English

Institute of Graduate Studies-EDUCATION MANAGEMENT (M.Ed.) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Institute of Graduate Studies-EDUCATION MANAGEMENT (M.Ed.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD506SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.04.00
EYD509EĞİTİM YÖNETİMİ ( EDUCATİONAL ADMİNİSTRATİON )Z303.08.03
EYD511EĞİTİMDE LİDERLİK ( LEADERSHİP İN EDUCATİON )Z303.08.03Liderlik kavramı ve tanımı, Liderliğin tarihsel gelişimi, Liderlik kuramları, Etkili liderin özellikleri. Lider yönetici, Başarısız liderin özellikleri, Etik, öğretimsel ve öğretmen liderliği
LEA502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.07.03
EYD521EĞİTİM DENETİMİ ( SUPERVİSİON İN EDUCATİON )S303.07.03
EYD523ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI ( CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACHES )S303.07.03Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur. - Yeni yönetim yaklaşımları ve bunların yönetim süreçlerine yansıması hakkında bilgi sahibi olur.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEA501İSTATİSTİK ( STATISTICS )Z303.07.03
EYD508NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( QUALİTATİVE RESEARCH )S303.06.03
EYD514EĞİTİM PLANLAMASI ( EDUCATIONAL PLANNING )S303.06.03
EYD516EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION )S303.06.03
EYD518EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM ( STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT IN EDUCATION )S303.06.03
EYD524AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ ( ACADEMIC WRITING TECHNIQUES )S303.06.03Bilimsel yazımın kökeni, bilimsel makale yazımı, başlık, özet, giriş, yöntem, tartışma ve sonuçlar bölümlerin yazımı. Kaynaklar ve Atıf yapma, Tez Yazımı
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( THESİS I )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( THESİS II )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.