English


NURSING PROGRAMME
COURSE DESCRIPTION
Name of the Course Unit Code Year Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
FORENSİC NURSING HEM429 0 2+0 2.0 2.0


SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING
1- Saferstein, R (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall
2- Abaci Kalfoğlu, E. ve ark. (2019) Adli Hemşirelik, Akademisyen Kitabevi
3- Lynch, V (2006) Forensic Nursing, Elsevier
4- Swanson, Ch.R. ve ark. (2003) Criminal Investigation, McGraw-Hill Higher Education
5- Byers, S.N (2011) Introduction to Forensic Anthropology, Pearson
6- Hester, Th.R. ve ark. (1975) Field Methods in Archaeology, Mayfield Publishing Company
7- Maschi, T. ve ark (2009) Forensic Social Work, Springer Publishing Company
8- Polat, O (2007) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1: Tanımlar, Seçkin Yayıncılık
9- Polat, O (2007) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2: Önleme ve Rehabilitasyon, Seçkin Yayıncılık
10- Carole Jenny (2011) Child Abuse and Neglect, Elsevier
11- Soysal, Z (2003 / 2005) Adli Obstetrik ve Jinekoloji, İstanbul: Adli Tıp Kurumu Yayınları 9
12- Afşin, H (2006) Diş Hekimliğinde Anamnez, İstanbul: Nobel
13- Girardin, B.W (1997), Color Atlas of Sexual Assault, Elsevier
14- Köprülü, A.Ş. ve Özkal, Ş.Ş (2015) Cinsel Suç Kavramı ve Delillendirme, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları 5
15- Polsky, S.S. ve Markowitz, J (2003), Color Atlas of Domestic Violence, Elsevier
16- Kızılarslan, H (2007) Ceza Muhakemesi, Adli Tıp, Adli Bilimlerde Vücudun Muayenesi ve Örnek alma, Kızılarslan Serisi: I - Ankara
17- Online resources and articles as directed
18- PowerPoint Slides

MATERIAL SHARING
Course Notes No file found
Presentations No file found
Homework No file found
Exam Questions & Solutions No file found
Useful Links No file found
Video and Visual Materials No file found
Other No file found
Announcements No file found

EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.