English


TURKISH TEACHING PROGRAMME
COURSE DESCRIPTION
Name of the Course Unit Code Year Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING EGT212 2 4 2+0 2.0 4.0


General Information
Language of Instruction Turkish
Level of the Course Unit Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
Type of the Course Programme Elective
Mode of Delivery of the Course Unit Face-to-face
Work Placement(s) Requirement for the Course Unit Yes
Coordinator of the Course Unit Dr. TUBA YAVAŞ
Instructor(s) of the Course Unit Dr. TUBA YAVAŞ
Assistant(s) of the Course Unit

Prerequisites and/or co-requisities of the course unit
CATEGORY OF THE COURSE UNIT
Category of the Course Unit Degree of Contribution (%)
Fundamental Course in the field % 50
Course providing specialised skills to the main field -
Course providing supportive skills to the main field -
Course providing humanistic, communication and management skills % 50
Course providing transferable skills -

Objectives and Contents
Objectives of the Course Unit Being able to learn lifelong learning and transform it into a lifestyle to become an effective member of the information society. Gaining the knowledge and ability to organize teaching activities in the direction of adult learning features.
Contents of the Course Unit Definition and scope of adult education; Concepts related to adult education (continuing education, public education, non-formal education, vocational education, etc.); The historical development of adult education in Turkey; Approaches and models related to adult education; Adults and learning; The purpose, scope and historical development of lifelong learning; Lifelong learning applications in Turkish education system.
Contribution of the Course Intending to Provide the Professional Education

No
Key Learning Outcomes of the Course Unit
On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to:
1 -

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit
Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Weekly Course Contents and Study Materials for Preliminary & Further Study
Week Topics (Subjects) Preparatory & Further Activities
1 Basic concepts No file found
2 Historical foundations of adult education in Turkey No file found
3 Basic principles of adult education No file found
4 Approaches and models of adult education No file found
5 Methods and techniques related to adult education No file found
6 Definition and purpose of Lifelong Learning No file found
7 Scope and principles of Lifelong Learning No file found
8 Mid-term No file found
9 Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi No file found
10 Lifelong Learning historical development in Turkey No file found
11 Lifelong Learning Skills No file found
12 The role of family and community in Lifelong Learning No file found
13 Life-long learning practices in Turkish education system No file found
14 Final No file found

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING
Ereş, F. (2018). Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme. Pegem A Yayıncılık.
Arslan, S. (2016) Yaşam Boyu Öğrenmede Yeni Öğrenme Türleri. (1. baskı). Eğitim Kitabevi Yayınları.
Kaya, Eylem (2016) Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi. (1. Baskı) Nobel Yayın Dağıtım.
Scales, P. (2015) Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim. (2. baskı), (çev. Ülkü Köymen), Palme Yayınları.

MATERIAL SHARING
Course Notes No file found
Presentations No file found
Homework No file found
Exam Questions & Solutions No file found
Useful Links No file found
Video and Visual Materials No file found
Other No file found
Announcements No file found

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT NOT DEFINED
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High

No
Key Learning Outcomes of the Course Unit
On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to:
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

Assessment
Assessment & Grading of In-Term Activities Number of
Activities
Degree of Contribution (%)
Mid-Term Exam 1 % 25
Computer Based Presentation 0 -
Short Exam 0 -
Presentation of Report 0 -
Homework Assessment 1 % 50
Oral Exam 1 % 25
Presentation of Thesis 0 -
Presentation of Document 0 -
Expert Assessment 0 -
Board Exam 0 -
Practice Exam 0 -
Year-End Final Exam 0 -
Internship Exam 0 -
TOTAL 3 %100
Contribution of In-Term Assessments to Overall Grade 3 %50
Contribution of Final Exam to Overall Grade 1 %50
TOTAL 4 %100


WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT
Workload for Learning & Teaching Activities
Type of the Learning Activites Learning Activities
(# of week)
Duration
(hours, h)
Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 2 28
Preliminary & Further Study 14 2 28
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 8 2 16
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 6 2 12
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Total Workload for Learning & Teaching Activities - - 84
Workload for Assessment Activities
Type of the Assessment Activites # of Assessment Activities
Duration
(hours, h)
Workload (h)
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 8 1 8
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 4 1 4
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
Total Workload for Assessment Activities - - 14
Total Workload of the Course Unit - - 98
Workload (h) / 25.5 3.8
ECTS Credits allocated for the Course Unit 4.0

EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.