English

FACULTY OF TOURISM-TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
FACULTY OF TOURISM-TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
CMP101COMPUTER I ( COMPUTER I )Z202.02.02Ders bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayarların çalışma prensipleri, bilgisayarlarda bilginin temsili, sistemler ve uygulama yazılımları, ofis araçlarının kullanımı, İnternet ve World Wide Web, Ağlar: haberleşme ve kaynak paylaşımı, kablolu ve kablosuz iletişim, gizlilik, suçlar ve güvenlik, ayrıca bilgisayar kullanımında etik konular.The course presents the basic description of computer hardware, software, working principles of computers, representation of information in computers, systems and application software, usage of office tools, the Internet and the World Wide Web, Networks:communicating and sharing resources, wired and wireless communication, privacy, crimes and security, also ethical issues involved in computer usage.
ENG101ENGLISH I ( ENGLISH I )Z303.04.03grammar , okuma , yazma , konuşma ., role playGrammar , comprehension , oral exercises , writing tasks
THM101INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT ( INTRODUCTION TO TOURISM &HOSPITALITY MANAGEMENT )Z303.09.03Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdakileri yapabilmelidir: 1. Ağırlama ve turizm endüstrilerinin temel kavramlarını ve kavramsal sınıflandırmalarını anlama becerisi. 2. Konaklama tesislerinin çeşitli yapılarını ve yapılarını kavrayabilme ve bu formların özelliklerini ayırt edebilme becerisi. 3. Konaklama işletmelerini ve işlevlerini kullanma ve yorumlama becerisi. 4. Ağırlama ve turizm endüstrileri için yönetim bilgi sistemlerinin anlamını ve önemini anlama becerisi. 5. Sorunlarına stratejik çözümler bulabilmek için yiyecek ve içecek operasyonlarını inceleme becerisi. 6. Ağırlama endüstrisinin çeşitli alanlarında gerçekleşen uygulamaları analiz edebilme. Mesela: eğlence, tema parkları, kulüpler, oyun, eğlence, toplantılar, kongreler ve sergiler.By the completion of the course the students should be able to do the following: 1. Ability to understand the descriptions of basic concepts and conceptual classifications of hospitality and tourism industries. 2. Ability to understand various forms of accommodation facilities and their structures and competence in distinguishing features of those forms. 3. Competence to use and interpret accommodation operations and their functions. 4. Capability of understanding the meaning and importance of management information systems for hospitality and tourism industries. 5. Competency in studying food and beverage operations to be able to find strategic solutions to their problems. 6. Ability to analyze practices taking place in various areas of hospitality industry. Such as: recreation, theme parks, clubs, gaming, entertainment, meetings, conventions and expositions.
THM103WORLD TRAVEL DESTINATION ( WORLD TRAVEL DESTINATION )Z303.08.03Bilgisayar kullanımı ve kullanılabilirliğinin gelişi seyahat işinin çehresini sonsuza dek değiştirdi.Internet, seyahat acentelerine dünyadaki her büyük havayolu şirketi tarafından sağlanan veritabanlarına erişim sağladı. İnternet sayesinde, bugün her bireyin bir zamanlar münhasıran havayollarına ve tuğla ve harç seyahat acentesi işletmelerine ait bir bilgisayar rezervasyon sistemi veritabanına erişimi vardır. Ancak bugün, Orbitz, Hotwire ve Travelocity gibi havayollarının sahip olduğu seyahat web sitelerine ek olarak havayolu web sitelerini kullanmak, bireyler bir fare tıklamasıyla elektronik bilet rezerve edebilir, rezervasyon yapabilir ve satın alabilir. E-Biletlerin Macerası 1990'ların ortalarında, bilet üretmenin yeni bir yolu geliştirildi. Artık bir birey dünyanın herhangi bir yerine gitmek için bilet almak için yerel tuğla ve harç seyahat acentesine ya da havaalanına gitmek zorunda kalmadı. Daha yaygın olarak e-bilet veya "biletsiz" seyahat olarak bilinen elektronik biletleme, yalnızca trafik belgelerini azaltmakla kalmayıp, yolcuların kendi biletlerini kendi tercih ettikleri havayolu taşıyıcısından kendi evlerinin konforundan satın almalarını sağlar. Bu yeni seyahat yönteminin bireyi kendi seyahat acentesi işletmesini yaratmaya nasıl teşvik edeceğini merak edebilirsiniz, ancak geleneksel tuğla ve harç seyahat acentelerinden ev tabanlı seyahat acentesi işletmelerine geçiş, bugünün depresyonunda bile artan bir eğilim yaşıyor ekonomi ve e-biletleme gibi yeni teknolojilere rağmen. İnternet genellikle "büyük ekolayzer" olarak adlandırılır, bu da doğrudur ve küçük ev tabanlı seyahat acentelerine bugün medyada reklamı yapılan en büyük seyahat acenteleriyle rekabet etme fırsatı verir. Bu, özellikle seyahat endüstrisindeki belirli nişlerde uzmanlaşan veya odaklanan bireysel seyahat acenteleri ve arama motoru hakimiyeti kazanma yetenekleri için geçerlidir. Bugün, bir seyahat acentesi olarak, bir şirket için veya bir ev ofisi dışında çalışmanın başarısındaki tek sınırlama, verilen hizmetlerin belirleme, performans ve kalitesidir. 21. yüzyılın ilk on yılında, ev tabanlı seyahat acenteleri, yurtiçinde ve yurtdışında hava yolculuğu, tren seyahati ve kruvaziyer hatlarını içeren çok sayıda dağıtım kanalı için ticari yayınlar, dernekler ve tedarikçiler tarafından mahkemeye verilmeye devam etmektedir. Bu ders turizm ve konaklama endüstrisinin büyümesini ve ilerlemesini kapsar. Konular turizm, konaklama, tatil köyleri, oyun, restoranlar, yemek servisi ve kulüpleri içerir. Tamamlandıktan sonra öğrenciler, konaklama endüstrisinde mevcut olan arka plan, bağlam ve kariyer fırsatlarını anlayabilmelidir.The advent of the computer usage and availability changed the face of the travel business forever.The Internet gave travel agents access to databases provided by every major airline carrier in the world.Travel agents had entered the automation era, and so did everyday consumers. Thanks to the Internet, every individual today has access to a computer reservation system database that once belonged exclusively to airlines and brick-and-mortar travel agency businesses. Today however, utilizing airline websites, in addition to travel websites -- including those owned by airlines, such as Orbitz, Hotwire, and Travelocity -- individuals are able to reserve, book, and purchase electronic tickets at the click of a mouse. The Advent of E-TicketsIn the mid-1990s, a new way of generating tickets was developed. No longer did an individual have to venture to their local brick-and-mortar travel agency, or to an airport, to purchase a ticket to go anywhere in the world. Electronic ticketing, more commonly known as e-ticket or "ticketless" travel, has cut down not only on traffic documents, it enables passengers to purchase his or her own tickets from the comfort of their own home from the airline carrier of their choice. You may wonder how this new method of travel would encourage an individual to create their own travel agency business, but the transition from traditional brick-and-mortar travel agencies to home-based travel agency businesses is experiencing a growing trend, even in today's depressed economy, and in spite of such new technologies as e-ticketing. The Internet has often been called the "great equalizer," which is true, and it allows small home-based travel agents the opportunity to compete with any of the largest travel agencies advertised in the media today. This is especially true for individual travel agents who specialize or focus in specific niches within the travel industry and their ability to garner search engine dominance. Today, the only limitations to success as a travel agent, whether working for a company, or out of a home office, is the amount of determination, performance, and quality of the services provided. In the first decade of the 21st century, home-based travel agents continue to be courted by trade publications, associations, and suppliers for a multitude of distribution channels that include air travel, train travel, and cruise lines both domestically and abroad. This course covers the growth and progress of the tourism and hospitality industry. Topics include tourism, lodging, resorts, gaming, restaurants, foodservice and clubs. Upon completion, students should be able to demonstrate an understanding of the background, context, and career opportunities that exist within the hospitality industry.
TRK103TURKISH LANGUAGE I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02Dilin tanımı, dilın sosyal bir kurum olarak yaşamımızdaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, imlâ ve noktalama işaretleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
CSU207INTERCULTURAL COMMUNICATION ( INTERCULTURAL COMMUNICATION )G303.03.03
GER101GERMAN I ( GERMAN I )G303.03.03Selamlar ve veda İstekler İnsanlara hitap etme: Sie versus du Names İsminiz nedir? Heißen fiili Siz kimsiniz? Kökenleri, Ülke Numaraları 1-100 fiili Nasılsınız? Wie geht'ler? Nerelisiniz? Kommen fiil Aile Tanımı Dilbilgisel Cinsiyeti Yorumlayan İsimler: İsimler ve zamirlerGreetings & farewell Requests Addressing people: Sie versus du Names What’s your name? The verb heißen Who are you? The verb sein Origins, Countries Numbers 1-100 How are you? Wie geht’s? Where do you come from? The verb kommen Alphabet Family Descriptions Commenting Grammatical gender: Nouns and pronouns
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II ( ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de çok partili hayata geçiş, 1950-1960 yılları arası Türkiye, darbeler, anayasalar, koalisyon hükümetleri, soğuk savaş döneminde diğer ülkeler ile ilişkiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
CMP102COMPUTER II ( COMPUTER II )Z202.02.02Bu ders bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin günlük kullanımına giriş niteliğindedir. Bilgisayarlar evlerde, okullarda, kurumlarda ve işyerlerinde hayatımızın bir parçası ve bilgisayarlar ile sürekli büyüyen bir ortaklık içinde. Dahası, gelişen teknolojilerin bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda bilgisayarlar hayatımızda daha da büyük bir rol oynayacak.This course is an introduction to everyday use of computer and information technologies. Computers are part of our life at homes, schools, institutions and businesses are engaged in an ever-growing partnership with computers. Moreover, computers will play an even greater role in our lives in the years to come as a result of developing technology.
ENG102ENGLISH II ( ENGLISH II )Z303.04.03Turizm ile ilgili tüm bilinmeyen kelimeler , deyimler , role play , fikir paylaşımıTourism Book 1. In addition , graamar , discussions and role plays were carried out in the classroom
THM104MANAGEMENT FOR TOURISM & HOSBITALITY ( MANAGEMENT FOR TOURISM & HOSBITALITY )Z404.07.04Bu ders alan öğrenciler, yöneticilerin rolleri ve işlevlerini öğrenir. Yönetim teorisinin, organizasyonel ortamların ve kurumsal sosyal sorumluluk ve etiğin evrimini inceler. Ayrıca, ders yönetimin dört işlevinin ayrıntılı bir incelemesini içerir: planlama ve karar verme, organize etme, liderlik ve motive edici ve kontrol etme.This course introduces students to the roles and functions of managers. The content includes an introduction to organizations and the need for and nature of management. It examines the evolution of management theory, organizational environments, and corporate social responsibility and ethics. The course also includes a detailed investigation of the four functions of management: planning and decision making, organizing, leading and motivating, and controlling.
THM106TRAVEL AND TOUR OPERATIONS ( TRAVEL AND TOUR OPERATIONS )Z303.04.03Dersin amacına uygun olarak, turizme ve seyahat işletmeciliğine giriş niteliği taşıyan turizm ve seyahat kavramları çerçevesinde, seyahat sektörünün dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri ve günümüzdeki durumu, turizm amaçlı seyahatler, seyahatlerin organizasyonu, turizmde dağıtım sistemleri, dağıtım sistemler içinde seyahat işletmelerinin yeri, önemi ve işlevleri, seyahat acentalarının çeşitleri ve faaliyetleri, tur operatörlüğü ve tur toptancılığı, ulusal ve uluslararası mesleki örgütler ve yasal düzenlemeler... bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.For the purpose of the course is like an introduction to tourism and travel management in the context of tourism and travel concepts, travel industry of the world and developments and the current situation in Turkey, leisure trips, organization of trips, tourism distribution systems, the role of business travel within the distribution system, the importance and functions, types and activities of travel agencies, tour operator and tour wholesaling, national and international professional organizations and legal regulations ... are the scope of this course.
THM108FRONT OFFICE OPERATIONS ( FRONT OFFICE OPERATIONS )Z303.06.03Ders, akademik bilgiler kullanılarak, günümüz önbüro metotlarını harmanlanması ile içerik oluşturulmuştur.The course was created by blending the present front office methods using academic knowledge.
TRK104TURKISH LANGUAGE II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02Clause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
CSU305SCIENCE AND ETHICS ( SCIENCE AND ETHICS )G303.03.03
GER102GERMAN II ( GERMAN II )G303.03.03Dersi tamamlayan öğrenci, Almanca birisini selamlamak ve temel kişisel bilgileri paylaşmak; Family aile, meslek, uyruk ve dil becerileri hakkında konuşmak; Mobilya ve günlük eşyaların isimlendirilmesi; malzemeleri, renkleri ve formları tanımlama; boş zaman ve hafta sonu etkinlikleri hakkında konuşmakUpon completion of the course, the student should be able to deal with some simple daily situations in German such as  greeting somebody and exchanging basic personal information;  talking about family, profession, nationality and language abilities;  naming furniture and everyday items; describing materials, colors and forms; talking about free time and weekend activities.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
STT201STATISTICS I ( STATISTICS I )Z303.06.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
TEN201ENGLISH FOR TOURISM I ( ENGLISH FOR TOURISM I )Z303.04.03grammer , konuşma , yazma , belirli br konuda tartışma gibi etkinlikler yapılırgrammar , speaking , writing and writing techniques, reading , vocabulary
THM205HOTEL MANAGEMENT ( HOTEL MANAGEMENT )Z303.05.03Bu, otel yönetimi üzerine ikinci bir giriş dersidir. Öğrencilere organizasyon yapısı, konaklama sektörü, yönetim ilkeleri, yönetim yapısı gibi konuları tanıtır.This is a second introductory lecture on hotel management. It introduces students such as organizational structure, accommodation industry, management principles, management structure.
THM207HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( HUMAN RESOURCE MANAGEMENT )Z404.06.04İşe alma, seçme, geliştirme, değerlendirme, elde tutma, tazminat ve çalışma ilişkileri gibi temel işlevler incelenir. Yasal ve küresel ortamların sonuçları değerlendirilir ve çeşitlilik eğitimi, cinsel taciz politikaları ve artan fayda maliyetleri gibi güncel konular analiz edilir. Seçilen işverenlerin en iyi uygulamaları göz önünde bulundurulur.Basic functions such as recruitment, selection, development, evaluation, retention, compensation and labor relations are examined. The results of legal and global environments are evaluated and current issues such as diversity education, sexual harassment policies and rising benefit costs are analyzed. The best practices of the selected employers are taken into consideration.
THM209FOOD AND BEVERAGE SERVICE ( FOOD AND BEVERAGE SERVICE )Z223.06.04Hizmet her restoran, kafe ve barın temel taşıdır. Büyük hizmet, genel olarak olumlu bir deneyim yaratabilir. İyi eğitimli bir sunucu, mutsuz müşterilere bir gülümseme ve yardımcı bir tutum sunarak yanlış siparişlerde nasıl gezileceğini bilir.Dikkatli ve pozitif hizmet verdiğimiz sunucuları eğiterek, karı artırabilir ve dostça bir atmosfer yaratabiliriz.This course will introduce the service techniques where students will be able to understand and develop their skills.
CSU208ACADEMIC PRESENTATION SKILLS ( ACADEMIC PRESENTATION SKILLS )G303.03.03
CSU303GENERAL COMMUNICATION SKILLS ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03
CSU304HUMAN RIGHTS ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
CSU402CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS ( CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS )G303.03.03
GER201GERMAN III ( GERMAN III )G303.03.03Ağırlama çeşitli bileşenleri tanımlamak Sanayi Fiyat sorma Alman vaka sistemi: Nominativ - Akkusativ Meslek Renkler, Malzemeler, Formlar Övgü Yetenekler ve Yetenekler Kipsel fiil können Sevme ve beğenmeme ifadeleri: gern / nicht gern Boş zaman ve Hobiler Talepler Sıklık ifade etme hafta gün, gün, saat saat Boş zaman ve Hobiler Talepler Frekansları ifade etme Söyleme zamanı: hafta günü, gün saati, saat saati İfadelerde kelime sırasıIdentify various constituents of hospitality Industry Asking for prices The German case system: Nominativ - Akkusativ Profession Colors, Materials, Forms Compliments Talents and Abilities The modal verb können Expressing likes and dislikes: gern/nicht gern Spare time and Hobbies Requests Expressing frequencies Telling time: week day, day time, clock time Spare time and Hobbies Requests Expressing frequencies Telling time: week day, day time, clock time Word order in statements
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TEN202ENGLISH FOR TOURISM II ( ENGLISH FOR TOURISM II )Z303.04.03grammar , writing and techniques , konuşma , tartışma , okumaAll four skills are carried out - but the main focus is on speaking and writing
THM206COMMUNICATION SKILLS FOR TOURISM INDUSTRY ( COMMUNICATION SKILLS FOR TOURISM INDUSTRY )Z303.06.03Ders, iletişimin ne olduğunu, iletişim türlerini, diğer disiplinlerle ilişkisini açıklığa kavuşturmak için iletişime temel yaklaşımları içerecektir. İletişim türlerinden dönem içinde kişilerarası iletişim sağlanacaktır. Bu nedenle, turizm endüstrisi için iletişim becerilerinin önemi tartışılacaktır. Kişiler arası iletişimi geliştirmek ve "iletişim becerilerini" daha iyi anlamak için benlik, diğerleri, algı, ifade, aktif dinleme, sözlü ve sözsüz iletişim, kişilerarası yeterlik ve çatışmayı yönetmek gibi bazı kavramlar ayrıntılı olarak incelenecektir.The course will include basic approaches to communication in order to clarify what communication is, types of communication, its relation with other disciplines. From types of communication, interpersonal communication will be taken for granted during the semester. Due to this, the significance of communication skills for the tourism industry will be discussed. In order to improve interpersonal communication and to understand "communication skills" better, some concepts such as self, others, perception, expression, active listening, verbal and non-verbal communication, interpersonal competence, and managing conflict will be investigated in detail.
THM208FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS ( FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS )Z324.05.05Bu ders öğrencilerin becerilerini anlayabilecekleri ve geliştirebilecekleri hizmet tekniklerini tanıtacaktır.This course will introduce the service techniques where students will be able to understand and develop their skills.
THM210HOUSEKEEPING OPERATIONS ( HOUSEKEEPING OPERATIONS )Z324.06.05Kat hizmetleri departmanının işlevlerini anlama, - Standartlar; oda açma ve oda temizlik standartları vb., - Otel kat hizmetleri departmanındaki organizasyon yapıları - Kat hizmetleri departmanında çalışanların sorumlulukları - Kat hizmetlerinin diğer departmanlarla bağlantısı - Kat hizmetleri departmanı görev ve sorumlulukları - Kat Hizmetleri Departmanında etik kodlar - Kat Hizmetleri Departmanındaki malzeme ve ekipmanlar - Eğitim ve öğretim faaliyetleriUnderstanding the Functions of the housekeeping department, - The standards and room opening and cleaning room standards etc, - Organizational Structures in hotels housekeeping department - Responsibilities of Employees in housekeeping department - The connection of Housekeeping with other departments - Procedures of Housekeeping Department such as entering room procedures etc. - The codes of ethics in Housekeeping Department - The materials and equipment in Housekeeping Department - Training and learning activities
BUS202MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY ( MANAGEMENT ORGANIZATION THEORY )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders hem yapıları, teknolojileri ve çevreleri gibi organizasyonların makro özelliklerini, hem de örgüt kültürü, yönetimsel karar verme, politika ve çatışmalar gibi iç süreçleri vurgulamaktadırThe course emphasizes both the macro characteristics of organizations such as their structures, technology and environment, and internal processes such as organizational culture, managerial decision making, politics and conflicts.
BUS204BUSINESS COMMUNICATION ( BUSINESS COMMUNICATION )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere iletişim hakkında kapsamlı bir bakış açısı, işletmenin kapsamı ve önemi ile firma ortamının dışında olumlu bir ortam oluşturmada iletişimin rolü ve etkili bir iç iletişim programı vermek üzere tasarlanmıştır. İş iletişimi ortamlarının çeşitli türleri kapsanmaktadır.This course is designed to give students a comprehensive view of communication, its scope and importance in business, and the role of communication in establishing a favorable outside the firm environment, as well as an effective internal communications program. The various types of business communication media are covered.
STT202STATISTICS II ( STATISTICS II )S303.06.03Dersin İçeriği Bu dersin içeriği: Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların önem testleri, tahminler ve güven aralıklarının belirlenmesi.The contents of this course: Simple and multiple regression, simple and partial correlation, significance tests of coefficients, predictions and determining confidence intervals.
THM212RECREATION MANAGEMENT ( RECREATION MANAGEMENT )S303.06.03Dersin İçeriği Boş zaman ve rekreasyonun temeli Boş zaman ve rekreasyona tarihsel ve sosyal bakış açıları Boş zaman ve rekreasyon yönetimi faaliyetleri Boş zaman ve rekreasyon faaliyetleriyle ilgili sorunlar ve tartışmaThe foundation of leisure and recreation Historical and social perspectives to leisure and recreation Specific leisure and recreational management activities Problems and discussion to leisure and recreational activities
THM214ALTERNATIVE TOURISM ( ALTERNATIVE TOURISM )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders, küresel turizmin birbiriyle olan ilişkisini vurgulamaktadır. Tourism Sürdürülebilir turizm işletmesi ve yönetimi kavram ve araçlarını tanıtmak. Tourism Küresel turizm paydaşlarını ve sürdürülebilir turizm organizasyonlarını sürdürülebilir turizm gelişiminin temeli ve desteği olarak tanımlamak. Bu ders programı öğretim elemanının onayı olmadan kopyalanamaz.This course stresses the interrelatedness of global tourism.  To introduce concepts and tools of sustainable tourism operation and management.  To identify global tourism stakeholders and sustainable tourism organizations as base and support for sustainable tourism development. This syllabus cannot be copied without instructor's express consent.
GER202GERMAN IV ( GERMAN IV )G303.03.03Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Almanca kullanımını düzenleyen temel yapılar ve sözleşmeler hakkında sağlam bir bilgi ve anlayışa sahip olmak ve bunları bir dizi bilinen günlük durumda Almanca iletişim kurmak için kullanabilmek Alman kültürü ve toplumunun ilgili yönleri hakkında daha geniş bilgiye sahip olur Sözlükler, dilbilgisi, özgün metinler ve elektronik kaynaklar da dahil olmak üzere Almanca ve Almanca Çalışmaları ile ilgili referans kaynakları bulabilir ve etkin bir şekilde kullanabilir.On successful completion of the course students will: have a sound knowledge and understanding of the basic structures and conventions governing the use of German and an ability to use them to communicate in German in a range of familiar everyday situations have a broader knowledge of relevant aspects of German culture and society be able to locate and make effective use of reference resources related to German and German Studies, including dictionaries, grammars, authentic texts and electronic resources.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS303ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ( ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )Z303.06.03Dersin İçeriği Dersin İçeriği Bireysel davranışlar, bireyler arasındaki iletişim, grup içi ve organizasyonlarda yer alan gruplar arasındaki iletişim, davranışları analiz etmek için kavramsal araçlar, bireyin gelişiminde yönetimin rolü, grup ve organizasyonel performans bu kurs.Contents of the Course Unit Individual behaviors, communication among individuals , communication in group and between groups that takes place in organizations, conceptual tools for analyzing behaviors, role of management to improve individual, group and organizational performance are some subjects of this course.
THM301FOOD PREPARATION I ( FOOD PREPARATION I )Z223.04.04Bir mutfak, menü planlama ve geliştirme ve ayrıca üç çeşit menü uygulaması tasarlamak için ilgili bilgileri toplamak ve uygulamak için çeşitli yöntemler kullanın.Use a variety of methods to gather and apply relevant information to design a kitchen, menu planning and development and also three-course menu practices.
THM305TOURISM MARKETING I ( TOURISM MARKETING I )Z324.04.05Dersin İçeriği Bu ders öğrenciyi pazarlama teorisi ve kavramlarıyla tanıştırır. Kavramların ve teorinin uygulanması bir dizi takım projesi ile gerçekleşir.This course introduces the student to marketing theory and concepts. Application of the concepts and theory occur via a series of team projects.
THM307COST ACCOUNTIN IN TOURISM ENTERPRISES ( COST ACCOUNTIN IN TOURISM ENTERPRISES )Z303.05.03Dersin İçeriği Bu ders maliyet hesapları ve raporlarının detaylı analizini, iş emri maliyetini, süreç maliyetini ve alternatif maliyetleme yöntemlerini içeren maliyet kontrol sistemlerini inceleyecektir.This course will study cost control systems including a detailed analysis of cost accounts and reports, job order costing, process costing as well as alternative costing methods.
THM309PUBLIC RELATIONS ( PUBLIC RELATIONS )Z202.04.02Başarılı öğrenciler: a) halkla ilişkileri tanımlayabilir b) halkla ilişkilerin tarihini ve evrimini tanımlayabilir c) halkla ilişkiler teorisyenlerinin sosyal teorilerini (Lee, Bernays, Grunig, vb.) D) iletişim kanallarını (ör. reklam, medya ilişkileri) e) etkili iletişimin önündeki potansiyel engelleri veya engelleri tanımlamak f) RACE ve ROSIE teorilerinin bileşenlerini tanımlamak g) mesaj geliştirme ve konu tanımlamasında araştırmanın rolünü tanımlamak h) farklı iletişim araçlarını (ör. broşürler, videolar) i) stratejik iletişim planlamasının değerini tanımlar j) ölçme ve değerlendirme kriterlerini tartışır k) kilit kitleleri nasıl belirleyeceğini öğrenir l) mesaj göndermede tekrarlamanın rolünü tartışırSuccessful students will be able to: a) define public relations b) identify the history and evolution of public relations c) describe the social theories of PR theorists (Lee, Bernays, Grunig, etc.) d) describe communication channels (e.g., paid advertising, media relations) e) identify potential blocks or barriers to effective communication f) describe the components of the RACE and ROSIE theories g) describe the role of research in message development and issue identification h) describe different communication vehicles (e.g., brochures, videos) i) describe the value of strategic communication planning j) discuss measurement and evaluation criteria k) learn how to identify key audiences l) discuss the role of repetition in message sending
THM311INDUSTRIAL TRAINING I ( INDUSTRIAL TRAINING I )Z303.04.03Bir Endüstriyel Eğitim programını izleyen bir lisansın hedefleri şunlardır:  • edinilen bilgileri gerçek hayatta endüstriyel projelerde probleme dayalı alıştırmalarda uygulamak  • konunun sağlanması için endüstrinin beklentilerine göre yürütülen ilgili derece kurs ve eğitim programlarının sağlanması içeriği alakalı ve günceldir. • Öğrencilere endüstri uzmanları ile birlikte projeler üzerinde pratik beceri ve deneyim kazanma fırsatı sağlamak. • öğrencilere kendi alanlarında profesyonellerle etkileşim kurarak kişilerarası beceriler ve takım çalışması becerisi kazanma fırsatı sağlamak. • endüstride etik hakkında bilgi edinme • endüstride kabul görmüş güvenlik uygulamalarını öğrenme • öğrencilere kendi disiplinleri ve ilgili ortamları hakkında bilgi edinme fırsatı sağlama • sektöre potansiyel çalışanları tanımlama ve dereceyle ilgili geri bildirimde bulunma fırsatı sağlama programı. • iş zorluklarını çözmek için en uygun kararların nasıl alınacağı hakkında bilgi edinme fırsatı sağlamakThe objectives of an undergraduate following a program of Industrial Training are:  • applying acquired knowledge in problem based exercises in real life industrial projects  • ensuring the relevant degree coursework and training programmes conducted according to the expectations of the industry, to ensure the subject contents are relevant and up to date. • Providing opportunity for students to acquire practical skills and experience working on projects alongside industry experts. • providing an opportunity for students to acquire interpersonal skills and ability for team work through interaction with professionals in their field of study. • learning about ethics in the industry • learning accepted safety practices in the industry • providing an opportunity for students to learn about the industry of their discipline and related environment • providing an opportunity for the industry to identify potential employees and to feedback comments on the degree programme at large. • providing opportunity to obtain knowledge of how to make optimal decisions to resolve work challenges
GER301GERMAN V ( GERMAN V )G303.03.03Sorunları tanımlama / Yardım isteme / Geçici teklifler Geçici ifadeler dileklerinde ve gelecek planlarında vor, nach, in, für edatları Fiil fiil: wollen Edatlar: mit, ohne e / i Fiil içinde edatlar werden Vücudun parçalarını sorma / ifade etme Zorunlu ruh hali : formal (Sie) Sorma / Tavsiye verme Günlük rutinleri / Kişisel zamirleri tartışma: Suçlayıcı formlar Zorunlu ruh hali: gayri resmi (du, ihr)Describing problems Asking for / Offering assistance Prepositions vor, nach, in, für in temporal expressions wishes and future plans Modal verb: wollen Prepositions: mit, ohne e/i Wechsel in verb werden Asking about / Expressing pain Describing parts of the body Imperative mood: formal (Sie) Asking for / Giving advice Discussing daily routines/ Personal pronouns: Accusative forms Imperative mood: informal (du, ihr)
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM302FOOD PREPARATION II ( FOOD PREPARATION II )Z303.04.03Bir mutfak, menü planlama ve geliştirme ve ayrıca üç çeşit menü uygulaması tasarlamak için ilgili bilgileri toplamak ve uygulamak için çeşitli yöntemler kullanın.Use a variety of methods to gather and apply relevant information to design a kitchen, menu planning and development and also three-course menu practices.
THM304ACCOUNTING FOR TOURISM ( ACCOUNTING FOR TOURISM )Z303.04.03Dersin İçeriği Ağırlama endüstrisinin finansal bilgilerini işleme ve karar vericilere bilgi raporlama.Process financial information of the hospitality industry and reporting information to decision makers.
THM306TOURISM MARKETING II ( TOURISM MARKETING II )Z324.04.05Temel pazarlama kavram ve uygulamalarının turizm alanındaki pratikleri. Turistik ürünün bileşenleri ve turizmde dağıtım sistemi konuları aktarılacaktır.On successful completion of this course, students will have developed knowledge and understanding of: 1. identifying various service characteristics, 2. describing the strategic planning process, 3. describing the concept of marketing information system, 4. identifying the different product levels that are applicable to the tourism and recreation industry and the relevant product life-cycle strategies, 5. listing the internal marketing process, 6. outlining the linkages between service quality, value, customer satisfaction, and loyalty, 7. describing factors to be considered when setting prices and the different pricing strategies, 8. listing capacity and demand strategies, 9. describing the nature of distribution channels and the functions that channels perform , 10. identifying the promotional mix that consists of advertising, personal selling, sales promotion, and publicity, and 11. Describing the organization and management of tourism marketing.
THM308TOUR PLANNING & MANAGEMENT ( TOUR PLANNING & MANAGEMENT )Z303.03.03Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler, şu konularda Yeterlilikler geliştirmiş olacaktır: İşbirlikçi çalışma pratiği ve bağımsız öğrenme, Öğrenme kaynaklarının ağırlıklı olarak elektronik cihazlar ve kütüphane kullanımını gösterecektir.On successful completion of this course, all students will have developed Competencies in: Collaborative study practice and independent learning, Demonstrate the use of learning resources mainly electronic devices and library.
THM310INDUSTRIAL TRAINING II ( INDUSTRIAL TRAINING II )Z063.03.06Endüstriyel uygulama için (farklı yerlerde) edinilen bilgileri gerçek hayattaki endüstriyel projelerde probleme dayalı alıştırmalarda uygulayan  • konunun içeriğinin alakalı olmasını sağlamak için endüstrinin beklentilerine göre yürütülen ilgili derece ders ve eğitim programlarının sağlanması güncel. • Öğrencilere endüstri uzmanları ile birlikte projeler üzerinde pratik beceri ve deneyim kazanma fırsatı sağlamak. • öğrencilere kendi alanlarında profesyonellerle etkileşim kurarak kişilerarası beceriler ve takım çalışması becerisi kazanma fırsatı sağlamak. • endüstride etik hakkında bilgi edinme • endüstride kabul görmüş güvenlik uygulamalarını öğrenme • öğrencilere kendi disiplinleri ve ilgili ortamları hakkında bilgi edinme fırsatı sağlama • sektöre potansiyel çalışanları tanımlama ve dereceyle ilgili geri bildirimde bulunma fırsatı sağlama programı. • iş zorluklarını çözmek için en uygun kararların nasıl alınacağı hakkında bilgi edinme fırsatı sağlamakAll students going for industrial practice (at different places) applying acquired knowledge in problem based exercises in real life industrial projects  • ensuring the relevant degree coursework and training programmes conducted according to the expectations of the industry, to ensure the subject contents are relevant and up to date. • Providing opportunity for students to acquire practical skills and experience working on projects alongside industry experts. • providing an opportunity for students to acquire interpersonal skills and ability for team work through interaction with professionals in their field of study. • learning about ethics in the industry • learning accepted safety practices in the industry • providing an opportunity for students to learn about the industry of their discipline and related environment • providing an opportunity for the industry to identify potential employees and to feedback comments on the degree programme at large. • providing opportunity to obtain knowledge of how to make optimal decisions to resolve work challenges
THM312SUSTAINABILITY TOURISM ( SUSTAINABILITY TOURISM )Z303.06.03Sürdürülebilir turizm, dünya çapında yeni geliştirilen bir turizm uygulaması haline gelmiştir. Öğrenciler sadece kavram ve uygulaması hakkında bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ve kârlı bir turizm işletmesinin nasıl kurulacağına dair pratik bilgi edinecek ve edineceklerdir. 'Sürdürülebilirlik' ile bir anlayış ve aşinalık oluşturulmuş olsa da, öğrenciler sorumlu bir tavırla çevreye, kaynaklara ve topluluklara etkileşimde bulunmalarını ve bunlarla ilişki kurmalarını sağlayacak yeni anlayışlarına göre kendilerini yönlendirebileceklerdir.Sustainable tourism has become a newly developed tourism practice around the world. Students not only will learn about the concept and its application, they will also learn and acquire practical knowledge how to establish a viable tourism business that is sustainable and profitable. While an understanding and familiarity with the ‘sustainability’ is established, students will be able to reorient themselves based on their new understanding which will allow them to interact and relate to the environment, resources, communities with a responsible attitude.
BUS310E-BUSINESS ( E-BUSINESS )S303.05.03Dersin İçeriği Dersin İçeriği E-Ticaret, hem işi hem de teknolojiyi kapsayan disiplinlerarası bir konudur.Contents of the Course Unit E-Business is an interdisciplinary topic encompassing both business and technology.
BUS314BUSINESS CREATIVITY AND INNOVATION ( BUSINESS CREATIVITY AND INNOVATION )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders, teknolojik gelişmeyle ilgili olarak teknolojik yeniliklerle ilgili karmaşık kavramları ve bilgileri ele almak için entegre bir yaklaşıma sahiptir. Meslek Sahiplerine Yönelik Derslerin KatkısıContents of the Course Unit The course has an integrated approach to tackling the complex concepts in and knowledge about technological innovation in relation to technological development.
BUS316BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ( BUSINESS INFORMATION SYSTEMS )S303.06.03Dersin İçeriği Öğrenciler internetin İD'in organizasyonlarda kullanımı üzerindeki etkisini de değerlendirir. Son olarak, öğrenciler bir BS departmanındaki çeşitli rol ve sorumlulukları ve yönetimin rolünü, etik hususları ve bir kurumun sistem tehditlerine karşı kendisini nasıl koruması gerektiğini araştırırlar.Students also evaluate the Internet's impact on the use of IS in organizations. Finally, students study the variety of roles and responsibilities within an IS department and the role of management, as well as ethical considerations and how an organization must protect itself against system threats.
THM316SPORT TOURISM ( SPORT TOURISM )S303.06.03Spor endüstrileri, sporda politika, spor pazarlaması ve spor tesisi işletimi. Spor, dünyadaki birçok ülke için önemli bir talep üreticisi haline geldi ve sonuç olarak bu fenomenin büyümesi ve durumu bu dersin önemli bir yönüdür. Spor etkinlikleri için teklif ve teklif oluşturma süreci de tartışılacaktır.Examine the role that sport tourism plays in the overall domestic and international tourism industry - Government and private sector supporting structures that foster development of sports tourism - The roles the media plays in sports tourism - The partnerships that exist between government and private sector - Funding sources for major sporting organizations - Examine procedures for attracting sporting events ie. Memorial cup, Players cup to communities - Examine the STEAM model Note: Every effort will be made to manage the cource as stated. However, adjustments may be necessary during the year at the discretion of the instructor. If so, students will be advised, and alterations will be discussed in class prior to implementation. A written statement of revisions will be provided to the student in class, following the discussion.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS405PROJECT MANAGEMENT ( PROJECT MANAGEMENT )Z303.06.03Dersin İçeriği Gerçekçi bir proje senaryosundaki konuları tanır. Bir proje uygulamasında iş dökümü yapıları (WBS) kullanın.Recognize issues in a realistic project scenario. Employ work breakdown structures (WBS) in a project application.
THM401TOURISM POLICY AND PLANNING ( TOURISM POLICY AND PLANNING )Z345.07.07Dersin İçeriği • Turizm politikası, planlaması ve gelişiminin kritik, sosyal, politik, çevresel ve ekonomik etkilerini tanımlamak ve değerlendirmek; • Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde turizm kalkınma politika ve uygulamalarını belirlemek; • Yerel, bölgesel ve ulusal turizm planlarının hazırlanması için ilke ve teknikleri belirlemek; • Toplumun turizm planlamasına katılımının önemini anlamak; • Farklı paten sahiplerinin turizm gelişimindeki rollerini araştırmak; • Sürdürülebilirlik ilkesinin daha geniş sosyal katılım ve istişare bağlamında turizme nasıl uygulanabileceğini tartışmak.• To identify and evaluate the critical, social, political, environmental and economic impacts of tourism policy, planning and development; • To identify tourism development policies and practices in both developed and developing countries; • To identify principles and techniques for preparing local, regional and national tourism plans; • To understand the importance of community participation in tourism planning; • To explore the roles of different skateholders in tourism development; • To discuss how principle of sustainability can be applied to tourism in the context of wider social participation and consultation.
THM403ECONOMICS FOR TOURISM AND RECREATION INDUSTRY ( ECONOMICS FOR TOURISM AND RECREATION INDUSTRY )Z303.04.03Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere teorik modeller ve ampirik uygulamalar da dahil olmak üzere turizm ekonomisindeki temel konuları tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler farklı teoriler ve modeller, bunların altında yatan varsayımları ve temel sonuçları ile politika sonuçları hakkında bilgi sahibi olurlar. Turizm turizminin işleyişini kavrayarak, turizm talebinin temel bileşenlerini tanımlamalarını ve turizm firmaları ve turizm destinasyonları ile ilgili temel ekonomik sorunları analiz etmelerini sağlar.This course aims to provide students with an introduction to the main issues in tourism economics including theoretical models and empirical applications. Students obtain an understanding of different theories and models, their underlying assumptions and their main conclusions and policy implications. Students gain comprehension on the functioning of tourism markets, allowing them to identify the main components of tourism demand and to analyze the main economic problems associated with tourism firms and tourism destinations.
THM405RESEARCH METHODS ( RESEARCH METHODS )Z303.07.03Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, turizm ve otelcilik endüstrisinde araştırma sürecine giriş yapabilme, turizm ve otelcilik yönetimi bağlamında nitel ve nicel yöntemleri kavrayabilme, araştırma projeleri yürütebilme ve araştırma raporları yazmakAfter successful completion of this course, students will be able to -to understand an introduction to research process in the tourism and hospitality industry -to understand qualitative and quantitative methods in the context of tourism and hospitality management -to be able to conduct research projects and write research reports
THM407DESTINATION MANAGEMENT ( DESTINATION MANAGEMENT )S303.06.03Bu dersi almanın bir sonucu olarak öğrenci: 1. Kilit paydaş gruplarının turistik destinasyon rekabet gücü üzerindeki etkisini eleştirel olarak analiz etmeli 2. Destinasyon yönetimi organizasyonlarının yönetim, pazarlama ve politika rolleri ile işlevlerini eleştirel bir şekilde tartışabilecektir. 3. İlgili teoriyi uygulayabilecektir. paydaşları turist destinasyonu bağlamında yönetmenin karmaşıklığını tartışmaya yönelik çerçeveler ve kavramlarAs a result of taking this course the student should be able to: 1. Critically analyse the impact of key stakeholder groups on tourist destination competitiveness 2. Critically discuss the management, marketing and policy roles and functions of destination management organizations 3. Apply relevant theory frameworks and concepts in discussing the complexity of managing stakeholders in the context of tourist destinations
THM409HEALTH TOURISM TOURISM ( HEALTH TOURISM TOURISM )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders, medikal turizm sektörünün temellerini öğrenmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır: Tıbbi seyahat kolaylaştırıcılar Uluslararası bakım koordinatörleri Tıp uzmanları Hastanelerde, kliniklerde, özel tıp ve diş hekimliği ofislerinde, kaplıcalarda destek personeli Olası veya mevcut medikal turizm müşterileri Medikal turizm endüstrisini merak eden herkesThis course is designed for individuals who want to learn the basics of the medical tourism sector including: Medical travel facilitators International care coordinators Medical professionals Support staff in hospitals, clinics, private medical and dental offices, spas Travel agents Hospitality professionals Prospective or current medical tourism clients Anyone who is curious about the medical tourism industry
THM411SUSTAINABLY ECO TOURISM DEVELOPMENT ( SUSTAINABLY ECO TOURISM DEVELOPMENT )S303.06.03Dersin İçeriği Bu ders, ekoturizm tarihi, yerel ekonomilerin gelişimindeki rolü, küresel turizm ticaretiyle bağlantısı, doğal kaynakların korunmasındaki rolü ve kilit vaka çalışma bölgelerindeki bağlamı hakkında geniş bir arka plan sunmaktadır. .This course provides extensive background on the history of ecotourism, its role in the development of local economies, its connection to the global tourism trade, its role in the conservation of natural resources, and its context in key case study regions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THM402FINANCIAL MANAGEMENT ( FINANCIAL MANAGEMENT )Z303.07.03Dersin İçeriği Bu ders ayrıca sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı ve işletme sermayesi yönetimi ile ilgili kararları iyileştirerek firmaların değeri en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak finansal araç ve teknikleri de açıklayacaktır.This course will also explain financial tools and techniques, which can be used to help firms maximize value by improving decisions relating to capital budgeting, capital structure, and working capital management.
THM404ETHICS AND SOCIAL ISSUES ( ETHICS AND SOCIAL ISSUES )Z303.05.03Bu ders aynı zamanda UNWTO tarafından sorumlu ve sürdürülebilir turizm için tasarlanan Küresel Turizm Etik Kurallarının anlaşılmasını ve farkındalığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler, boş zamanın anlamı ve işlevinin yanı sıra turizm ve kalkınmaya ev sahibi yanıtlarla ilgili teorileri daha iyi anlayacaklardır.This course also aims to develop an understanding and awareness of the Global Code of Ethics for Tourism designed by UNWTO for responsible and sustainable tourism. Through the course, students will also gain a greater understanding of the theories relating to host responses to tourism and development in addition to the meaning and function of leisure .
THM406GRADUATION PROJECT ( GRADUATION PROJECT )Z303.05.03Dersin İçeriği Spesifik problemlere uygun kriterleri ve spesifikasyonları tanımlamak ve analiz etmek, çözümleri için stratejiler planlamak, bu bilgi ve anlayışı bilgisayar tabanlı sistemlerin modellemesi ve tasarımında kullanmak, uygun dokümantasyonla birlikte bir yazılım sistemi geliştirmek ve uygulamak. Bilgisayar tabanlı bir sistemin mevcut kullanımı ve gelecekteki gelişimi için tanımlanan ölçütleri ne ölçüde karşıladığını analiz edin.Identify and analyze criteria and specifications appropriate to specific problems, plan strategies for their solution, use such knowledge and understanding in the modeling and design of computer based systems, develop and implement a software system along with appropriate documentation. Analyze the extent to which a computer based system meets the criteria defined for its current use and future development.
THM408CONGRESS & FAIR ORGANIZATION ( CONGRESS & FAIR ORGANIZATION )Z303.03.03Birim Etkinlik yönetiminin herhangi bir yönünü öğretmekle ilgili iki felsefe vardır. Bunlar yazma becerilerinin ve mutlak dakikliğin gelişmesidir, çünkü her ikisi de profesyonel etkinlik koordinasyonunun gerçek dünyasında çalışırken kritik olacaktır.There are two philosophies with regards to teaching any aspect of event management. These are the development of writing skills and absolute punctuality, because both will be critical when working in the real world of professional event coordination.
BUS406STRATEGIC MANAGEMENT ( STRATEGIC MANAGEMENT )S303.06.03Dersin İçeriği Ders, belirsizlik ve rekabet karşısında stratejiler geliştirmek, işlerini konumlandırmak, firma sınırlarını tanımlamak ve uzun vadeli kârı en üst düzeye çıkarmak için kullanması gereken bilgi, analizler, organizasyonel süreçler ve becerilere odaklanır. .The course is focused on the information, analyses, organizational processes, and skills and business judgment managers must use to devise strategies, position their businesses, define firm boundaries and maximize long-term profits in the face of uncertainty and competition.
BUS410CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES IN BUSINESS ( CONTEMPORARY MANAGEMENT ISSUES IN BUSINESS )S303.06.03Ders Biriminin İçeriği Derslerin amaçları ve hedefleri, MSc Yönetiminde mevcut olan çeşitli derslerin amaç ve hedeflerini tamamlar.The courses aims and objectives complement those of the range of courses available through the MSc Management.
BUS413CORPORATE LEADERSHIP ( CORPORATE LEADERSHIP )S303.06.03Dersin İçeriği Ders son birkaç on yılda ortaya çıkan liderlik ve yönetim teorilerini / kavramlarını sunar. Buna ek olarak, öğrenciler etik, ağ oluşturma, koçluk, örgüt kültürü, çeşitlilik, öğrenme organizasyonları, stratejik liderlik ve kriz liderliği üzerine çağdaş bakış açılarını araştıracaktır.The course presents leadership and management theories/concepts that have emerged over the past several decades. In addition, students will survey contemporary perspectives on ethics, networking, coaching, organizational culture, diversity, learning organizations, strategic leadership, and crisis leadership.
THM410ENTERPRENEURSHIP IN HOSPITALITY SECTOR ( ENTERPRENEURSHIP IN HOSPITALITY SECTOR )S303.05.03Dersin İçeriği Ders şu anlara yöneliktir: bir eylem stratejisi olarak etkinleştirme ve girişimciliğe teorik bakış. hizmet şirketleri ve iş geliştirme üzerine, özellikle sürdürülebilirlik perspektifinden farklı bakış açıları. turizm endüstrisindeki pazarları analiz etmek ve özellikle sürdürülebilirlik perspektifinden iş fırsatlarını belirlemek. özellikle sürdürülebilirlik perspektifinden hizmet sunan bir organizasyon oluşturmak ve geliştirmek.The course addresses the following moments: effectuation as an action strategy and theoretical perspective on entrepreneurship. different perspectives on service companies and business development, especially from a sustainability perspective. to analyse markets and identify business opportunities in the tourism industry, especially from a sustainability perspective. to establish and develop a service-providing organisation, especially from a sustainability perspective.
THM412OUTDOOR RECREATIONAL PLANNING ( OUTDOOR RECREATIONAL PLANNING )S303.05.03Dersin İçeriği Ders, rekreasyon ve tasarıma kullanıcı odaklı yaklaşıma yol açan ilgili kavramları; tasarlanmış açık alanların kullanımını anlamak veya yenilerini planlamak ve tasarlamak için bir araç olarak rekreasyon planlaması; iletişim süreci olarak tasarım; halkın her kesiminin çevresel ve rekreasyonel ihtiyaçları rekreasyonun kişisel ve toplumsal değerleri rekreasyonun sağlık ve sosyal faydaları Parklar, açık hava rekreasyonu ve diğer açık alan faaliyetlerinin açık yeşil alan sistemindeki rekreasyon alanlarının planlanması, planlanması, kentsel-bölgesel ve ulusal ölçeklerde rekreasyon alanları.The course covers recreation and relevant concepts leading to user-oriented approach to design; recreational planning as a tool for understanding use of designed open spaces or plan and design new ones; design as a communication process; environmental and recreational needs of every section of populations personal and societal values of recreation health and social benefits of recreation preparation of master plans for parks, outdoor recreation, and other open space activities planning of recreational areas in the open-green area system, planning of recreational areas in urban-regional and national scales.
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.