English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING (M.Ed.) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING (M.Ed.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR510SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.06.00literatür taraması yapma, raporlama, tez konusuna karar verebilme
PDR511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.08.03Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
PDR521PSİKOLOJİK DANIŞMADA PSİKOPATALOJİ ( PSYCHOPATHALOGY IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING )Z303.08.03
PDR509BILIŞSEL VE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR ( COGNITIVE AND BEHAVIORAL APPROACHES )S303.08.03Bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile ilgili kuramsal bilgi ve beceriye sahip olmak.
PDR513ARAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ ( STATISTICS IN RESEARCH )S303.07.03İstatistik ile ilgili temel kavramlar, istatistik analizler, istatistik tablolarını oluşturma ve yorum yapabilme, değerlendirebilme.
PDR515ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME ( SCALE DEVELOPMENT )S303.07.03
PDR517ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ( SOLUTION-FOCUSED BRIEF COUNSELING )S303.07.03
PDR519POZİTİF PSİKOLOJİK DANIŞMA ( POSITIVE COUNSELING )S303.07.03
PDR525PSİKOLOJİK TESTLER VE UYGULAMASI ( PSYCHOLOGICAL TESTS AND ITS APPLICATION )S303.07.03prikolojik testler ile ilgili teorik ve pratik bilgi
PDR527KRİZE MÜDAHALE ( CRISIS INTERVENTION )S303.07.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR502BİREYE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI ( INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICE )Z123.08.03En az sekiz oturumluk bireysel psikolojik danışma oturumu gerçekleştirme, oturumların deşifresini rapor olarak sunma, derslerdeki vaka değerlendirmelerine katılma.
PDR523KARİYER DANIŞMANLIĞI ( CAREER CONSULTANCY )Z303.08.03
PDR512AİLE TERAPİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARI ( CONTEMPORARY APPROACHES IN FAMILY THERAPY )S303.08.03Aile danışmanlığının temel kuralları, aile danışma kuram ve yaklaşımları, aile görüşmeleri ve kısa müdahale.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( THESIS STUDY I )Z000.030.00tez konusunu belirleyip tezini planlama ve yazma
PDR599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( THESIS STUDY II )Z000.030.00tezini tamamlama
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR500SEMİNER ( SEMINAR )Z000.07.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.