English

12010-LOGISTICS (TURKISH)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
685 MAT111 MATHEMATICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
399 ISL101 PRINCIPLES OF BUSINESS I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
102 LOJ101 INTRODUCTION TO LOGICTICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :27

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1085 LOJ100 SUMMER PRACTICE Compulsory 0 + 0 0.0 3.0
1084 LOJ104 TRANSPORTATION MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1083 LOJ102 LOGISTICS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :23

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
398 LOJ205 INVENTORY AND STOCK MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
396 LOJ201 LOGISTICS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
666 LOJ209 SUPPLIED CHAIN ​​MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
667 LOJ213 INTERNATIONAL LOGISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
490 LOJ206 CONTEMPORARY LOGISTICS ISSUES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1086 LOJ208 INTERNATIONAL TRADE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
804 ISL202 MANAGEMENT AND ORGANIZATION THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.