KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATIONAL ADMINISTRATION (M.Ed.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD506SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.04.00Seminer konusu belirleyerek rapor hazırlar
EYD508NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( QUALİTATİVE RESEARCH )Z303.06.03Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri; Nitel Araştırma Türleri; Bir Nitel Araştırma İçin uygun Metot Oluşturma; Nitel Araştırmada Veri Toplama; Nitel Araştırmada Veri Analizi
EYD509EĞİTİM YÖNETİMİ ( EDUCATİONAL ADMİNİSTRATİON )Z303.08.03Bu ders, eğitim yönetiminin temel kavramları, bir örgüt olarak eğitim, örgütsel yapılar ve eğitim örgütleri, eğitim yönetimi kuramları, eğitim yönetimi süreçleri, eğitim örgütlerinde liderlik, eğitim örgütünde iletişim, eğitimde etik, yönetim, eğitim örgütünde olumlu bir sosyal iklim yaratma, eğitim planlaması ve ekonomisi ve eğitim denetimi ile ilgili konuları içerir.
EYD511EĞİTİMDE LİDERLİK ( LEADERSHİP İN EDUCATİON )Z303.08.03Liderlik kavramı ve tanımı, Liderliğin tarihsel gelişimi, Liderlik kuramları, Etkili liderin özellikleri. Lider yönetici, Başarısız liderin özellikleri, Etik, öğretimsel ve öğretmen liderliği
LEA501İSTATİSTİK ( STATISTICS )Z303.07.03Bu ders; Hipotez Testine Giriş,Verileri SPSS ile Karşılaştırmak,Bağımsız Örneklem T Test I,Bağımsız Örneklem T Test II,T test for Related Samples,Varyans Analizi - ANOVA,Varyans Analizi ve Post Hoc Testler,Korelasyon Analizi I,Korelasyon Analizi II,Doğrusal Regresyon,Parametrik Olmayan Testler; konularını içermektedir.
LEA502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.07.03Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
EYD521EĞİTİM DENETİMİ ( SUPERVİSİON İN EDUCATİON )S303.07.03Denetim kavramı ve kapsamı, denetim türleri, denetimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, klinik denetim felsefesi, klinik denetimin uygulanması, öğretimsel denetim, kurum denetimi, denetçide aranan özellikler, Türkiye’deki denetim uygulamaları.
EYD523ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI ( CONTEMPORARY MANAGEMENT APPROACHES )S303.07.03Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur. - Yeni yönetim yaklaşımları ve bunların yönetim süreçlerine yansıması hakkında bilgi sahibi olur.
EYD524AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ ( ACADEMIC WRITING TECHNIQUES )S303.06.03Bilimsel yazımın kökeni, bilimsel makale yazımı, başlık, özet, giriş, yöntem, tartışma ve sonuçlar bölümlerin yazımı. Kaynaklar ve Atıf yapma, Tez Yazımı
EYD525KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ ( COMPARATIVE EDUCATION SYSTEMS )S303.07.03Karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve diğer eğitim bilimi dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı bilimin geçirdiği evreler, karşılaştırmalı eğitimde belli başlı sorunlar, Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı eğitim sistemlerinden örnekler.
EYD598DÖNEM PROJESİ ( TERM PROJECT )S202.018.02
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD514EĞİTİM PLANLAMASI ( EDUCATIONAL PLANNING )S303.07.03
EYD516EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION )S303.07.03
EYD518EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM ( STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT IN EDUCATION )S303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( THESİS I )Z000.030.00
EYD599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( THESİS II )Z000.030.00
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=70&DK=10505