English

04020 BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim Objectives
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 12123
1 Comprehend the fundamental concepts and theories of business administration science.XXXXX
2 Analyze the relationships between fundamental concepts and theories of business administration science.XXXXX
3 Illustrate the theoretical frame drawn from business operations.XXXXX
4 Comprehend the context of the underlying cases of national and international business administration.XXXXX
SKILLS Aim Objectives
(Described in terms of cognitive and practical skills) 12123
1 Comprehend the role of business in the operation of global and national economic systems.XXXXX
2 Organise the business operations with an entrepreneurial spirit.
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim Objectives
Autonomy & Responsibility 12123
1 Organise the business operations with an entrepreneurial spirit.XXXXX
Learning to Learn 12123
1 Develop the planning, organisation, operation, coordination and auditing functions of the business management.XXXXX
Communication & Social 12123
1 Communicate actively and constantly with other stakeholders in business administration profession.XXXXX
Occupational and/or Vocational 12123
1 Act in accordance with moral and ethical concepts related to business administration.XXXXX
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.