English

16010-TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
379 THM103 WORLD TRAVEL DESTINATION Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
378 THM101 INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 9.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
475 THM106 TRAVEL AND TOUR OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
471 THM104 MANAGEMENT FOR TOURISM & HOSBITALITY Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
1042 THM108 FRONT OFFICE OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1018 STT201 STATISTICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1043 THM209 FOOD AND BEVERAGE SERVICE Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
610 TEN201 ENGLISH FOR TOURISM I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1041 THM205 HOTEL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
381 THM207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
745 TEN202 ENGLISH FOR TOURISM II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1044 THM208 FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
1045 THM210 HOUSEKEEPING OPERATIONS Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
538 THM206 COMMUNICATION SKILLS FOR TOURISM INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
625 THM301 FOOD PREPARATION I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
623 BUS303 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1046 THM307 COST ACCOUNTIN IN TOURISM ENTERPRISES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
608 THM309 PUBLIC RELATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
609 THM311 INDUSTRIAL TRAINING I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
627 THM305 TOURISM MARKETING I Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
817 THM302 FOOD PREPARATION II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
815 THM306 TOURISM MARKETING II Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
813 THM304 ACCOUNTING FOR TOURISM Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2148 THM312 SUSTAINABILITY TOURISM Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
746 THM310 INDUSTRIAL TRAINING II Compulsory 0 + 6 3.0 3.0
1048 THM308 TOUR PLANNING & MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1051 THM405 RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
1050 THM403 ECONOMICS FOR TOURISM AND RECREATION INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1049 THM401 TOURISM POLICY AND PLANNING Compulsory 3 + 4 5.0 7.0
621 BUS405 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2149 THM406 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1054 THM408 CONGRESS & FAIR ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1053 THM404 ETHICS AND SOCIAL ISSUES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1052 THM402 FINANCIAL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.