KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING (M.Ed.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR510SEMİNER ( SEMİNAR )Z000.06.00literatür taraması yapma, raporlama, tez konusuna karar verebilme
PDR511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )Z303.08.03Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
PDR521PSİKOLOJİK DANIŞMADA PSİKOPATALOJİ ( PSYCHOPATHALOGY IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING )Z303.08.03
PDR517ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ( SOLUTION-FOCUSED BRIEF COUNSELING )S303.07.03Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanlık yaklaşımı ile ilgili teorik bilgilerin aktarılması Uygulama yapılarak yaklaşımın anlaşılması
PDR527KRİZE MÜDAHALE ( CRISIS INTERVENTION )S303.07.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR502BİREYE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI ( INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICE )Z123.08.03En az sekiz oturumluk bireysel psikolojik danışma oturumu gerçekleştirme, oturumların deşifresini rapor olarak sunma, derslerdeki vaka değerlendirmelerine katılma.
PDR513ARAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ ( STATISTICS IN RESEARCH )Z303.07.03İstatistik ile ilgili temel kavramlar, istatistik analizler, istatistik tablolarını oluşturma ve yorum yapabilme, değerlendirebilme.
PDR523KARİYER DANIŞMANLIĞI ( CAREER CONSULTANCY )Z303.08.03
PDR504GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI ( GROUP COUNSELING PRACTICE )S123.08.03
PDR508ÇİFT VE AİLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI ( COUPLE AND FAMILY COUNSELING PRACTICE )S123.08.03
PDR509BILIŞSEL VE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR ( COGNITIVE AND BEHAVIORAL APPROACHES )S303.08.03Bilişsel davranışçı yaklaşımlar ile ilgili kuramsal bilgi ve beceriye sahip olmak.
PDR512AİLE TERAPİSİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARI ( CONTEMPORARY APPROACHES IN FAMILY THERAPY )S303.08.03Aile danışmanlığının temel kuralları, aile danışma kuram ve yaklaşımları, aile görüşmeleri ve kısa müdahale.
PDR525PSİKOLOJİK TESTLER VE UYGULAMASI ( PSYCHOLOGICAL TESTS AND ITS APPLICATION )S303.07.03prikolojik testler ile ilgili teorik ve pratik bilgi
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PDR599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( THESIS STUDY I )Z000.030.00tez konusunu belirleyip tezini planlama ve yazma
PDR599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( THESIS STUDY II )Z000.030.00tezini tamamlama
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=69&DK=13101