English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FNS505FİNANSAL YÖNETİM ( FINANCIAL MANAGEMENT )Z303.09.03
ISL500TEZ ( THESIS )Z000.030.00Tezin amacı ve konusu Araştırma Konusu ve Soruları Tasarım ve Metodolojisi Literatür taraması Veri Analizi Akademik Yazım kuralları Tez teslimi Tez sunumu-Overview of the importance of research and thesis writing in academic and professional contexts. -Techniques for selecting a research topic. -Defining a clear and focused research question or hypothesis -Importance of literature reviews in academic research -Introduction to data analysis techniques relevant to the research design. -Preparing for Thesis Defense -Guidelines and requirements for final thesis submission
ISL503YÖNETİM VE ORGANİZASYON ( MANAGEMENT AND ORGANIZATION )Z303.09.03
ISL504STRATEJİK YÖNETİM ( STRATEGIC MANAGEMENT )Z303.09.03
ISL598SEMİNER ( SEMINAR )Z000.04.00Araştırma Sürecine Giriş Tez Konusu Seçimi Literatür Taraması ve Kaynak Yönetimi Tez Tasarımı ve Metodoloji Veri Analizi ve Yorumlama Akademik Yazma ve Sunum Becerileri-Overview of the seminar's purpose, objectives, and structure. -Discussion on potential seminar topics or themes. -Identification of key theories, concepts, and relevant studies. -Formulation and refinement of research questions or objectives. -Exploration of various research methodologies. -Preparation and delivery of short seminar presentations
ISL501ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS )S303.06.03
ISL507İŞLETME EKONOMİSİ ( MANAGERIAL ECONOMY )S303.09.03
ISL509SATIŞ YÖNETİMİ ( SALES MANAGEMENT )S303.06.03- Satış Yönetimi kavramı - Satış Hedefleri oluşturma - Satış ekibi yapıları - Satışta teknoloji - Satış sürecini yönetme ve problemleri çözme - Etkili satış ekibi oluşturma
ISL510TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ( CONSUMER BEHAVIOUR )S303.06.03-Tüketici Davranışları süreci -Tüketici davranışlarının alt yapısı - Tüketici satın alma davranışları teorileri - Kültürel, sosyolojik, psikolojik davranışlarının tanımlanması - Tüketici davranışları açısından pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması
ISL516MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ( CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT )S303.06.03Müşteri ilişkileri, Müşteri değeri yaratma, Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati, yeni müşteri kazanma, analitik ve operasyonel Müşteri İlişkileri Yönetimi, MİY stratejileri, tüketici davranışları.
ISL523MALİYET MUHASEBESİ ( COST ACCOUNTING )S303.06.03
ISL525ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )S303.06.03-Bireylerin Davranışları: İnsanların motivasyonu, algısı, öğrenme süreçleri, tutumları ve stresle başa çıkma gibi bireysel faktörleri anlamak. -Grup Dinamikleri: Gruplar arasındaki etkileşimleri, iletişimi, işbirliğini ve çatışma yönetimini incelemek. -Liderlik ve Yönetim: Liderlik stilleri, liderlik etkileşimleri, karar alma süreçleri ve yönetim becerilerini anlamak.
PZR527KÜRESEL PAZARLAMA ( GLOBAL MARKETING )S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL500 - IITEZ II ( THESIS II )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL511PROJE ( PROJECT )Z000.014.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.