English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (With Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TOURISM MANAGEMENT (M.A.) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRZ501ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS )Z303.08.03
TRZ502TURİZM ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİM ( STRATEGIC MANAGEMENT IN THE TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03
TRZ503TURİZM ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ ( MANAGEMENT ACCOUNTING IN TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03
TRZ504TURİZM ENDÜSTRİSİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ ( INNOVATION MANAGEMENT IN THE TOURISM INDUSTRY )Z303.08.03
TRZ598SEMİNER ( SEMINAR )Z000.06.00
TRZ505TURİZM ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ ( MARKETING MANAGEMENT IN THE TOURISM INDUSTRY )S303.07.03
TRZ506TURİZMDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ ( SERVICE QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM )S303.07.03
TRZ507TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI ( TOURISM POLICY AND PLANNING )S303.07.03
TRZ508TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLAR ( CONSUMER BEHAVIOR IN TOURISM )S303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRZ599-ITEZ-I ( THESIS-I )Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRZ599-IITEZ- II ( THESIS- II )Z000.030.00
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.