English

04020 BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910T%
1 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I000000000000.00
2 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II000000000000.00
3 PRINCIPLES OF BUSINESS I54455444554590.00
4 PRINCIPLES OF BUSINESS II54454444554488.00
5 MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY 54445444454386.00
6 ENTREPRENEURSHIP55554555554998.00
7 BUSINESS LAW33032442252856.00
8 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT54444444444182.00
9 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR54544444544386.00
10 INTERNATIONAL TRADE33345031132652.00
11 E-BUSINESS 54445444444284.00
12 PROJECT MANAGEMENT000000000000.00
13 STRATEGIC MANAGEMENT000000000000.00
14 COMPUTER I 000000000000.00
15 COMPUTER II000000000000.00
16 INTRODUCTION TO ECONOMICS I54445045554182.00
17 INTRODUCTION TO ECONOMICS II55555055554590.00
18 MICROECONOMICS555555555550100.00
19 MACROECONOMICS555555555550100.00
20 MONEY AND BANKING43222221122142.00
21 ENGLISH I33333033332754.00
22 ENGLISH II33333033432856.00
23 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 55544454554692.00
24 PRINCIPLES OF BANKING000000000000.00
25 FINANCIAL ACCOUNTING II000000000000.00
26 BUSINESS FINANCE 555555555550100.00
27 RISK MANAGEMENT000000000000.00
28 COST ACCOUNTING 23322224222448.00
29 MATHEMATICS I 1212010000714.00
30 MATHEMATICS II2232000000918.00
31 INTRODUCTION TO MARKETING555555555550100.00
32 MARKETING RESEARCH44443033433264.00
33 SALES MANAGEMENT 55544045554284.00
34 INTERNATIONAL MARKETING55555045554488.00
35 ORIENTATION000000000000.00
36 KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI000000000000.00
37 STATISTICS I 111100000048.00
38 TURKISH LANGUAGE I000000000000.00
39 TURKISH LANGUAGE II000000000000.00
Related number of course units / 3926262526231623232323--
Level of contribution1061009799946291909498--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910T%
1 BUSINESS ETHICS 54444444454284.00
2 RESEARCH METHODS33030005422040.00
3 TOTAL QUALITY MANAGEMENT 000000000000.00
4 STRATEGIC MANAGEMENT000000000000.00
5 MANAGERIAL ECONOMICS000000000000.00
6 CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT 55555055554590.00
7 CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES IN BUSINESS13333111242244.00
8 CORPORATE LEADERSHIP000000000000.00
9 SALES RELATİONS000000000000.00
10 PUBLIC FINANCE000000000000.00
11 MANAGERIAL ACCOUNTING 54334333223264.00
12 BANKING OPERATIONS000000000000.00
13 MANAGERIAL ACCOUNTING000000000000.00
14 FINANCIAL INSTITUTIONS 23333332222652.00
15 MARKETING MANAGEMENT555555555550100.00
16 STATISTICS II13322000001122.00
Related number of course units / 168878756777--
Level of contribution27302628261621252425--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910T%
1 PSYCHOLOGICAL FIRST AID IN DISASTERS000000000000.00
2 GEOPOLITICS OF THE CAUCASUS IN THE 21ST000000000000.00
Related number of course units / 20000000000--
Level of contribution0000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.