), Ümit Yayıncılık, Ankara, 1993.

Gürkan, Nezire, Zirvedeki Yalnızlık Kulesi: Rauf Raif Denktaş, Cümbez Yayınları, Mağusa, 1958.

Gürün, Kamuran, Dış ilişkiler ve Türk Politikası (1939’dan günümüze kadar), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Yayınları:531, Ankara, 1983.

Güven, Dilek, 6-7 Eylül Olayları /Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında, 2.Ba., İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Gönlübol, Mehmet ve öt., Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1990 ), Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993.

Hale, William, Türk Dış Politikası 1774–2000, (Çev.) Petek Demir, Mozaik Yayınevi, İstanbul, 2000.

Hanioğlu, Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler (1889-1902), C. I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989.

Hill, George, A History of Cyprus, Volume IV, The Otoman Province The British Colony, 1571–1948, (Ed.) by Harry Luke, Cambridge at The University Press, England, 1952.

___________, Kıbrıs Tarihi Osmanlı ve İngiliz İdaresi Dönemi 1571-1948, (Çev.) Nazım Can Serbest, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.

Hüner, Tuncer, Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2005.

İsmail, Sabahattin, Kıbrıs Sorununun Kökleri, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, Lefkoşa, 2000.

______________, İngiliz Yönetiminde Türk-Rum İlişkileri ve İlk Türk-Rum Kavgaları, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayını: 5, Lefkoşa, 1997.

______________, 100 Soruda Kıbrıs Sorunu, Dilmen Ofset, Lefkoşa, 1992.

______________, Kıbrıs Üzerine Bildiriler, CYREP Yayınları, Lefkoşa, 1998.

İsmail, Sabahattin ve Birinci, Ergin, Atatürk Döneminde Türkiye-Kıbrıs İlişkileri (1919–1938), KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa,1989.

_______________, Kıbrıs’ta İki Ulusal Kongre, Lefkoşa, 1982.

Kaçar, Burhan, “Rauf Denktaş’ın Anılarında Türk Mukavemet Teşkilatı”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa, 2009.

Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, 13. Ba., Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001.

Karacan, Naci, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, 3. Ba., Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993.

Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devri (1876-1907), C. VIII, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

Kasapoğlu, Can, “Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ’nın Etnik Çatışma ve Gayri Nizami Harp Olguları Çerçevesinde İncelenmesi”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa, 2009.

Katsurides, Yuannos, Kıbrıs Komünist Partisi Tarihi, Sömürgecilik, Sınıf ve Kıbrıs Solu, Khora Yayıncılık, Lefkoşa, 2014.

Kaymak, Faiz, Kıbrıs Türkleri Bu Duruma Nasıl Düştü? Anılar ve Belgeler, Alpay Basımevi, İstanbul,1968.

Keleşzade, Gülçin, “Kıbrıslı Türkler’in Direnişi’nin ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Halkın Sesi Gazetesi’ne Yansımaları (1957-1963)”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa, (?).

Keser, Ulvi, “1955-1963 Sürecinde Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Faaliyetleri ve bu Bağlamda Nacak Gazetesinin Üstlendiği Ulusal Misyon”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa, 2009.

Kızılyürek, Niyazi, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

________________, Yorgos Vasiliou: Düne ve Yarına Dair Düşünceler, Heterotopia Yayınları, Lefkoşa, 2014.

Koç, Süleyman, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Yayıncılık, İstanbul. 2005.

Konur, İsmet, Kıbrıs Türkleri (1938), Remzi Kitabevi, İstanbul,1938.

Korkut, Fadıl, Hatıralar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa, 2000.

Koruroğlu, Ayten, “ Kıbrıs K Halkının Gizli Silahı: TMT”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, C.I, Lefkoşa, 2009.

Kurat, Yuluğ Tekin, Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1878, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1968.

Kranitiotis, Nikos, Zor Yıllar, KKTC Enformasyon Dairesi Yayını, Lefkoşa,1985.

Larrabee, F. Stephen, U.S. Policy Toward Cyprus and The Eastern Mediterrian, Changing Strategic Perspactives After the Cold War, RAND Publication, Washington D.C., 1999.

Mapolar, Hikmet Afif, Aslar, Bir Devre Adını Yazanlar-1987,Necati Özkan Vakfı Yayınları, Lefkoşa, 2016.

_________________, 40 Yılın Hatıraları 1, Kıbrıs Güncesi, Galeri Kültür Yayınları, 1.Ba., Lefkoşa, 2002.

Metin, Hüseyin, Kıbrıs Tarihine Toplu Bir Bakış, Halkın Sesi Basımevi, Lefkoşa, 1959.

Mütercimler, Erol Satılık Ada Kıbrıs, Barış Harekâtının Bilinmeyen Öyküsü, Toplumsal Dönüşüm Yayınları:222, Araştırma ve İnceleme:72, 1. Ba., İstanbul, 2003.

Oran, Baskın, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar 1919–1980, C. I, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

Özbudun, Ergun, Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1979.

Öztekin, Ali, Siyaset Bilime Giriş, 4. Ba., Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.

Öztürk, Osman Metin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Altınküre Yayınları, İstanbul, 2007, s.70.

Pratt, Julius William, A History of United States Foreign Policy, Second Edition, Prentice- Hall. Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1955.

Rossides, Zeno G., The Island of Cyprus and Union with Greece, 1953.

Ruef, Martin ve Aldrich, Howard E., Organizations Evolving, Second Edition, SAGE Publications, California, 2006.

Sadrazam, Halil, Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük: (Ada'da Türk Milli Birliǧine Kendini Adayan Liderin Belgesel Öyküsü), Kastaş Yayınları, İstanbul, 1996.

Sayıl, Altay, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları ve Siyasal Örgüt Çalışmaları, Yay Ajans Lmd., Lefkoşa, 2010.

__________, Kıbrıs Polis Tarihi, Lefkoşa, Halkın Sesi Gazetesi Matbaası, 1985.

__________, Kıbrıs Polis Albümü, Halkın Sesi Tesisleri, Lefkoşa, (?).

Salışık, Salahattin, Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri, İstanbul, 1968.

Samani, Meltem Onurkan, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, Bayrak Matbaacılık, İstanbul, 1999.

Savcı, Kemal, Özgürlüğün Zaferi Kıbrıs, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1976.

Serter, Zeki ve Fikretoğlu, Ozan Zeki, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi (1878–1981), Eğitim Kültür ve Gençlik Bakanlığı, Lefkoşa, 1982.

Serter, Vehbi Zeki, Kıbrıs Tarihi, 1970.

_____________, Kıbrıs Tarihi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa, 2001.

Ünal Sığrı, “Örgüt Araştırmalarının Doğuşu ve Gelişimi”, Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Cem Yayınevi, İstanbul, 2014.

Soysal, İsmail, Türkiye’nin Dış Münasebetleriyle İlgili Başlıca Siyasi Andlaşmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1965.

Soysal, Mümtaz, Dış Politika ve Parlamento, Dış Politika Alanındaki Yasama-Yürütme İlişkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Sevinç Matbaası, Ankara, 1964.

Şahinler, Merter, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Siyaseti, Yeni Karar Matbaası, İstanbul, 1979.

Şimşir, Bilâl N., Lozan Telgrafları I (1922–1923), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990.

Tağmat, Çağla D., “Türk ve Yunan Kaynakları Çerçevesinde Megali İdea Değerlendirmeleri”, Türk- Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler, Doğu Kitabevi -83, Tarih ve Uygarlık Dizisi–11, 1.Ba., İstanbul, 2014.

Tansu, İsmail, Aslında Hiç Uyumuyordu, Minpa Matbaacılık, Ankara, 2002.

Tekakpınar, Kemal ve Doğansal, Demiray, DR. FAZIL KÜÇÜK (1906-1984), C.I, Lefkoşa, 1991.

MATERIAL SHARING
Course Notes No file found
Presentations No file found
Homework No file found
Exam Questions & Solutions No file found
Useful Links No file found
Video and Visual Materials No file found
Other No file found
Announcements No file found

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
Theoretical
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 It has basic and up-to-date knowledge, skills and attitudes to fulfill its professional roles and functions. X
2 Knows the theories and models that form the basis of their professional practice. X
SKILLS
Cognitive
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 Has the ability to use the requirements of nursing science and art at the highest level in meeting and protecting the health and disease care of the society. X
2 Has the ability to access and use scientific and updated information about nursing. X
3 It meets the health care needs of the healthy / sick individual, family and society with an evidence-based and holistic approach, in line with the nursing process. X
4 Uses information and care technologies in nursing applications. X
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 Takes part in research, projects and activities in collaboration with the healthcare team and other disciplines with the awareness of social responsibility. X
2 They believes in teamwork, has positive interpersonal relationships and leadership qualities, and communicates effectively with healthcare team members in other areas X
3 Takes responsibility in researches related to the field of nursing. X
Learning to Learn
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 Practices your profession by using lifelong learning, problem solving, critical thinking and leadership skills in nursing practices. X
2 It performs nursing practices in accordance with professional standards, ethical principles and legal regulations. X
3 Uses learning-teaching process in nursing practices X
Communication & Social
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 Follows the information in the field and communicates with colleagues using at least one foreign language. X
2 Communicates effectively with the individual, family and society. X
3 It works in collaboration with the healthcare team and other disciplines. X
4 They takes part in activities that will contribute to professional development. X
5 She/he takes part in social and social events. X
Occupational and/or Vocational
No PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEVEL OF CONTRIBUTION*
0 1 2 3 4 5
1 Consider cultural features in nursing practices X
2 It carries out nursing practices in accordance with ethical principles and legal regulations. X
3 In nursing practices, it takes into account the relevant laws, regulations and legislation. X
4 In nursing practices, it acts respectful and tolerant of human rights. X
5 It adopts lifelong learning. X
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High

No
Key Learning Outcomes of the Course Unit
On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to:
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

Assessment
Assessment & Grading of In-Term Activities Number of
Activities
Degree of Contribution (%)
Mid-Term Exam 1 % 50
Computer Based Presentation 0 -
Short Exam 1 % 10
Presentation of Report 0 -
Homework Assessment 1 % 40
Oral Exam 0 -
Presentation of Thesis 0 -
Presentation of Document 0 -
Expert Assessment 0 -
Board Exam 0 -
Practice Exam 0 -
Year-End Final Exam 0 -
Internship Exam 0 -
TOTAL 3 %100
Contribution of In-Term Assessments to Overall Grade 3 %40
Contribution of Final Exam to Overall Grade 1 %60
TOTAL 4 %100


WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT
Workload for Learning & Teaching Activities
Type of the Learning Activites Learning Activities
(# of week)
Duration
(hours, h)
Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 0 0
Preliminary & Further Study 14 0 0
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 0 0 0
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Total Workload for Learning & Teaching Activities - - 0
Workload for Assessment Activities
Type of the Assessment Activites # of Assessment Activities
Duration
(hours, h)
Workload (h)
Final Exam 1 0 0
Preparation for the Final Exam 0 0 0
Mid-Term Exam 1 0 0
Preparation for the Mid-Term Exam 0 0 0
Short Exam 1 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
Total Workload for Assessment Activities - - 0
Total Workload of the Course Unit - - 0
Workload (h) / 25.5 0.0
ECTS Credits allocated for the Course Unit 3.0

EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.