English

11030-PHYSIOTERAPY-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
365 FZT103 MASSAGE QOLICATION IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
366 FZT101 THE BASIS MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
934 SHM101 MEDICAL TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
931 ANA103 ANATOMY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
905 FZY103 PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
516 FZT104 KINSEIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
517 FZT102 RECOVERY ACTIONS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
514 FZT106 ELECTROTHERAPY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
515 FZT108 HEAT, LIGHT HYDROTHERAPY Compulsory 2 + 1 3.0 3.0
929 PSI104 PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
668 FZT201 REHABITATION AND ETHICAL PRINCIPLES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
671 FZT209 CLINICAL INTERNSHIP I Compulsory 0 + 8 4.0 11.0
670 FZT207 NEUROLOGICAL REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
673 FZT205 PEDIATRIC REHABILITATION Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
669 FZT203 ORTHOPEADIC REHABILITATION Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
907 SHM202 DEONTOLOGY AND ETHICS IN HEALTH SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
764 FZT206 CLINICAL INTERNSHIP II Compulsory 0 + 8 4.0 11.0
766 FZT204 REHABILITATION IN RHEUMATOLOGICAL DISEASES Compulsory 2 + 0 3.0 5.0
765 FZT202 ORTHOTICS-PROSTHETICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.