English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH) (Without Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (ENGLISH) (Without Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM501RESEARCH METHODS ( RESEARCH METHODS )Z303.08.03
THM502STRATEGIC MANAGEMENT FOR TOURISIM INDUSTY ( STRATEGIC MANAGEMENT FOR TOURISIM INDUSTY )Z303.08.03
THM503MARKETING MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY ( MARKETING MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03
THM505FINANCE AND ACOUNTING FOR TOURISM INDUSTRY ( FINANCE AND ACOUNTING FOR TOURISM INDUSTRY )Z303.07.03
THM506ADVANCED RECREATION RESEACH ( ADVANCED RECREATION RESEACH )Z303.07.03
THM507SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM ( SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM )Z303.08.03
THM509MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESS ( MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESS )S303.07.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM504INNOVATION MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY ( INNOVATION MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03
THM508CURRENT AND CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT ( CURRENT AND CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT )S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM511GRADUATİON PROJECT ( GRADUATİON PROJECT )Z000.00.00
THM598SEMINAR ( SEMINAR )Z000.06.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM510CURRENT PROBLEMS İN TOURİSM ( CURRENT PROBLEMS İN TOURİSM )Z304.07.03
THM589GRADUATİON PROJECT ( GRADUATİON PROJECT )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.