English

Vocational School of Aviation-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Vocational School of Aviation-CIVIL AVIATION CABIN SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, internete araştırma, internet kaynakları değerlendirme, internet kaynakları referanslama, internet güvenliği ve etik, klasör ve dosya yönetimi, bilgisayar hızı ve verimlilik konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03Ders, ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the first course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the fall semester to the departments giving education in Turkish.
SHK101SİVİL HAVACILĞA GİRİŞ ( INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION )Z303.06.03Sivil havacılığın tarihsel sürecini,sivil havacılık faaliyetlerini,havaalanı genel bilgisini,uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını,uluslararası sivil havacılık örgütlerini,ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarını,Türkiye de hava taşımacılığını içermektedir.
SHK103HAVACILIK İNGİLİZCESİ I ( AVIATION ENGLISH I )Z202.04.02
SHK105İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ( HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION )Z303.06.03
SHK107TEMEL HAVACILIK VE UÇAK BİLGİSİ ( BASIC AVIATION AND AIRCRAFT STRUCTURE )Z202.04.02
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiy
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımı
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03Ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini A2 (Elementary) düzeyde bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is the second course in a two-course sequence which completes the foreign language requirement and introduces elements of grammar, vocabulary, oral skills, listening comprehension, and reading in A2(Elementary Level) and this course is given in the spring semester to the departments giving education in Turkish.
SHK102UÇUŞ TEORİSİ VE METEOROLOJİ ( FLIGHT THEORY AND METEOROLOGY )Z303.05.03Ders; Meteorolojik kavramları, Basınç sistemlerini ve altimetreyi, Meteorolojide kullanılan basınç ve yüksek seviye haritaların çizimi ve analizlerini, Atmosferde oluşan meteorolojik hadiseleri, uçuş için tehlikeli meteorolojik hadiseleri, Rüzgarı meydana getiren kuvvetleri ve kıtalar etkisiyle oluşan rüzgarları açıklar.
SHK104NORMAL EMNİYET KURALLARI ( NORMAL SAFETY RULES )Z303.05.03Havacılık faaliyetlerindeki,kabinde olması gereken emniyet prosedürleri
SHK106UÇUŞ FİZYOLOJİSİ VE PSİKOLOJİ ( FLIGHT PHYSIOLOGY AND PSYCHOLOGY )Z202.03.02Uçuş psikolojisinin ve uçuş fizyolojisinin tüm etkilerini içeren durumlar
SHK108KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ I ( CABIN RESOURCE MANAGEMENT I )Z303.07.03
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHK201KRİZ VE STRES YÖNETİMİ ( CRISIS AND STRESS MANAGEMENT )Z202.03.02
SHK202ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI II ( EMERGENCY SAFETY PRACTICES II )Z366.07.09
SHK203SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM ( MEDICAL ISSUES AND FIRST AID TRAINING )Z303.04.03Temel ilk yardım müdahaleleri
SHK205TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI ( DANGEROUS GOODS RULES )Z202.03.02Tehlikeli madde kavramı ve sınıflandırmalar; hiçbir şekilde hava yoluyla taşınamayacak tehlikeli maddeler,birimler ve kullanılan dokümanlar, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ait sorumluluk grupları,göndericiler, kargo acenteleri, hava yolu işletmesi, yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları, konşimentonun hazırlanması, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, yüklenmesi ve kontrolü
SHK207ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI I ( EMERGENCY SAFETY PRACTICES I )Z325.06.05
SHK209İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ I ( INFLIGHT CATERING I )Z366.07.09
SHK210DİKSİYON VE ANONS ( DICTION AND ANNOUNCEMENT )Z366.07.09
SHK211KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ II ( CABIN RESOURCE MANAGEMENT II )Z303.04.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03Ses-nefes teknikleri, anlaşılır ses çıkarma, heceleri doğru ve vurgulayabilme, düzgün cümle kurma ve konuşmaları vücut diliyle destekleme becerilerini bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
KIU207AKADEMİK SUNUM BECERİLERİ ( ACADEMIC PRESENTATION SKILLS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU310DÜNYA POLİTİKASINDA SÜPER GÜÇLER ( SUPER POWERS IN WORLD POLITICS )G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SHK204İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ II ( INFLIGHT CATERING I )Z366.07.09
SHK206PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI ( PROTOCAL AND SOCIAL BEHAVIOR RULES )Z202.02.02
SHK208KİŞİSEL BAKIM VE ZERAFET ( PERSONAL CARE AND ELEGANCE )Z335.05.06
SHK212YOLCU HİZMETLERİ VE İLİŞKİLERİ ( PASSENGER SERVICE AND RELATIONS )Z202.02.02
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.