English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (Ph.D.) (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (Ph.D.) (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO601ADVANCED ECONOMICS ( ADVANCED ECONOMICS )Z303.07.03Binyıl kalkınma hedefleri, karşılaştırmalı kalkınmanın kökenleri, tamamlayıcılıklar ve koordinasyon başarısızlığı, büyüme teşhisi, sanayileşme stratejisi, yoksulluğun azaltılması için yeni stratejiler, kentlerin rolü üzerine yeni düşünceler, sivil toplum örgütlerinin ekonomik karakteri ve karşılaştırmalı üstünlüğü ve mikrofinans ekonomisi temeldir derste tartışılacak konular.
FIN601FINANCAL ANALYSIS ( FINANCAL ANALYSIS )Z303.08.03
MNG601ADVANCE COURSE OF BUSINESS AND MANAGEMENT ( ADVANCE COURSE OF BUSINESS AND MANAGEMENT )Z303.08.03
MNG602RESEARCH METHODS ( RESEARCH METHODS )Z303.07.03
MNG603DECISION SCIENCES ( DECISION SCIENCES )Z303.08.03
MNG701RESEARCH SEMINAR ( RESEARCH SEMINAR )Z303.015.03
MTH601QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT ( QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT )Z303.07.03
MTH602ADVANCE STATISTICS ( ADVANCE STATISTICS )Z303.08.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MNG703SPECIALIZATON COURSE ( SPECIALIZATON COURSE )Z303.015.03
PHI601PHILOSOPHY OF SCIENCE ( PHILOSOPHY OF SCIENCE )Z303.07.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.