English

03020-INTERNATIONAL LAW (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
613 ECO101 INTRODUCTION TO ECONOMICS I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2035 LAW119 INTRODUCTION TO PRIVATE AND PUBLIC LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2034 LAW117 LEGAL RESEARCH AND WRITING-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2033 LAW115 INTRODUCTION TO LEGAL SYSTEM AND COMPARISION OF LEGAL SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
741 ECO102 INTRODUCTION TO ECONOMICS II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2038 LAW120 HUMAN RIGHTS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2037 LAW118 LEGAL RESEARCH AND WRITING-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2036 LAW116 LEGAL PHILOSOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2040 LAW217 CONTRACTS LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2039 LAW215 CRIMINAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2041 LAW219 PUBLIC INTERNATIONAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2042 LAW221 CONSTITUTIONAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2043 LAW223 BUSINESS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2044 LAW216 CRIMINAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2045 LAW218 CONTRACTS LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2046 LAW220 PUBLIC INTERNATIONAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2047 LAW222 CONSTITUTIONAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2048 LAW301 PROPERTY LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2049 LAW303 EQUITY AND TRUSTS LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2050 LAW305 COMMERCIAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2051 LAW307 TORT-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2052 LAW309 INTRODUCTION TO EUROEAN UNION LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2053 LAW302 PROPERTY LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2055 LAW306 COMMERCIAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
2054 LAW304 EQUITY AND TRUSTS LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2057 LAW310 INTRODUCTİON TO EUROPEAN UNION LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2056 LAW308 TORT LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2066 LAW411 LAW OF EVIDENCE AND CIVIL PROCEDURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2065 LAW409 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2064 LAW407 COMPANY LAW I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2063 LAW405 LAW OF THE SEA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2062 LAW403 EMPLOYMENT LAW AND SOCIAL SECURITY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2073 LAW410 JUDİCİAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2072 LAW408 INTERNATIONAL TRADE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2071 LAW406 COMPANY LAW II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2070 LAW404 CONFLICT OF LAWS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2069 LAW402 LAW OF TAXATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.