English

FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-CIVIL AVIATION MANAGEMENT (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE-CIVIL AVIATION MANAGEMENT (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
CAM101INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION ( INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION )Z303.07.03
CAM103AVIATION ENGLISH I ( AVIATION ENGLISH I )Z202.06.02
CAM105BASIC AIRCRAFT STRUCTURE & HISTORY ( BASIC AIRCRAFT STRUCTURE & HISTORY )Z303.07.03
CMP101COMPUTER I ( COMPUTER I )Z202.02.02Ders bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayarların çalışma prensipleri, bilgisayarlarda bilginin temsili, sistemler ve uygulama yazılımları, ofis araçlarının kullanımı, İnternet ve World Wide Web, Ağlar: haberleşme ve kaynak paylaşımı, kablolu ve kablosuz iletişim, gizlilik, suçlar ve güvenlik, ayrıca bilgisayar kullanımında etik konular.The course presents the basic description of computer hardware, software, working principles of computers, representation of information in computers, systems and application software, usage of office tools, the Internet and the World Wide Web, Networks:communicating and sharing resources, wired and wireless communication, privacy, crimes and security, also ethical issues involved in computer usage.
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03Yazma , konuşma , aytışma , kompozisyon yazma teknikleriAll four skills - but mainly focusing on writing techniques and speaking / Pronunciation
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
BUS102PRINCIPLES OF BUSINESS II ( PRINCIPLES OF BUSINESS II )Z303.07.03
CAM102AIR TRANSPORTATION ( AIR TRANSPORTATION )Z303.07.03
CMP102COMPUTER II ( COMPUTER II )Z202.02.02Bu ders bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük kullanımına giriş niteliğindedir. Bilgisayarlar evlerde, okullarda, kurumlarda ve işyerlerinde hayatımızın bir parçası ve bilgisayarlar ile sürekli büyüyen bir ortaklık içinde. Dahası, gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda bilgisayarlar hayatımızda daha da büyük bir rol oynayacak.This course is an introduction to everyday use of computer and information technologies. Computers are part of our life at homes, schools, institutions and businesses are engaged in an ever-growing partnership with computers. Moreover, computers will play an even greater role in our lives in the years to come as a result of developing technology.
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03Grammar , Konuşma , Aytışma . Vocabulary, Okuma
MAT114MATHEMATICS II ( MATHEMATICS II )Z303.06.03
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM203AIRPORT OPERATIONS ( AIRPORT OPERATIONS )Z303.06.03
CAM205AVIATION SECURITY ( AVIATION SECURITY )Z303.06.03
CAM207AVIATION ENGLISH III ( AVIATION ENGLISH III )Z303.06.03
CAM209OPERATIONAL PROCDURES ( OPERATIONAL PROCDURES )Z303.06.03
MRK201INTRODUCTION TO MARKETING ( INTRODUCTION TO MARKETING )Z303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS202MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY ( MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY )Z303.06.03
BUS204BUSINESS COMMUNICATION ( BUSINESS COMMUNICATION )Z303.06.03
CAM202AVIATION LAW ( AVIATION LAW )Z303.06.03
CAM206AVIATION SAFETY ( AVIATION SAFETY )Z303.06.03
FNS202MANAGERIAL ACCOUNTING ( MANAGERIAL ACCOUNTING )S303.06.03
MRK202MARKETING MANAGEMENT ( MARKETING MANAGEMENT )S303.06.03
POL206INTRO TO POLITICAL SCIENCE ( INTRO TO POLITICAL SCIENCE )S303.06.03
POL208GLOBAL POLITICS ( GLOBAL POLITICS )S303.06.03
STT202STATISTICS II ( STATISTICS II )S303.06.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM301AIRLINE MANAGEMENT ( AIRLINE MANAGEMENT )Z303.06.03
CAM303AVIATION MANAGEMENT ( AVIATION MANAGEMENT )Z303.06.03
CAM305FLIGHT OPERATIONS ( FLIGHT OPERATIONS )Z303.06.03
BUS303ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )S303.06.03
BUS305INTERNATIONAL LOGISTICS ( INTERNATIONAL LOGISTICS )S303.06.03
BUS307BUSINESS ETHICS ( BUSINESS ETHICS )S303.06.03
MRK301MARKETING RESEARCH ( MARKETING RESEARCH )S303.06.03Witihin this course the philosophy of marketing research, functions of marketing research, market opportunities and problems, the marketing information system (MIS), the conducts of market, qualitative industrial analysis, research problem and research objectives, research design, secondary data and its evaluation, qualitative research techniques, data collection modes, designing questionaire are explained.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS302HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( HUMAN RESOURCE MANAGEMENT )Z303.06.03
BUS306INTERNATIONAL TRADE ( INTERNATIONAL TRADE )Z303.06.03
CAM302AIR TRAFFIC MANAGEMENT ( AIR TRAFFIC MANAGEMENT )Z303.06.03
CAM304AVIATION METEOROLOGY ( AVIATION METEOROLOGY )Z303.05.03
CAM308SUMMER PRACTICE ( SUMMER PRACTICE )Z000.01.00
BUS314BUSINESS CREATIVITY AND INNOVATION ( BUSINESS CREATIVITY AND INNOVATION )S303.06.03
BUS316BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ( BUSINESS INFORMATION SYSTEMS )S303.06.03
BUS318TOTAL QUALITY MANAGEMENT ( TOTAL QUALITY MANAGEMENT )S303.06.03
MRK302RETAIL MANAGEMENT ( RETAIL MANAGEMENT )S303.06.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM401HUMAN FACTORS IN AVIATION ( HUMAN FACTORS IN AVIATION )Z303.08.03
CAM403GENERAL AERONAUTICS ( GENERAL AERONAUTICS )Z303.07.03
BUS403SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ( SUPPLY CHAIN MANAGEMENT )S303.06.03
BUS405PROJECT MANAGEMENT ( PROJECT MANAGEMENT )S303.06.03
CAM405AVIATION SECURITY ( AVIATION SECURITY )S303.06.03
CSU207INTERCULTURAL COMMUNICATION ( INTERCULTURAL COMMUNICATION )G303.03.03
CSU208ACADEMIC PRESENTATION SKILLS ( ACADEMIC PRESENTATION SKILLS )G303.03.03
CSU303GENERAL COMMUNICATION SKILLS ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03
CSU304HUMAN RIGHTS ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
CSU402CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
GER101GERMAN I ( GERMAN I )G303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM402AVIATION RESOURCES MANAGEMENT ( AVIATION RESOURCES MANAGEMENT )Z303.07.03
CAM404GRADUATION PROJECTS ( GRADUATION PROJECTS )Z303.08.03
BUS406STRATEGIC MANAGEMENT ( STRATEGIC MANAGEMENT )S303.06.03
BUS412BUSINESS POLITICS AND STRATEGIES ( BUSINESS POLITICS AND STRATEGIES )S303.06.03
CAM406CONTEMPORARY AVIATION ISSUES ( CONTEMPORARY AVIATION ISSUES )S303.06.03
CAM408AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT ( AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT )S303.06.03
FNS402FINANCIAL INSTITUTIONS ( FINANCIAL INSTITUTIONS )S303.06.03
CSU305SCIENCE AND ETHICS ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.