English


ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (ENGLISH) PROGRAMME
COURSE DESCRIPTION
Name of the Course Unit Code Year Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ELECTRICAL MACHINES EEE317 3 5 3+0 3.0 5.0Weekly Course Contents and Study Materials for Preliminary & Further Study
Week Topics (Subjects) Preparatory & Further Activities
1 AC Machinary Fundamentals No file found
2 Mechanical and electromagnetic fundamentals: The magnetic field No file found
3 Faraday's law and magnetic circuits No file found
4 Calculation of inductance and mutual inductance No file found
5 Electromagnetic Energy Conversion: Energy balance and force evaluation No file found
6 Synchronous Generators No file found
7 Midterm Exam No file found
8 Synchronous Motors No file found
9 Induction Motors No file found
10 Transformers: Ideal Transformers No file found
11 Real transformers , OC & SC tests, voltage regulation and efficiency, 3 phase transformers No file found
12 DC machinery fundamentals: Simple rotating four-loop machine No file found
13 Introduction to DC motors: The equivalent circuit of a DC motor No file found
14 Separately excited shunt, series and compounded DC motors No file found

EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.