English

08030-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2647 KGU200 PERSONAL DEVELOPMENT PRACTICES Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
2646 ORY100 ORIENTATION Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
1876 SHK107 BASIC AVIATION AND AIRCRAFT STRUCTURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1874 SHK105 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1858 SHK103 AVIATION ENGLISH I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1857 SHK101 INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1862 SHK108 CABIN RESOURCE MANAGEMENT I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1861 SHK106 FLIGHT PHYSIOLOGY AND PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1860 SHK104 NORMAL SAFETY RULES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1859 SHK102 FLIGHT THEORY AND METEOROLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1864 SHK203 MEDICAL ISSUES AND FIRST AID TRAINING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1866 SHK207 EMERGENCY SAFETY PRACTICES I Compulsory 3 + 2 5.0 6.0
1868 SHK211 CABIN RESOURCE MANAGEMENT II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1865 SHK205 DANGEROUS GOODS RULES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1863 SHK201 CRISIS AND STRESS MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1867 SHK209 INFLIGHT CATERING I Compulsory 3 + 6 6.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1869 SHK202 EMERGENCY SAFETY PRACTICES II Compulsory 3 + 6 6.0 7.0
1870 SHK204 INFLIGHT CATERING I Compulsory 3 + 6 6.0 7.0
1871 SHK206 PROTOCAL AND SOCIAL BEHAVIOR RULES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1872 SHK208 PERSONAL CARE AND ELEGANCE Compulsory 3 + 3 5.0 5.0
1873 SHK210 DICTION AND ANNOUNCEMENT Compulsory 3 + 6 6.0 7.0
2147 SHK212 PASSENGER SERVICE AND RELATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.