English

05020-MECHATRONICS ENGINEERING (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
386 MAT101 CALCULUS I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :15

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1660 COM106 COMPUTER PROGRAMMING II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
437 MAT102 CALCULUS II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
440 PHY102 GENERAL PHYSICS II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
438 MAT106 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1970 FEN101 INTRODUCTION TO ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
392 PHY101 GENERAL PHYSICS I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1658 COM107 COMPUTER PROGRAMMING I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
386 MAT101 CALCULUS I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):52 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :52

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1972 FEN201 CIRCUIT THEORY I Compulsory 3 + 2 4.0 7.0
607 CSE215 COMPUTER AIDED DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1974 MAT209 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1978 MEE205 STRENGTH OF MATERIALS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1973 MAT207 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2001 MAT206 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2000 EEE214 SIGNAL PROCESSING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
788 EEE206 DIGITAL LOGIC DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2009 MEE212 DYNAMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2010 MEE214 SUMMER PRACTICE I Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1981 EEE317 ELECTRICAL MACHINES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1556 MEE309 MANUFACTURING TECHNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1983 MAT303 COMPLEX ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1979 FEN301 ELECTRONICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1984 MEE307 MACHINE ELEMENTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1796 MEE305 MECHATRONICS COMPONENTS AND INSTRUMENTATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1551 MEE301 MECHATRONICS DESIGN I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):35 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :35

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2011 MEE308 SUMMER PRACTICE II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
2005 FEN302 TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2004 MAT302 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1552 MEE302 MECHATRONICS DESIGN II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
731 EEE306 MICROPROCESSORS Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
732 EEE302 INTRODUCTION TO CONTROL SYSTEM Compulsory 3 + 1 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :25

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1986 FEN401 ENGINEERING ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1799 MEE491 SENIOR DESIGN PROJECT-I Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 18
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):12 Total ECTS Credit (Elective) :18 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2008 FEN402 ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1803 MEE492 SENIOR DESIGN PROJECT-II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.