English

Faculty of Health Sciences-NURSING

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Faculty of Health Sciences-NURSING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA101ANATOMI I ( ANATOMY I )Z334.05.06Alt ve üst ekstremilerde yer alan kemik ve kaslar, işlevleri, inervasyon ve vaskülarizasyonları, eklemler ve ilişkili ligamentler, ekstremitelerde yer alan damar ve sinir yapıları, toraks başluğu ve duvarlarının yapısına katılan oluşumlar, endokrin sisteme dâhil olan organlar, konumları, damarları ve inervasyonları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to aid students in acquiring an understanding of, and new appreciation for, the structures of the human body and their relationships using a systems-based approach. Students will be introduced to anatomic terminology in order to facilitate this understanding. This course is the first course in a two-course sequence and will cover the topics of cellular and tissue organization, bone tissue and skeletal system, axial skeleton and appendicular skeleton, joint and muscle tissue, the muscular system, the cardiovascular system, the lymphatic and immune system, the respiratory system, and the endocrine system.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve işgaller, Milli Mücadele hareketinin doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nini ilanı, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve Kkltür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The purpose of this course is to explain the basic principles of Ataturk and the history of revolution; to gain an understanding of the final era of the Ottoman Empire, to appreciate the situation of the new Turkish state’s establishment, to develop ability to build a bridge between the past and the future, to express opinion about the problems of Turkey by valuing the past, to appreciate the significance of the Treaty of Lausanne.
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course, using both lecture and laboratory practice, introduces computer concepts, including fundamental functions and operations of the computer. Topics include MS Word, MS PowerPoint, and MS Excel, internet research skills, identification of hardware components, basic computer operations, security issues, and use of software applications.
FZY101FIZYOLOJI I ( PHYSIOLOGY I )Z303.05.03Fizyolojik kontrol sistemleri, vücut sıvı bileşimi ve özellikleri, hücre zarı ve organellerin yapısı ve fonksiyonları, biyoelektrik potansiyellerin oluşum basamakları, kemik doku fizyolojisi, kas fizyolojisi ve kasılma prensipleri, kan hücrelerinin yapısal ve fizyolojik özellikleri, lenfatik sistem ve ödem mekanizması, sıvı elektrolit dengesi ve asit-baz tampon sistemleri, endokrin sistem fizyolojisi, metabolizma ve enerji ile ilişkisi, santral sinir sisteminin organizasyonu, nöron tipleri ve görevleri, sinapsları ve nörotransmitterlerin fonksiyonları, sinirlerde rejenerasyon ve dejenerasyon, medulla spinalisteki duyusal ve motor yolların fonksiyonları, bulbus, pons, mesensefalon, serebellum ve limbik sistem fizyolojisi, kraniyal sinir fizyolojisi, kortikal alanlar, somatik duyular ve duyu yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides a comprehensive study of the physiology of the human body. This course is the first course in a two-course sequence and will cover the topics of general concept, structural and functional organization, homeostasis, homeostatic imbalance, regulation of body functions, the importance of water in the body, exchange between blood, capillaries and interstitial fluid, the cell and its functions, transport across membrane, simple diffusion, osmosis, carrier mediated transport, vesicular transport, junctions between the cells, the cell cycle and genes control of protein synthesis, physiology of the skeleton and muscular system, types of contraction, regulation of contraction, energy source for muscle contraction, blood, the lymphatic system and immunity, the endocrine system, the nervous system, and special senses.
HEM111HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO NURSING )Z202.05.02Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, hemşirelik kavramları (insan, sağlık-hastalık, hemşirelik, çevre) hemşirelik kuramları ve modelleri, sağlık sistemi, hemşirenin rol ve sorumlulukları, profesyonelleşme, mesleki değerler ve etik kodlar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course aims to provide students with a cultural and historical context for nursing practice and provide them with various health, nursing and midwifery concepts. This course introduces the beginning nursing student to the concepts and skills related to health assessment including history taking, interviewing techniques, bio-psycho-social-spiritual assessment, abbreviations and safety of the patient and nurse. Primary assessment focuses on the healthy adult with key concepts related to the healthy child, adolescent and adult; the concepts of health promotion and disease prevention. Teaching in educational theory focuses on methods of instruction, communication and guidance in connection with the practice of nursing. The concept of reflection is introduced with a view to future learning processes and is used explicitly in connection with learning processes throughout the program.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Dersi ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading.
PSI103PSİKOLOJİ ( PSYCHOLOGY )Z303.05.03Psikolojinin tanımı, tarihçesi, psikolojinin bilimsel temelleri, psikoloji ile ilgili temel kavramlar ve dalları, davranış, kişilik, öğrenme ilkeleri, davranış bozuklukları, psikolojide kullanılan bilimsel metodlar, temel süreçler, psikolojinin uygulama alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to present basic psychological concepts and to introduce students to the scientific study of behavior. Core topics include methods of psychological research, the biological bases of behavior, principles of learning, memory and cognition, personality, and psychopathology. This course also covers social issues including communication, aggression, and altruism.
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANA102ANATOMI II ( ANATOMY II )Z334.05.06Abdomen ve pelvis yapısı, gastrointestinal ve ürogenital sistemlere dâhil olan organlar, konumları, damarları ve inervasyonları, santral sinir sistemi yapıları, duyu organları ve organların anatomik yapıları, lokalizasyonları ve birbiriyle ilişkileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the second course in a two-course sequence and will cover the topics of the nervous system and nervous tissue, the brain and cranial nerves, the integumentary system, the digestive system, the urinary system, and the reproductive system. Upon completion, students should be able to demonstrate an in-depth understanding of principles of systematic gross anatomy.
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course introduces the features of the Turkish Revolution and similar concepts, the reforms of the Ottoman Empire before the Turkish Revolution, the importance of Ataturk’s reforms, the emergence of Ataturk’s thought system and the revolutionary effect of the new Turkish Republic, and the Turkish war of independence.
BIK102BİYOKİMYA ( BIOCHEMISTRY )Z202.04.02Sulu sistemler, asit-baz, pH kavramları, insan organizmasının metabolik aktivitelerinde görevli biyomoleküllerin yapıları ve işlevleri, metabolizmanın tanımı ve metabolik aktiviteler, insan sağlığını etkileyen durumların laboratuvar sonuçlarına etkileri, güvenilir laboratuvar sonuçlarına ulaşmak için yapılacak doğru biyolojik örnek alım teknikleri konularını içermektedir.Biochemistry for Nurses is an introduction to the chemistry and structure-function relationships of carbohydrates, lipids and proteins. It will examine the basic metabolism of carbohydrates and fats, with emphasis on the biochemical fluctuations that occur in human health and disease, and will include a brief introduction to molecular genetics.
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02Alıntı Araçları: EndNote ve alternatifler, Turnitin de dâhil olmak üzere intihal tespit yazılımı, anket araçları, temel istatistiksel analiz paketleri, basit web tasarım alternatifleri, akademik ve profesyonel sosyal medya, resimlerle çalışma, video ve ses dosyaları oluşturma konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.EndNote and alternatives, Turnitin and internet-based plagiarism detection services, online survey apps, statistical analysis software, design alternatives for website, social media for academics and professionals, digital drawing and sketching software, video game sound design.
FZY102FIZYOLOJI II ( PHYSIOLOGY II )Z303.03.03Kan hücrelerinin yapısal ve fizyolojik özellikleri, koroner dolaşım, arteriyel kan basıncının regülasyonu, şok mekanizması, solunum sisteminin fizyolojisi, , gaz değişim ilkeleri ve solunumun düzenlenmesinde yer alan mekanizmalar, sindirim, boşaltım ve üreme sistemi fizyolojisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the second course in a two-course sequence and will cover the topics of the cardiovascular system, circulatory insufficiency or shock, types of shock, the respiratory system, the digestive system, the urinary system, the reproductive system. Upon completion, students should be able to demonstrate an in-depth understanding of the complexities of the human function and form, and the integration of organ system functions.
HEM116KİŞİLERARASI İLETİŞİM ( INTERPERSONAL COMMUNICATION )Z202.04.02Yardım edici iletişim ilke ve teknikleri, sağlığı bozulmuş bireyin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere hemşirelik yaklaşımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course will focus on basic communication skills essential for working with patients of various ages and health care professionals. Content includes interpersonal communications and group dynamics.
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03ING101 İngilizce I dersinin devamı.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement. Skills in speaking, listening, reading and writing are further developed in this course. The intermediate level places special emphasis on classroom discussion and on compositions of greater length.
MIK102MIKROBIYOLOJI ( MICROBIOLOGY )Z202.04.02Bakterilerin, virüslerin, parazit ve mantarların genel özellikleri, bulaşma yolları, sistemlere göre mikroorganizmaların hastalık yapma patogenezi, antimikrobiyal ajanlar ve etki mekanizmaları, mikrobiyolojik boyama ve uygun örnek alma yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course covers principles of microbiology and the impact these organisms have on man and the environment. Topics include the various groups of microorganisms, identification and control of pathogens, disease transmission, host resistance, and immunity. Upon completion, students should be able to demonstrate knowledge of microorganisms and the disease process as well as aseptic and sterile techniques.
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar), Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan dil yanlışları, yazılı anlatım türleri (öykü, roman örnekleri), düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), duygu yazıları (şiir örnekleri), tebliğ, tutanak, rapor, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, tartışma ve çeşitleri, konferans ve panel örnekleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES203BESLENME VE SAĞLIK ( NUTRITION AND HEALTH )Z202.03.02Beslenmeye giriş, beslenmenin sağlık ve toplumdaki rolü, besin maddelerinin özellikleri, besilenme gereksinimi, temel besin kaynakları, enerji dengesi, kilo kontrolü, beslenmenin planlanması ve diyet danışmanlığı, besin üretimi ve tüketimini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides an integrated overview of the physiological requirements and functions of protein, energy, and the major vitamins and minerals that are determinants of health and diseases and reviews the nutritional and dietary requirements of humans for different periods of their lifespan and for specific physiological states.
FAR201HEMŞİRELİĞE ÖZEL FARMAKOLOJİ ( PHARMACOLOGY FOR NURSES )Z202.02.02İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler), farmasötik şekilleri, ilaç etkileşimi mekanizmaları, sistemlere etkili ilaçlar, sık kullanılan ilaç gruplarının özellikleri, ilaç uygulamalarında hemşirelerin sorumlulukları gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of the fundamentals of pharmacology and is designed for students in nursing or other health related fields. This includes building a foundation of knowledge of drug classifications for major body systems and discovering the connection between pathophysiology, pharmacology and nursing care related to drug administration.
HEM209SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( HEALTH ASSESSMENT )Z223.04.04Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla anamnez alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve normal olmayan bulguları yorumlama ve kayıt etme gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course covers practical application of holistic health assessment as the basis for nursing intervention and practice, interviewing skills, health history, physical examination, cultural variations and lab and diagnostic procedures. The collection of data through these skills is the first step in the nursing process: the data are used as the basis of nursing diagnoses and nursing interventions to promote health, prevent illness, or manage illness.
HEM221HEMŞİRELİK UYGULAMASININ TEMELLERI ( FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTİCE )Z303.05.03Hasta Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolü, Bireyin Hareket Gereksinimi, Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşamsal Bulgular, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Solunum Gereksinimi, Sıvı Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), C Uyku ve Dinlenme, Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci konularını kapsamaktadır.This course provides the basic nursing care concepts to provide a foundation for nursing care and subsequent nursing courses; the focus of this course is on the introduction of theory and beginning clinical application of the nursing process when providing care for patients in clinical settings.
HEM223HEMŞİRELİK UYGULAMASI: HEMŞİRELİK UYGULAMASININ TEMELLERİ & SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( NURSING PRACTICE: HEALTH ASSESSMENT AND FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICE )Z084.05.08HEM221 ve HEM209 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM209 and HEM221. Clinical experience focuses on the clinical aspects of primary care. Students will participate in history taking, performing physical exams, developing differential diagnoses, formulating diagnoses, designing prevention and management plans, and documenting common medical conditions observed in clinical settings. Students will have exposure to a variety of primary care procedures in which the learning outcomes, learning activities and assessments form a cohesive learning process.
ING201İNGİLİZCE III ( ENGLISH III )Z303.04.03İngilizce metin özelliklerini, ana fikrini, düşüncesini, tartışma, örneğini yorumunu hipotezini tanımlama akademik metinler için ve metin öncesinde ulaşmak için sorular hazırlarma, metin ötesine ulaşan sorular da dâhil olmak üzere akademik metinler hakkında sorular oluştururma, bir konu hakkında temel paragraf yazma, kültürlerarası iletişim becerileri ve hassiyet gösterme, sanat, müzik, edebiyat, mimari vs. şeklinde kültürel eserler karşılık verme konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HEM215KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK ( TRANCULTURAL NURSING )S202.02.02Çok kültürlü toplumlarda kültürün sağlık bakımına etkileri, hemşirelik hizmetleri sunumunda kültürel modeller ve değerlendirme araçları, birey, grup ve toplumlarda sağlıkla ilişkili kültürel inançlar, değerler ve uygulamaya yansımaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to assist nursing students in learning about culture, belief systems, values, and practices that are specific to identified cultures, in order to better understand and provide nursing care that is both culturally competent and culturally sensitive in nature.
HEM217TEMEL PATOLOJİ ( BASIC PATHOLOGY )S202.02.02Genel patoloji konuları, organ ve sistemlerde hastalık oluşumuna neden olan yapısal değişiklikler ve fonksiyonel bozukluklar ile bunların nedenleri ve oluşum mekanizmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.General Pathology concentrates on origins, pathogenesis and mechanisms of changes that occur in diseases and the consequences on the cellular and molecular levels and how these correlate clinically. This course covers the major pathological principles and mechanisms of human diseases that include cellular adaptations, cellular injury, inflammation, tissue repair, hemodynamic and circulatory disorders, infectious diseases, environmental and nutritional disorders and disorders of growth.
HEM219GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ ( GERIATRIC NURSING )S202.02.02
HEM225SAĞLIĞI GELİŞTİRME ( HEALTH PROMOTION )S202.02.02Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları, sağlığı geliştirmede bireysel ve toplumsal modeller, sağlığı koruma ve geliştirme girişimleri, diyet, egzersiz, stres yönetimi, bütüncül sağlık stratejileri, sağlığı geliştirme programlarının örnekleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides the nursing student with the opportunity to interpret health promotion concepts and theories across the lifespan. Needs assessment, goal and objective formulation, program implementation, and evaluation will be included. Theoretical models used to explain why people adopt or fail to adopt health promoting behaviors will also be addressed.
HEM227HEMŞİRELİKTE DEONTOLOJİ VE ETİK ( DEONTOLOGY AND ETHICS IN NURSING )S202.02.02Deontolojinin tanımı ve ilkeleri, etik ilke ve kuramlar, mesleki etik kodlar, etik karar verme, etik konularla ilgili düzenlemeler, sağlık hizmetlerinde sık görülen etik sorunlar ve analizi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.Students will be provided with an overview of moral theory and principles; a chance to reflect upon and discuss contemporary ethical issues in healthcare; and an opportunity to acquire the conceptual and practical tools required to make competent ethical decisions in their own practice.
HEM229BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( COMMUNICABLE DISEASES NURSING )S202.02.02Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon hemşireliği ile ilgili kavramları, sistemlere göre sık görülen enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı, tanı, tedavi, komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course gives a broad introduction to major global health problems with an emphasis on infectious diseases, the risk factors of disease emergence and the implications for disease surveillance and control in public health. Issues addressed include the causes and control of: malaria, TB, HIV, malnutrition, acute respiratory infection, diarrheal disease, vaccine preventable disease, water and sanitation and other environmental related health problems, and other child and maternal health issues. The course will also explore a review of current legislation aimed at monitoring and controlling these diseases.
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03Bilgi, bilgi gereksinimi, bilgi ve belge yönetimi kavramları, türleri ve özellikleriyle bilgi kaynakları, bilgi merkezleri türleri (kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezleri) ve dünyada-Türkiye’de ortaya çıkışı ve gelişimleri, bilgi hizmetleri, bilginin düzenlenmesinde sistemler, bilgi erişimin temel ilkeleri, sistem analizi kavramı, bilgi merkezlerinde yönetim, yazı, yayıncılık ve basımcılık tarihi, bilgi merkezi-toplum ilişkileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course introduces students to the diversity of records created and preserved from the past and those created, used and retained in the present. Specific problems of archival appraisal, the organization of and access to archives containing manuscript collections, the management and preservation of non-print records such as photographs and electronic records will be briefly addressed.
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03Etkin iletişim süreci, iletişim sürecindeki öğeler, iletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevleri, iletişim yaklaşımları, iletişim engelleri örnekleri, sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçekleşebileceği düzeylerin sınıflandırılması, iletişim yöntemleri, kişilerarası iletişimde sohbet etmenin unsurları, sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri, iletişimin insan davranışı üzerindeki etkileri, davranış değiştirme sürecinin aşamaları ve iletişime karşı direnç mekanizmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides an overview of the communication process, identify potential communication problems, construct productive approaches to communication, and develop strategies to develop effective communication skills. Emphasis is placed on communication theories and techniques used in interpersonal, group, public, intercultural and mass communication situations.
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03Antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi, temel temalar, evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik, antropolojideki dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli, biyolojik evrim, kültür, antropoloji teorileri ve kültürel değişme ve uyarlanma konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides an introduction to fundamental areas of inquiry in social anthropology. It examines essential aspects of human social life from a cross-cultural perspective, which is one of the defining characteristics of anthropology. This course aims to show how anthropologists came to analyze human social life in the way they did, how this has changed over time, and how we can make use of this knowledge to inform the critical analysis of contemporary societies. The course explores how anthropology provides powerful perspectives on such things as exchange (gift-giving), language, thought, nature, friendship and gender as distinctly social phenomena.
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course investigates the nature of speech sounds, the mechanisms of speech production and perception and the ways by which these sounds are classified into a fixed inventory of meaningful sounds, the phoneme inventory, by speakers of a language. Students will learn how to transcribe speech sounds using phonetic symbols.
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.031.Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçici olarak devredildiği 1878 yılından günümüze kadar yaşanan önemli olaylar ile bu olayların neden ve sonuçları, 2. Türkiye'nin Kıbrıs Politikası, 3.İngiltere'nin Kıbrıs Politikası, 4. Rumların Enosis Faaliyetleri, 5. Kıbrıs Türk Maarif Tarihi, 6. Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri, 7. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yılları ve Yaşanan Sorunlar, 8. Kanlı Noel Saldırıları ve Sonuçları, 9. 1974 Askeri Harekatı ve Sonuçları, 10. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kuruluşu ve sonrasındaki Gelişmeler 11.KKTC'nin Bağımsızlığını İlan Edişi ve Sonrasındaki Gelişmeler, 12. Güncel Sorunlar
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk projeleri ve bu projelerin toplumun genel çıkarlarına kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course deals with the interrelationship of corporate social responsibility, corporate integrity, organizational culture, corporate strategy and organizational management/ leadership. Topics covered may include social, environmental and ethical performance indicators.
KIU214İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ( COMMUNICATION AND TECHNOLOGY )G303.03.03
KIU216GENEL İLETİŞİM SORUNLARI ( GENERAL COMMUNICATION PROBLEMS )G303.03.03
KIU218ÇAĞDAŞ YAZIM TEKNİKLERİ ( CONTEMPORARY WRİTİNG TECHNİQUES )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03İnsan hakları ve yurttaşlık bilgisine giriş, insan haklarının tarihsel arkaplanı, eşitlik, özgürlük, devlet, politika, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku, Birleşmiş Milletlerin uygulamaları, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.The purpose of this course is to examine the history, development, structure and efficacy of international human rights law. In this course, students will investigate the legal framework of the United Nations and regional systems relating to the protection and promotion of, inter alia, the rights of minorities and indigenous peoples, women’s rights, the rights of migrants and refugees, cultural rights, and the emerging field of environmental rights. Students will assess the remedies that exist for violations of human rights law in the various systems and examine practical case studies where relevant.
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
KIU309İŞARET DİLİ II ( SIGN LANGUAGE II )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM222İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( MEDICAL NURSING )Z303.05.03İç hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, toplumun öncelikli sağlık sorunları, akut ve kronik sağlık sorunu olan erişkin ve yaşlı bireylerde sağlığın korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı verebilme bilgisi ve edindiği bilgileri klinik ortamda uygulayabilme becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course follows the framework using patient-centered care and clinical judgment to the adult and elderly patient experiencing acute and chronic health problems requiring medical intervention. Learning experiences introduce the student to pathophysiology, pharmacology and the nursing implications of medication administration, physical assessment skills, data analysis, as well as prevention, promotion and maintenance of health, rehabilitation, and palliative care. Cultural, legal and ethical aspects of care are reinforced throughout.
HEM224CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( SURGICAL NURSING )Z303.05.03Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, cerrahinin hasta üzerine etkileri, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ağrı yönetimi, yara bakımı, cerrahi enfeksiyonlar, şokta hemşirelik bakımı, akut ve kronik cerrahi girişim uygulanan hastalara bakım verme bilgisi ve kazandığı bilgileri klinik ortamda uygulama becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course emphasizes the continued development of caring behaviors through the use of the nursing process evidence-based practice and critical thinking skills. The student focuses on providing safe, quality, patient centered care to the adult patient experiencing pathophysiologic alterations requiring surgical intervention. Learning experiences introduce the student to the pre-, intra- and postoperative role of the nurse, pain and wound management, surgical infections, and the effects of surgery on patients.
HEM226HEMŞIRELIK UYGULAMASI: İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ & CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( CLINICAL PRACTICE IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING )Z084.05.08HEM222 ve HEM224 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM222 and HEM224. Clinical learning experience focuses on skills and concepts related to medical-surgical nursing, such as maintenance of cardiopulmonary, neurologic, elimination and metabolic functioning for the complex medical/surgical patient, to assist the student in meeting course objectives. Students will integrate the practice of caring with the knowledge of human behavior to implement health promotion and teaching strategies, problem solve, priority set and coordinate care for complex medical/surgical patients.
HEM228FİZYOPATOLOJİ ( PATHOPHYSIOLOGY )Z202.03.02Bu ders cerrahi ve iç hastalıklardaki fizyopatolojik süreçleri ve değişimler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course will be an introduction to human disease and will focus on the fundamental principles of homeostatic mechanisms. The student will explore how alterations in homeostatic mechanisms will disrupt the human body. Mechanisms of disease will be studied by systems and will be examined for the effect that they produce on the structure and function of the body. Common diseases will be used to illustrate concepts.
HEM230YAZ UYGULAMASI ( SUMMER PRACTICE )Z0124.05.012HEM222 ve HEM224 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri toplam 20 iş günü hastanede uygulanmaktadır.This course will further the students’ understanding of working within a healthcare environment as they learn the skills required to provide patient centered care. The summer practice (in total 20 working days) provides academic knowledge and laboratory experiences for students to develop clinical skills essential in medical and surgical nursing. Medical Nursing: clinical experience focuses on the evaluation, diagnosis, and management of acute and chronic inpatient medical conditions. Students will perform complete inpatient history and physical exams, assist with consultations, and evaluate and manage hospitalized patients from admission to discharge. Students will be taught how to perform and interpret diagnostic tests commonly utilized in inpatient medicine and to perform common clinical hospital procedures. Students will also be involved with inpatient hospital documentation to include the admission summary, history and physical examination, daily progress note, consultation note, and discharge summary. Surgical Nursing: students will participate in pre-operative and post-operative patient care, outpatient evaluation of surgical candidates, surgical inpatient management, assisting with surgical techniques and cases, and documentation specific to surgical patients. Students will be exposed to common surgical procedures and the description, indications, contraindications, and complications of each. Students will also participate in interpreting diagnostic tests utilized in the general surgical environment and in understanding operating room protocol.
ING202İNGİLİZCE IV ( ENGLISH IV )Z303.04.03Hemşirelik alanındaki İngilizce literatürü takip edebilmeleri ile ilgili temel İngilizce bilgisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HEM216TEMEL BİYOFİZİK ( BASIC BIOPHYSICS )S202.02.02Biyofiziğin tanımı, fizik ile biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktaları, biyomekaniğe giriş, insan hareket sisteminin fiziksel yorumlanması, termodinamik kuralları, ısı ve hayat, ısı yayılım yöntemleri, hücre zarı yapısı, görevleri, önemi ve hücre zarı geçirgenliği, difüzyon, flux ve hayati önemi, vücutta bulunan iyonlar, iyon kanalları, yapısı, çeşitleri ve görevleri, aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemi, elektro-fizyolojik teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.An introduction to the use of physical methods in the study of biological systems, including macromolecules, membranes, nerves, muscle, photosynthetic systems and visual systems, that underlie the dynamics of life.
HEM232AĞRI YÖNETİMİ ( PAIN MANAGEMENT )S202.02.02
KIU208TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ ( BASIC FIRST AID SKILLS )G303.03.03İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, ilk yardımın hedefleri, ilk yardımın ABC kuralı ve temel yaşam desteği, hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, kanama türleri ve kanamaların durdurulması, turnike uygulama, bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, omurga yaralanmaları, kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık türleri ve ilk yardım, zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma şekilleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides the comprehensive study to handle life threatening emergencies; obstructed airway procedures, breathing emergencies and CPR for all ages. The student will be prepared to make appropriate decisions regarding care for traumatic emergencies, some medical conditions, head and spine injuries, fractures, burns etc.
KIU304GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU305BİLİM VE ETİK ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03Bilimsel yazım kuralları ve etik kuralları üzerine bilgi ve deneyim bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.An exploration of ethical challenges arising in recent scientific activity. Some challenges will focus on the results of research. Others will concern the process of research itself and science and society’s efforts at self-regulation. This is a practical, issues-based course. Emphasis also will be on current events and fundamental principles.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIS301BİYOİSTATİSTİK ( BIOSTATISTICS )Z223.05.04Bu ders temel biyoistatistik kavramlar ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan istatistik analiz yöntemlerine giriş. Olasılık teorisi, dağılımlar, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testi, korelasyon, lineer regresyon, veritabanı yönetimi ve verilerin parametrik ve non-parametrik analiz yöntemlerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This is a course in statistical modeling, with an emphasis on models for correlated data that arise when subjects are repeatedly measured or are clustered. These models are extensions of linear and nonlinear regression and analysis of variance. Examples will be drawn from clinical studies, such as multi-arm biomarker studies and crossover trials. Analyses of population pharmacokinetics and longitudinal data will also be discussed. Hands-on data analysis and presentation using standard computer software will be emphasized. Course goals include the ability to formulate and evaluate a model, to read the scientific literature that employs these models, to interact fruitfully with data modeling specialists, and to present the results of these models mathematically and graphically.
HEM319KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( WOMAN HEALTH NURSING )Z303.05.03Kadın sağlığı, üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin temel kavram ve göstergeler, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası normal/riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, yenidoğan bakımı, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi yöntemleri bilgisi ve kazandığı bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to focus on the current health care challenges and issues of women’s health and implications, normal and abnormal gynecological conditions, and to promote health in the childbearing family during the process of reproduction, pregnancy, labor, delivery and the postpartum periods. Social, political, legal and ethical issues that impact the nursing care of women and children are analyzed.
HEM321ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( CHILD HEALTH NURSING )Z303.05.03Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve göstergeler, çocuklarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim, çocuk ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirme, bütüncül ve aile merkezli hemşirelik bakımı, çocuk yetiştirme ve ebeveynliği etkileyen bireysel, toplumsal, kültürel ve çevresel etmenler, hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunları ve kazandığı bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course primarily discusses normal child development, common health concerns, the physiological processes that may cause illness, such as genetic, familial and environmental factors, and more serious chronic conditions. The nursing student studies health assessment procedures in children from newborn to late adolescence, and disease prevention are common topics covered in this course.
HEM323HEMŞİRELİK UYGULAMASI: KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ & ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( NURSING PRACTICE:WOMAN HEALTH AND CHILD HEALTH NURSING )Z084.05.08HEM319 ve HEM321 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM319 and HEM321. Building on the foundation of previous nursing courses and the nursing process, the student will explore nursing care for women with reproductive concerns as well as nursing care during preconception, prenatal, postpartum, and neonatal periods. Tasks of pregnancy, psychosocial adaption, and biological-behavioral concepts in obstetric nursing care within the context of social justice, cultural competence, and equity will be addressed. Students will have exposure to a variety of primary care procedures and will take care for patients across the life-span, including refinement of psychomotor skills and simulation activities related to pediatric nursing. Clinical experiences immerse students in key professional nursing roles: care provider, leader, multidisciplinary team member and collaborator.
HEM327EPİDEMİYOLOJİ ( EPIDEMIOLOGY )Z202.03.02Epidemiyolojinin temel kavramları, epidemiyolojide prevalans, insidans, morbidite ve mortalite hızları, epidemiyolojik yöntemler, epidemiyolojik araştırmaların genel özellikleri, hemşirelik ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan kesitsel, kohort, olgu-kontrol araştırma desenleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.In this course, students will learn and apply basic concepts of epidemiology to multiple domains of public health. It provides an introduction to the principles underlying public health practice, such as identifying and utilizing appropriate data sources, screening and surveillance for infectious and non-communicable diseases, and assessment of health programs along with an introduction to prevention and control strategies for managing these different conditions.
HEM307AKILCI İLAÇ KULLANIMI ( RATIONAL DRUG USE )S202.02.02İlaçların uygulanma yolları, ilaçların emilimi, dağılımı, biyo-transformasyonu, metabolizması ve atılımı, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, akılcı ilaç kullanımı tanımı, akılcı ilaç kullanım ilkeleri, ülkemizde ve dünyada akılcı ilaç kullanımı, akılcı olmayan ilaç kullanımı sonuçları, farmako-ekonomi, özel hasta grubunda akılcı ilaç kulanınım, akılcı antibiyotik kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The purpose of this course is to introduce students to understand the benefit/risk evaluation of drugs in order to ensure the rational use of medicines; the mechanism of adverse drug reactions and drug interactions; medication errors and their prevention and the management of substance abuse.
HEM315YAŞAM BOYU BÜYÜME VE GELIŞME ( GROWTH AND DEVELOPMENT THROUGHOUT THE LIFE SPAN )S202.02.02Davranışsal, psikolojik ve olgunlaşma süreçleri incelenmesi ile doğumdan yaşlılığa insan büyümesi ve gelişimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.The study of human growth and development across the life span with emphasis upon normal growth and milestones achieved in the physical, cognitive, social, and emotional systems. Educational and familial contexts are highlighted.
HEM317HEMŞİRELİKTE LİDERLİK ( LEADERSHIP IN NURSING )S202.02.02• Liderlik kavramı • Liderliğin tarihçesi: hemşirelikte liderler • Liderlik tipleri • Liderlik tanımları • Liderlik teorileri, stilleri, davranışları ve özellikleri • Kişisel liderlik potansiyelini değerlendirme • Hemşire ve liderlik • Bir etkileme süreci olarak liderlik • Liderlik ve etkili güç kullanımı • Motive etme, rehberlik ve güçlendirme, güç kaynakları, örgütlerde güç kullanımı • Liderlik için eyleme geçme • Vizyona dayalı liderlik • Hedef belirleme • Yönetim ve Liderlik arasındaki fark • Liderlikte örgütlenme ve iletişim
HEM329ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ( ONCOLOGY NURSING )S202.02.02Kanser ve karsinogenezis tanımları, kanserde risk faktörleri, kanserde tedavi modelleri, tedavilerin yan etkileri, ortak semptomların değerlendirilmesi ve yönetimi, kanserli birey ve ailenin gereksinimleri, acil onkolojik durumlar, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Students will be equipped with the knowledge in providing patient care utilising various types of cancer treatment commencing with the pathogenesis of cancer, health education and prevention of cancer, and early diagnosis up to cancer patient management at advanced and terminal stages.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM312HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ( RESEARCH IN NURSING )Z223.05.04Bilim ve araştırma, hemşirelikte araştırma ve önemi, literatür tarama, araştırma süreci, evren ve örnekleme, araştırma yöntem ve desenleri, veri toplama yöntemleri, araştırma ve yayın etiği gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course will introduce the main statistical methods used in health care research; essential concepts, principles and techniques utilized in scientific inquiry. The research process is systematically introduced with an emphasis on its application to nursing practice. Critical thinking, problem solving, research critique, and theory utilization in professional nursing practice is a central activity during this course.
HEM320RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ( MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING )Z303.05.03Ruh sağlığında temel kavramlar ve göstergeler, psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin rol ve sorumlulukları, ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması, ruh sağlığını değerlendirme, ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, major ruhsal bozukluk tanısı konmuş bireylerde semptom yönetimi ve bakım, psikiyatride tedavi modelleri, psikiyatrik rehabilitasyon, ruh sağlığının etik ve yasal boyutu gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to assist the student in the use of the nursing process, critical thinking skills and evidence-based practice when providing patient centered care with psychiatric mental health disorders and chemical dependence. Content includes the structure of psychiatric services, mental health promotion and preventive interventions. The psychopharmacological aspects of nursing care are integrated throughout the course.
HEM322HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( PUBLIC HEALTH NURSING )Z303.05.03Halk sağlığı hemşireliği alanında birey, aile ve toplum gruplarına hemşirelik süreci adımlar ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak bağımsız çalışma becerileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course broadens the concepts of nursing introduced across the curriculum and helps students gain a broad understanding of the history and overarching principles of public health, and the role of the discipline in improving health and reducing health inequities. Students study the multiple and interacting factors which impact on human health, including bio-physiology; behavior; culture; societal structure (social, political, economic, and built context); and the natural environment. Emphasis is placed on increasing the student’s self-awareness, communicating effectively, and meeting the community health needs of families and communities. Analysis of the health care delivery system includes the impact of political, legal, social and cultural influences on the health of patients.
HEM324HEMŞİRELİK UYGULAMASI: RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ & HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( NURSING PRACTIVE:MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING & PUBLIC HEALTH )Z084.05.08HEM320 ve HEM322 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is the clinical component of HEM320 and HEM322. Building on the foundation of previous nursing courses and the nursing process, the student will have the opportunity to apply community nursing concepts to individuals, families, and communities through faculty and preceptor guided clinical experiences. Students will be introduced to a variety of behavioral medicine and psychological conditions in an outpatient and/or inpatient setting and will participate in psychiatric interviews and physical examinations, individual and group psychological counseling, development of management strategies for the psychiatric patient, and interpretation of diagnostic and psychological testing. Application of the nursing process within a multidisciplinary team approach is highlighted.
HEM326YAZ UYGULAMASI ( SUMMER PRACTICE )Z0165.05.016HEM319 ve HEM321 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri toplam 30 iş günü hastanede uygulanmaktadır.This course will further the students’ understanding of working within a healthcare environment as they learn the skills required to provide patient centered care. The summer practice (in total 30 working days) provides academic knowledge and laboratory experiences for students to develop clinical skills essential in women’s health and pediatric nursing. Women’s Health Nursing: emphasis will be on eliciting and performing the gynecological history and physical examination, screening techniques, diagnostic procedures, management plans, and contraceptive counseling and management. Focus will also be on pre- and postnatal care, menstrual abnormalities, infertility, sexuality issues, menopause, and sexually transmitted diseases. Pediatric Nursing and Healthcare: students will participate in the care of patients ranging from neonates to adolescents. Focus of experience is recognizing the clinical presentation of common pediatric medical problems, developing differential diagnoses, formulating diagnoses, and designing management plans for these patients. Other areas of focus include clinical application of drug dosing, immunizations, growth and developmental milestones, common diagnostic procedures, nutritional assessment, and documentation and communication with parents and pediatric patients.
HEM308ÇEVRE SAĞLIK İLİŞKİSİ ( ENVIRONMENTAL HEALTH )S202.02.02Toplumun sağlık düzeyini etkileyen faktörler ve sağlık düzeyini yükseltmede öncelikleri, toplumdaki risk grupları, sağlığı koruma düzeyleri ve sağlığı geliştirme sağlığı geliştirmeye yönelik yapılan uluslararası çalışmalar ile temel sağlık göstergeleri, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sağlığı ilgilendiren çalışma/politikaları, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin sunumu ve koruyucu sağlık hizmetleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course quantifies how exposure to different substances and hazards in the natural and built environment affects human health. Topics include environmental pollutants, physical, chemical and biological agents of environmental contamination, vectors for dissemination, solid and hazardous waste, susceptible populations, biomarkers and risk analysis, the scientific basis for policy decisions, and emerging global environmental health problems. Students engage in a critical analysis of possible future approaches to control of the major environmental health problems in industrialized and developing countries.
HEM310PALYATİF BAKIM ( PALLIATIVE CARE )S202.02.02Palyatif bakımla ilişkili kavramlar, ilkeler ve hizmetler, palyatif bakımda hemşirenin rolleri, birey ve ailesinin gereksinimlerinin yaşam kalitesi kavramına göre belirlenmesi, palyatif bakım gerektiren hastada ağrı ve yaygın görülen diğer semptomların değerlendirilmesi, palyatif bakımın etik ve yasal yönleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course will examine the core concepts related to palliative care, including symptom management, evidenced based practice, psychological states, pharmacology, ethical issues, end of life care and interpersonal skills and pastoral care. The course encourages reflection and critical awareness on the illness experience to end of life care.
HEM314CİNSEL SAĞLIK ( SEXUAL HEALTH )S202.02.02
HEM316EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( HOME CARE NURSING )S202.02.02Evde sağlık bakımının önemi, amaçları ve tarihsel gelişimi, evde sağlık bakım ekibi içinde hemşirenin ve diğer sağlık çalışanlarının rolleri ve sorumlulukları, kronik hastalıklar ve evde bakım, evde bakım uygulamaları ve hemşirenin rolü, evde bakımın etik ve yasal yönleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course teaches students how to help the elderly, the disabled, and people in ill health to maintain their quality of life and independence at home. Topics include home care observations and reporting procedures, documentation, caring for special populations, care of the child, and homemaking skills.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM411SAĞLIK POLİTİKALARI ( HEALTH POLITICS )Z202.03.02Kamusal politikaların oluşturulması, sağlık politikalarının planlanması, sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat, mevcut politika ve yasaların sağlık kuruluşlarına etkileri, değişen sağlık sisteminde hemşirenin rolü, sağlık politikalarının dönemlere göre incelenmesi, son dönem sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı, sağlık politikaları üzerine etkili uluslararası kuruluşları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is an introduction for undergraduate students to the major policy issues affecting health care and examines the role of government in the health care system. An important focus of the course is an assessment of the role of policy analysis in the formation and implementation of national and local health policy. The role of the legal system with respect to adverse medical outcomes, economic rights, and individual rights is also discussed. Proposals for health policy reform at the national and local level are examined throughout the course, with an emphasis on Medicare and Medicaid reforms currently being implemented or considered.
HEM421HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM ( TEACHING IN NURSING )Z223.05.04Öğrenme ve eğitim kavramları, eğitim yöntemleri, öğrenme gereksinimi ve çıktılarının değerlendirilmesi için gerekli teknik ve araçlar ile ilgili bilgi ve edindiği bilgileri sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumda kullanabilme becerisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.In this course students will examine the role of the nurse educator in relation to broader perspectives of clinical and patient education in the healthcare environment. Further, students will implement aspects of the nurse educator role in relation to patient education and staff education. Students will gain practical experience and develop competency in learning and teaching methods used in health care settings.
HEM423HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ( NURSING MANAGEMENT )Z223.05.04Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme, kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi ile ilgili bilgi ve edindiği bilgileri uygulama ortamında kullanma becerisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course examines leadership and management theories with concurrent clinical experience in the nurse manager role. The course will consider various elements of leadership in a complex, multi-professional and rapidly changing healthcare system, and will enable students to assess and strengthen their managerial and communication skills. An understanding of current economic, political, professional and social issues in healthcare will provide a basis for the development of leadership skills.
HEM425PROJE I ( PROJECT I )Z031.07.03Literatür tarama ve araştırma, probleme karar verme, güncel literatürü kullanarak problemi tanımlama, veri toplama araçlarına karar verme, proje önerisini hazırlama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course addresses a research project on a topic of interest; topics may concern health, social, educational, political, technology, environmental, and community issues. Topics must be appropriate for study and presentation in the school environment, and should constitute areas of study and interest for the student that will contribute to the general store of knowledge in the subject. Students will choose their own topics or areas of interest, and the assigned faculty member will provide the structure, the process, the deadlines, the criteria, the feedback, and the support to promote success. All topics must be pre-approved by the assigned faculty member. The objective of this course is: literature search in nursing research, evidence-based decision making, formulating hypothesis, identifying data collection methods, writing a research project proposal.
HEM427AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM ( DISSASTER NURSING AND FIRST AID )Z223.04.04Afet tipleri, afetlerin birey ve toplum üzerindeki etkileri, afet yönetim aşamaları ve afetin aşamalarında rol alabilecek kurum ve kuruluşlar, afetlerde hemşirenin rolü, afet durumlarının sağlık çalışanlarına etkileri, kaza yerinde yönlendirme, bilgilendirme, karşılaşılan acil durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunabilme bilgi ve becerisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides the comprehensive study to handle life threatening emergencies; obstructed airway procedures, breathing emergencies and CPR for all ages. The student will be prepared to make appropriate decisions regarding care for traumatic emergencies, some medical conditions, head and spine injuries, fractures, burns etc. It provides the students with knowledge that will help them to provide efficient nursing care during disaster situations either in pre-hospital settings or in hospital settings and also in disasters.
HEM407HEMŞİRELİĞİN YASAL BOYUTLARI ( LEGAL ASPECTS OF NURSING )S202.02.02Bu ders, hemşirelik etiği, şiddet, istismar, yaralanma ve suç teşkil edebilecek durumlarda hemşirelerin yetkileri ve hemşirelerin yasal sorumlulukları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The objective of this course is to provide the non-law student with an overview of significant legal issues that arise in the healthcare context. Nurses are legally, ethically and morally responsible for delivering safe and competent care in the scope of their nursing practice. It promotes a review of legal concepts and regulations under which professional nurses’ practice and notes that ethical and legal issues are often not mutually exclusive. The course also examines concepts, theories, and values applied in ethical decision-making situations and ethical dilemmas in nursing settings of health care.
HEM415YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( INTENSIVE CARE NURSING )S202.02.02Yoğun bakım ünitesinin tasarımı ve organizasyonu, yoğun bakım ünitesine hastanın kabulü, yoğun bakım hastasında fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, sıvı-elektrolit bozuklukları ve yoğun bakım, hastanın hemodinamik izlemi, yoğun bakım ünitesinde hasta transferi, yoğun bakım ünitesinden hastanın taburculuğu, yoğun bakım hastasında beslenme, mekanik, ventilasyondaki hastanın bakımı, yoğun bakım ünitesinde hasta ve ailesinin gereksinimleri, yoğun bakım ünitesinde infeksiyonlar, yaşam sonu bakım, yoğun bakımın etik boyutu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course considers the pathophysiology of complex patient conditions requiring intensive care, as well as assessment, monitoring and advanced therapeutics. Content will focus on care of the patient with neurological, renal, gastrointestinal, endocrine, haematological and multisystem disorders. The focus will be on the collaborative multidisciplinary management of the complex intensive care patient and the critical care nurse's role within this team.
HEM417SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ ( QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS )S202.02.02Kalite yönetim sisteminin tarihsel gelişimi, akreditasyon standart ve uygulama ilkeleri, takım çalışma yöntemleri, kalite yönetim sisteminde proses kavramı ve parametreleri, proses girdi, yapılandırma, çıktı, aksiyon ve operasyon mekanizmaları, takım planlama aktivitelerinde kalite ağı, kriter, prosedür ve talimatların kullanım yöntemleri, hizmet faaliyetlerini gözden geçirme, ölçüm ve analiz, organizasyon öz değerlendirme teknikleri, iç ve dış değerlendirme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.A study of continuous quality improvement, utilization management, and risk management in health care. Also includes study of credentialing, accreditation standards, quality improvement organizations, and medical staff services. Selected management topics specific to health information departments will be covered.
HEM419HASTA GÜVENLİĞİ ( PATIENT SAFETY )S202.02.02Hasta güvenliği kavramı ve önemi, hasta güvenliğinde yüksek riskli alanlar, tıbbi hata bildirim sistemleri, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmalarını önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, kalite ve hasta güvenliğini geliştirme araçları, çalışma koşulları ve çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin yasal ve etik boyutu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Provides an introduction to the science of safety, and how it relates to problems with patient safety in health care. Explains the role of both individuals and systems in improving patient safety. Emphasizes the importance of communication and teamwork. Students gain an understanding of the advantages and limitations of error reporting, learn how to disclose errors and adverse events, and learn models for improving safety in hospitals and other health care organizations from both the micro and macro points of view.
HEM429ADLİ HEMŞİRELİK ( FORENSİC NURSING )S202.02.02Adli bilimler ve adli hemşireliğin tarihsel ve teorik gelişimi, adli hemşirelik uygulamaları, özellikle adli vakayla ilk karşılaşma, adli değerlendirme, olaya yaklaşım, alınması gereken önlemler, bildirimler ve bilgilendirmede hemşirelik uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The aim of this course is to provide students with an overview of a variety of topics within the area of Forensic Sciences and provides an introduction to forensic nursing, and the nursing role in the scientific investigation of violence. Students will learn about various specialty areas within this discipline, including clinical forensic nursing. In addition, scientific, legal and ethical considerations are covered.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM408İNTÖRN UYGULAMASI ( INTERNSHIP )Z22410.017.026Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde erişkin sağlığı, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, ruh sağlığı ve halk sağlığı alanlarında kapsamlı hemşirelik uygulaması ile liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanmasI bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is designed to prepare the student for transition into the role of the professional nurse. The student will be prepared to work effectively within clinical settings by managing resources responsibly, supporting safe quality care and utilizing evidence-based practice. The student will exhibit the ability to move effectively into the professional nurse role, abiding by the nurse scope of practice. Clinical learning experiences in acute care settings enable the student to expand communication skills as a member of an interdisciplinary team, and initiate actions to resolve conflict. The student will demonstrate communication skills necessary for collaborating with the multidisciplinary team to promote positive patient outcomes. Theories of human caring and the nursing process will be utilized to provide culturally sensitive patient centered care. Students will implement health promotion and teaching strategies, problem solve, priority set, and coordinate care for a group of patients. Identification of caring occasions/caring moments will be a component of this course. Students will articulate evolving issues in nursing, including informatics and the application of legal and ethical principles to patient care situations.
HEM410PROJE II ( PROJECT II )Z031.07.03Proje verilerini toplama, bilgisayara veri girme, verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve hakemli bir dergi yazım kurallarına göre araştırma raporunu yazma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The objective of this course is: data collection, data entry using SPSS, data analysis, data interpretation, and submitting the research report to a peer-reviewed journal.
HEM412TEMEL ELEKTROKARDIOGRAFI ( BASIC ELECTROCARDIOGRAPHY )S202.02.02
HEM414HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM ( NURSING INFORMATICS )S202.02.02Hemşirelik bilimi ve bilginin temeli, enformasyon, enformasyon bilimi ve enformasyon sistemi, hemşirelik bilişimi ve standart terminoloji, hemşirelik bilişimi rolleri, yeterlilikler ve beceriler, hemşirelik bilişimi uygulamalarını bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course introduces students to the utility of information and communication technologies (ICT) within modern healthcare practice. Students will learn about a range of digital technologies and applications in the areas of clinical practice, education and administration. The course fosters awareness of digital health at national and international levels; it examines the characteristics of digital health innovation, strategic vision and deployment in various countries. The course draws attention to the associated social, ethical, legal issues and workflow issues that must be considered when integrating digital health into clinical practice.
HEM416KRİTİK DÜŞÜNME ( CRITICAL THINKING )S202.02.02
HEM418ÇATIŞMA YÖNETİMİ ( CONFLICT MANAGEMENT )S202.02.02Çatışmanın tanımı, türleri ve nedenleri, algı, önyargı, davranış tipleri (atılganlık, pasif davranış, saldırgan davranış, manipülatif davranış), öfkeyle başetme ve öfkeli bireye yaklaşım, çatışma ve problem çözme yöntemlerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The course begins with an examination of the basic theories about why conflicts exist, types of conflict and what options exist to manage conflict, resolve conflict and transform conflicts into opportunities for positive social change. Through learning theories that underpin conflict management and resolution frameworks, the student will learn to evaluate and mediate diverse conflict situations. In addition to benefitting from exposure to the theories, the student will also acquire a range of practical tools, developing important conflict management knowledge and skills.
HEM420TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLER ( COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE )S202.02.02
ISL406KRİTİK DÜŞÜNME ( CRITICAL THINKING )S202.02.02Kritik düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemi, kritik düşünme kavramları, kritik düşünme süreci ve özellikleri, kritik düşünme yoluyla sorun çözme, kritik düşünmede altı şapkalı düşünme tekniği, eleştirel okuma, dinleme ve yazma, kritik düşünme egzersizleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course provides training in identifying support structures, perspectives and arguments and how to critically evaluate the advantages and the disadvantages of a proposed plan or an action, so that the right decisions can be made the first time. Learn the difference between left brain and right brain thinking, removing the emotions from decision making, evaluating both sides of an argument and critical questioning skills. The components of this course are critical writing, informal logic, and epistemology. The content of the course is largely philosophic, but most of the application exercises will be centered on topics related to leadership.
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.