English

Faculty of Economics, Administrative and Social Science-PSYCHOLOGY

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
Faculty of Economics, Administrative and Social Science-PSYCHOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ( ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I )Z202.02.02
BLG101BİLGİSAYAR I ( COMPUTER I )Z202.02.02
ING101İNGİLİZCE I ( ENGLISH I )Z303.04.03
MAT105SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK ( MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES )Z303.09.03
PSI101PSİKOLOJİYE GİRİŞ I ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I )Z303.08.03
TRK101TÜRK DİLİ I ( TURKISH LANGUAGE I )Z202.02.02
KIU113BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ( INFORMATION MANAGEMENT )G303.03.03
KIU201GENEL İLETİŞİM BECERİLERİ ( GENERAL COMMUNICATION SKILLS )G303.03.03
KIU203SOSYAL ANTROPOLOJİ ( SOCIAL ANTROPOLOGY )G303.03.03
KIU205DİKSİYON ( DICTION )G303.03.03
KIU206KIBRIS TÜRK MÜCADELE TARİHİ ( HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM BY TURKISH CYPRİOTS )G303.03.03
KIU209İŞARET DİLİ ( SIGN LANGUAGE )G303.03.03
KIU212SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT )G303.03.03
KIU301İNSAN HAKLARI ( HUMAN RIGHTS )G303.03.03
KIU307BİLİM TARİHİ ( HISTORY OF SCIENCE )G303.03.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ( ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II )Z202.02.02
BLG102BİLGİSAYAR II ( COMPUTER II )Z202.02.02
FLS102FELSEFEYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO PHILOSOPHY )Z303.03.03
ING102İNGİLİZCE II ( ENGLISH II )Z303.04.03
PSI102PSİKOLOJİYE GİRİŞ II ( INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II )Z303.08.03
PSI106ÖZEL EĞİTİM ( SPECİAL EDUCATİON )Z303.05.03
SOS102SOSYOLOJİYE GİRİŞ ( INTRODUCTION TO SOCIOLOGY )Z303.04.03
TRK102TÜRK DİLİ II ( TURKISH LANGUAGE II )Z202.02.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.05.03
PSI205DENEYSEL PSİKOLOJİ I ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I )Z303.05.03Bu derste araştırmanın temelleri ve deneysel psikolojinin temel ilkeleri ve uygulamaları ele alınacaktır. Bu başlık altında psikofizik,algı,dikkat,sürdürme ve kayma,koşullanma,sosyal psikoloji ve insan etkeni konuları vardır. Bilimsel psikolojiyle dünyayı tanıma, merak,inanç oluşturma,kuram, tümevarım ve tümdengelim konuları ele alınacaktır. Araştırmaa teknikleri ve gözlem başlığı altın ise gözlem, doğal gözlem, vaka çalışması, soru forrmları,anket vb.korelatif yaklaşımlar incelenecektir.Deneyler başlığı altında deneyler,değişkenler,deney desenleri,kontrol koşulları,(quasi) yarı deneysel desenler üzerinde durulacaktır. Etik sorunlar ve etik kurallar, mahremiyet,hileli deneyler vb. konular da ele alınacaktır.
PSI207İNSAN DAVRANIŞININ BİYOLOJİK TEMELLERİ ( THE BIOLOGICAL BASIS OF HUMAN BEHAVIOR )Z303.04.03Davranışın temelinde yatan biyolojik temeller ve Psikoloji ile ilişkisi Sinir sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi, Sinir sisteminin yapısı Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi, Sinir sisteminin yapısı: Çevresel (Periferik) sinir sistemi Duyu Sistemleri: Görme Sisteminin Anatomisi ve Obje algılama hastalıkları Görsel Olmayan duyu Sistemleri: Deri, Somato Duyular ve İşitme Görsel Olmayan duyu Sistemleri: Deri, Somato Duyular ve İşitme Güdülenmenin Biyopsikolojisi: Beslenmeyle İlgili Davranışlar Uyku ve Biyolojik Ritim Üreme Davranışı Öğrenme ve Bellek Limbik sistem: Duygular; Öfke, Saldırgan davranıs ve fizyolojisi Nörolojik Bozukluklar
PSI213ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I ( RESEARCH TECHNIQUES I )Z303.04.03• Ders sonunda öğrenciler; Bilimsel yöntemin ne olduğunu ifade edebilecektir. • Bilginin elde edilmesinde kullanılan bilimsel ve günlük yaklaşımların arasındaki farkı gösterebilecektir. • Bilimsel yöntemin amaçlarını açıklayabilecektir. • Psikoloji araştırmalarında etik sorunları tartışabilecektir. • Verilen bir araştırma konusuyla ilgili internet üzerinden veri tabanlarında literatür taraması yapabilecektir. • Psikolojide yer alan betimsel araştırma yöntemlerini listeleyebilecektir. • Betimsel araştırma yöntemlerini kendi geliştirdikleri hipotezleri test etmek üzere kullanabilecektir.
PSI215DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK ( STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES )Z303.04.03
PSI217SOSYAL PSİKOLOJİ ( SOCIAL PSYCHOLOGY )Z303.05.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI202GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ( DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.05.03
PSI206ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II ( RESEARCH TECHNIQUES II )Z303.04.03
PSI216DENEYSEL PSİKOLOJİ II ( EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY II )Z303.05.03
PSI218ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ( LEARNING PSYCHOLOGY )Z303.05.03
PSI220ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ( LEARNING DIFFICULTIES )Z303.04.03
PSI222ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ ( INDUSTRY PSYCHOLOGY )Z303.03.03
PSI224DUYUM VE ALGI ( SENSATION AND PERCEPTION )Z303.04.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI301KİŞİLİK KURAMLARI ( THEORIES OF PERSONALITY )Z303.05.03
PSI313PSİKOPATOLOJİ ( PSYCHOPATHOLOGY )Z303.05.03
PSI311PSİKOLOJİK TESTLER I ( PSYCHOLOGICAL TESTS I )S223.05.04
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI409ADLİ PSİKOLOJİ ( FORENSIC PSYCHOLOGY )S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI402PSİKOLOJİDE ETİK ( ETHICAL ISSUES IN PSYCHOLOGY )Z303.08.03
PSI404MEZUNİYET PROJESİ II ( GRADUATION PROJECT II )Z143.07.05
PSI406ALAN UYGULAMALARI ( AREA PRACTICES )S265.06.08
PSI408PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR ( CONTEMPORARY ISSUES IN PSYCHOLOGY )S303.05.03
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.