English

14010 NURSING (M.S.) - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 BIOSTATISTICS00
2 PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION I00
3 PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION II00
4 CONCEPTUAL FRAMEWORK IN NURSING00
5 ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION SKILLS00
6 MASTER’S THESIS I00
7 MASTER’S THESIS II00
8 RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS00
Related number of course units / 8--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 PRACTICE IN PEDIATRIC NURSING00
2 SEMINAR IN CHILD HEALTH00
3 ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION SKILLS00
4 TEACHING PRACTICES IN PEDIATRIC NURSING00
5 BASIC CONCEPTS IN CHILD HEALTH00
6 SEMINAR IN MEDICAL NURSING00
7 GROWTH AND DEVELOPMENT00
8 TEACHING PRACTICES IN MEDICAL NURSING00
9 BASIC CONCEPTS IN MEDICAL NURSING00
10 GERIATRIC NURSING00
11 PRACTICE IN MEDICAL NURSING00
12 EMERGENCY CARE NURSING00
13 SEMINAR IN PUBLIC HEALTH 00
14 ONCOLOGY NURSING00
15 BASIC CONCEPTS IN PUBLIC HEALTH NURSING00
16 EPIDEMIOLOGY00
17 FORENSIC NURSING00
18 GYNECOLOGY AND OBSTETRIC NURSING00
19 TEACHING PRACTICE OF WOMEN'S DISEASES AND BIRTH NURSING00
20 HEALTHY SEXUAL LIFE AND REPRODUCTION00
21 WOMEN'S DISEASES AND APPLICATION OF NURSING NURSING00
22 BASIC CONCEPTS IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING00
23 PERINATOLOGY NURSING00
24 CHILDREN MENTAL HEALTH00
25 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY NURSING PRACTICE00
26 COMMUNICATION00
27 MENTAL HEALTH AND DISEASES NURSING SEMINAR00
28 GYNECOLOGY AND OBSTETRICS NURSING SEMINAR00
29 PSYCHOPHARMACOLOGY00
Related number of course units / 29--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.