English

04020 BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / CSU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 Comprehend the fundamental concepts and theories of business administration science.
   2 Analyze the relationships between fundamental concepts and theories of business administration science.
   3 Illustrate the theoretical frame drawn from business operations.
   4 Comprehend the context of the underlying cases of national and international business administration.
   5
 • Lecture & In-Class Activities
 • Group Work
 • Project Work
 • Seminar
 • Internship
 • Social Activity
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
 • Short Exam
 • Presentation of Report
 • Homework Assessment
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 Comprehend the role of business in the operation of global and national economic systems.
   2 Organise the business operations with an entrepreneurial spirit.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility
   1 Organise the business operations with an entrepreneurial spirit.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Mid-Term Exam
 • Final Exam
Learning to Learn
   1 Develop the planning, organisation, operation, coordination and auditing functions of the business management.
 • Lecture & In-Class Activities
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Implementation/Application/Practice
 • Practice at a workplace
 • Presentation of Report
 • Homework Assessment
Communication & Social
   1 Communicate actively and constantly with other stakeholders in business administration profession.
 • Group Work
 • Reading
 • Assignment (Homework)
 • Project Work
 • Seminar
 • Internship
  Occupational and/or Vocational
     1 Act in accordance with moral and ethical concepts related to business administration.
  • Group Work
  • Seminar
  • Technical Visit
  • Field Study
  • Presentation of Report
  • Homework Assessment
  EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.