English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIN505BUSINESS FINACE MANAGEMENT ( BUSINESS FINACE MANAGEMENT )Z303.09.03
MNG503CONTEMPORARY MANAGEMENT & ORG. THEORY ( CONTEMPORARY MANAGEMENT & ORG. THEORY )Z303.09.03
MNG504STRATEGIC MANAGEMENT IN BUSINESS ( STRATEGIC MANAGEMENT IN BUSINESS )Z303.09.03
MNG507MANAGERIAL ECONOMİCS ( MANAGERIAL ECONOMİCS )Z303.09.03Bu ders, yöneticilerin müşteriler, tedarikçiler, rakipler, tamamlayıcılar ve düzenleyici çevre ile ilgili olarak daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak için mikroekonomi ilkelerini geliştirir. Ders marjinal analiz ve rekabetçi piyasaların temel mikroekonomik teorilerini tanıtır. Daha sonra maliyet, stratejik ve örgütsel analiz ilkelerini geliştirir. Yönetim ekonomisi, muhasebe, kurumsal finansman, insan kaynakları yönetimi (teşvikler ve organizasyon), pazarlama (marka uzantıları, tanıtım ve fiyatlandırma) ve genel iş stratejisi gibi diğer disiplinler için bir dizi temel yapı taşı sağlar.This course develops principles of microeconomics to enable managers to manage more effectively in relation to customers, suppliers, competitors, complementors,and the regulatory environment. The course introduces the basic microeconomic theories of marginal analysis and competitive markets. It then develops principles of cost, strategic, and organizational analysis. Managerial economics provides a set of fundamental building blocks for other disciplines, including accounting, corporate finance, human resource management (incentives and organization), marketing (brand extensions, promotion, and pricing), and general business strategy.
EAS501ADVANCE RESEARCH METHODS ( ADVANCE RESEARCH METHODS )S303.06.03
ECO504WORLD ECONOMY ( WORLD ECONOMY )S303.06.03
FIN509FINANCIAL STATEMENT ANALISIS ( FINANCIAL STATEMENT ANALISIS )S303.06.03
MNG511GRADUATİON PROJECT ( GRADUATİON PROJECT )S000.014.00
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO512INTERNATIONAL ECONOMICS ( INTERNATIONAL ECONOMICS )S303.06.03
FIN513FINANCIAL ECONOMICS ( FINANCIAL ECONOMICS )S303.06.03
HRM501HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( HUMAN RESOURCE MANAGEMENT )S303.06.03
MNG516CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT ( CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT )S303.06.03
MNG522MACROECONOMİCS FOR MANAGER ( MACROECONOMİCS FOR MANAGER )S303.06.03
MNG525ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )S303.06.03The course covers a wide range of theories and applications in OB, dealing with topics such as personality, perception, values and attitudes, motivation, team dynamics, pay, career and employment relations, power and politics, negotiation, conflict management, leadership, communication and organizational culture.
MNG527GLOBAL MARKETING ( GLOBAL MARKETING )S303.06.03- Global Marketing Environment - Approaching global markets - The Global Marketing Mix
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MNG500THESIS ( THESIS )Z000.030.00
MNG598SEMINAR ( SEMINAR )Z000.04.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.