English

06025-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1173 FIZ101 PHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
562 ING101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
549 BLG101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
823 FTR101 REHABILITATION AND ETHICAL PRINCIPLES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
838 PSI103 PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
836 FZY101 PHYSIOLOGY I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
835 ANA101 ANATOMY I Compulsory 3 + 3 4.0 5.0
548 TRK101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
547 ATA101 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
829 FTR104 PSYCHOSOCIAL REHABILITATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1174 FTR118 HEAT, LIGHT HYDROTHERAPY Compulsory 2 + 1 3.0 3.0
846 FZY102 PHYSIOLOGY II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
954 ANA104 ANATOMY II Compulsory 4 + 4 6.0 6.0
689 ING102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
687 BLG102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
686 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
688 TRK102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
828 FTR106 NORMAL MOTOR DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
34 FTR205 CLINICAL SCIENCES I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
582 ING201 ENGLISH III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
981 FTR217 ELECTROTHERAPY I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
32 FTR203 MANIPULATIVE TREATMENT I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
30 FTR201 THE BASIC MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
957 FZY201 NEUROPHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33 FTR209 KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
955 ANA201 FUNCTIONAL NEUROANATOMY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
38 FTR208 ELECTROTHERAPY II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
39 FTR210 KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
37 FTR212 EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
958 FTR214 BASIC PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INTERNSHIP I Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
32 FTR203 MANIPULATIVE TREATMENT I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
981 FTR217 ELECTROTHERAPY I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
40 FTR206 CLINICAL SCIENCES II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
41 FTR204 MANIPULATIVE TREATMENT I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
42 FTR202 THERAPEUTIC MOVEMENTS AND PRINCIPLES Compulsory 2 + 3 3.0 3.0
736 ING202 ENGLISH IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):33 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
959 FTR313 GERIATRIC REHABILITATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
965 FTR319 PULMONARY REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
982 FTR323 SPORTS PHYSIOTHERAPY Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
860 BIS301 BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
956 FTR317 PROSTHESIS REHABILITATION Compulsory 2 + 1 2.0 2.0
45 FTR305 PEDIATRIC REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
44 FTR303 ORTHOPEDIC REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
43 FTR301 NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
52 FTR308 SPECIAL CONSIDERATIONS IN PHYSIOTHERAPY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54 FTR302 NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
53 FTR304 OCCUPATIONAL THERAPY Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
962 FTR314 BASIC PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STAGE II Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
961 FTR320 CARDIAC REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
960 FTR318 ORTHOTICS AND REHABILITATION Compulsory 2 + 1 2.0 2.0
55 FTR306 NEUROLOGICAL REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
966 FTR409 CLINICAL PRACTICE I Compulsory 0 + 24 12.0 14.0
761 FTR402 CLINICAL PRACTICE II Compulsory 0 + 24 12.0 14.0
963 FTR407 PROTECTIVE PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
597 FTR405 RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
598 FTR403 CLINICAL PROBLEM SOLVING I Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):42 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
966 FTR409 CLINICAL PRACTICE I Compulsory 0 + 24 12.0 14.0
964 FTR406 RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY II Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
760 FTR404 CLINICAL PROBLEM SOLVING II Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
761 FTR402 CLINICAL PRACTICE II Compulsory 0 + 24 12.0 14.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):40 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.