English

04100-BANKING AND FINANCE (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
572 CMP101 COMPUTER I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1017 MAT113 MATHEMATICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
404 BUS101 PRINCIPLES OF BUSINESS I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
613 ECO101 INTRODUCTION TO ECONOMICS I Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
702 CMP102 COMPUTER II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
740 MAT114 MATHEMATICS II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
531 BUS102 PRINCIPLES OF BUSINESS II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
741 ECO102 INTRODUCTION TO ECONOMICS II Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1018 STT201 STATISTICS I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
680 ECO201 MICROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2202 FNS203 PRINCIPLES OF BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2203 FNS205 FINANCIAL ACCOUNTING I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
617 MRK201 INTRODUCTION TO MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1028 STT202 STATISTICS II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2204 FNS204 FINANCIAL ACCOUNTING II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2205 FNS206 BANKING OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2206 LAW212 BANKING LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
810 ECO202 MACROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2219 FNS309 PRINCIPLES OF FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2207 FNS305 RETAIL BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2208 FNS307 ECONOMICS OF BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2209 FNS311 BANK ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2211 FNS304 INTERNATIONAL FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2210 FNS302 FINANCIAL MANGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2212 FNS306 RISK MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1027 ECO403 MONEY AND BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2215 FNS409 BANKING REGULATIONS AND SUPERVISION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2214 FNS407 CORPORATE FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2213 FNS405 PORTFOLIO MANGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
621 BUS405 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2217 FNS406 INTERNATIONAL BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2216 FNS404 COMMERCIAL LENDING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.