English

05040-SOFTWARE ENGINEERING (ENGLISH)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
571 ATA103 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
386 MAT101 CALCULUS I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
570 ENG101 ENGLISH I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
599 TRK103 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :15

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
440 PHY102 GENERAL PHYSICS II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1660 COM106 COMPUTER PROGRAMMING II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
703 ENG102 ENGLISH II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
437 MAT102 CALCULUS II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
701 ATA104 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
704 TRK104 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
438 MAT106 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1658 COM107 COMPUTER PROGRAMMING I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
392 PHY101 GENERAL PHYSICS I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
1970 FEN101 INTRODUCTION TO ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
386 MAT101 CALCULUS I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
2024 SEN202 SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):57 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :57

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1973 MAT207 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1974 MAT209 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1976 FEN205 VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1975 FEN203 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
1977 SEN201 PRINCIPLES OF SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 + 2 4.0 7.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2025 SEN204 SUMMER PRACTICE I Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
1457 COM202 COMPUTER ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1669 COM212 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1460 COM208 OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2024 SEN202 SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2001 MAT206 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2026 SEN301 COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
1665 FEN311 WEB PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1471 FEN303 ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1466 FEN309 THEORY OF COMPUTATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1675 FEN315 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1465 FEN313 DATABASE SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2004 MAT302 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2005 FEN302 TECHNICS IN ACADEMIC SKILLS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2027 SEN302 SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1677 SEN304 SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2028 SEN306 SUMMER PRACTICE II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
1472 COM304 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2017 COM316 DIGITAL LOGIC DESIGN II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2029 SEN401 SENIOR PROJECT I Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
1986 FEN401 ENGINEERING ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 18
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):12 Total ECTS Credit (Elective) :18 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2008 FEN402 ENTREPRENEURSHIP & PROJECT MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2030 SEN402 SENIOR DESIGN PROJECT II Compulsory 2 + 4 4.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.