English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH) (Without Thesis)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ENGLISH) (Without Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIN505BUSINESS FINANCE MANAGEMENT ( BUSINESS FINANCE MANAGEMENT )Z303.09.03
MNG504STRATEGIC MANAGEMENT IN BUSINESS ( STRATEGIC MANAGEMENT IN BUSINESS )Z303.09.03
MNG507MANAGERIAL ECONOMICS ( MANAGERIAL ECONOMICS )Z303.09.03
MNG511GRADUATİON PROJECT ( GRADUATİON PROJECT )Z000.014.00-Teorik Bilginin Pratik Uygulamaya Dönüştürülmesi -Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi -İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesi -Proje yönetimi süreçlerini anlama ve uygulama yetenekleri kazandırma-Explanation of the importance of the graduation project in the academic program. -Guidelines on preparing a project proposal. -Conducting a comprehensive literature review
MNG598SEMINAR ( SEMINAR )Z000.04.00Araştırma Sürecine Giriş Tez Konusu Seçimi Literatür Taraması ve Kaynak Yönetimi Tez Tasarımı ve Metodoloji Veri Analizi ve Yorumlama Ders Değerlendirmesi ve Geri BildirimReview of literature, Research Methodologies, Practical Data Collection, Ethical isuues
ACC505COST ACCOUNTING ( COST ACCOUNTING )S303.06.03
EAS501ADVANCED RESEARCH METHODS ( ADVANCED RESEARCH METHODS )S303.06.03
ECO501MICROECONOMICS ( MICROECONOMICS )S303.06.03
ECO502MACROECONOMİCS ( MACROECONOMİCS )S303.06.03
FIN509FINANCIAL STATEMENT ANALISIS ( FINANCIAL STATEMENT ANALISIS )S303.06.03
FIN512BANKING THEORY AND POLICY ( BANKING THEORY AND POLICY )S300.09.03
MNG506STRATEGIC MARKETING ( STRATEGIC MARKETING )S303.06.03
MNG509LOGİSTİC AND SUPPLY CHAİN MANAGEMENT ( LOGİSTİC AND SUPPLY CHAİN MANAGEMENT )S303.06.03
MNG514INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY ( INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY )S303.06.03
MNG523MANAGERIAL COST ACCOUNTING ( MANAGERIAL COST ACCOUNTING )S303.06.03
MNG525ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )S303.06.03
MRK503ADVANCED MARKETING RESEARH ( ADVANCED MARKETING RESEARH )S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MNG503CONTEMPORARY MANAGEMENT & ORG. THEORY ( CONTEMPORARY MANAGEMENT & ORG. THEORY )Z303.09.03
ECO512INTERNATIONAL ECONOMICS ( INTERNATIONAL ECONOMICS )S303.06.03
FIN513FINANCIAL ECONOMICS ( FINANCIAL ECONOMICS )S303.06.03
HRM501HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( HUMAN RESOURCE MANAGEMENT )S303.06.03Understanding HRM Concepts Developing HRM Skills Communication and Interpersonal Skills Strategic HRM Global HRM
MNG527GLOBAL MARKETING ( GLOBAL MARKETING )S303.06.03Global Marketing Environment, Market Entry Strategies, Global Marketing Communication Skills, 4P' s in Global Marketing
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.