English

06010-NURSING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
835 ANA101 ANATOMY I Compulsory 3 + 3 4.0 5.0
561 HEM111 INTRODUCTION TO NURSING Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
836 FZY101 PHYSIOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
838 PSI103 PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
842 MIK102 MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
843 BIK102 BIOCHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
844 HEM116 INTERPERSONAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
845 ANA102 ANATOMY II Compulsory 3 + 3 4.0 5.0
846 FZY102 PHYSIOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
848 HEM221 FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTİCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
852 HEM222 MEDICAL NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
853 HEM224 SURGICAL NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
855 HEM228 PATHOPHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
582 ING201 ENGLISH III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
648 HEM209 HEALTH ASSESSMENT Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
849 HEM223 NURSING PRACTICE: HEALTH ASSESSMENT AND FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICE Compulsory 0 + 8 4.0 5.0
1263 BES203 NUTRITION AND HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
851 FAR201 PHARMACOLOGY FOR NURSES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
736 ING202 ENGLISH IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
852 HEM222 MEDICAL NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
853 HEM224 SURGICAL NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
854 HEM226 CLINICAL PRACTICE IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING Compulsory 0 + 8 4.0 5.0
856 HEM230 SUMMER PRACTICE Compulsory 0 + 12 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):38 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
857 HEM319 WOMAN HEALTH NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
862 HEM320 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
858 HEM321 CHILD HEALTH NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
860 BIS301 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
861 HEM327 EPIDEMIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
863 HEM322 PUBLIC HEALTH NURSING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
864 HEM324 NURSING PRACTIVE:MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING & PUBLIC HEALTH Compulsory 0 + 8 4.0 5.0
865 HEM312 RESEARCH IN NURSING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
866 HEM326 SUMMER PRACTICE Compulsory 0 + 16 5.0 5.0
859 HEM323 NURSING PRACTICE:WOMAN HEALTH AND CHILD HEALTH NURSING Compulsory 0 + 8 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
867 HEM421 TEACHING IN NURSING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
868 HEM423 NURSING MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
869 HEM411 HEALTH POLITICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
870 HEM425 PROJECT I Compulsory 0 + 3 1.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
873 HEM410 PROJECT II Compulsory 0 + 3 1.0 7.0
871 HEM427 DISSASTER NURSING AND FIRST AID Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
872 HEM408 INTERNSHIP Compulsory 2 + 24 10.0 17.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.