English

14070-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH) (Without Thesis)- Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1747 THM501 RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
1768 THM505 FINANCE AND ACOUNTING FOR TOURISM INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1771 THM503 MARKETING MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
1773 THM507 SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
1769 THM502 STRATEGIC MANAGEMENT FOR TOURISIM INDUSTY Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
1770 THM506 ADVANCED RECREATION RESEACH Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):46 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :46

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1772 THM504 INNOVATION MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
Total ECTS Credit (Compulsory):8 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :8

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1775 THM598 SEMINAR Compulsory 0 + 0 0.0 6.0
1781 THM511 GRADUATİON PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 0.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 24
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):6 Total ECTS Credit (Elective) :24 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2741 THM510 CURRENT PROBLEMS İN TOURİSM Compulsory 3 + 0 4.0 7.0
2742 THM589 GRADUATİON PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 30.0
Total ECTS Credit (Compulsory):37 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :37
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.