KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-EDUCATIONAL ADMINISTRATION (Ph.D.)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD601EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( RESEARCH METHODS IN EDUCATION )Z303.010.03Bu ders; bilimsel araştırma kavramı, tanımlar,eğitim araştırmalarında problem durumu,temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri,eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu,veri toplama teknikleri 1(nicel),veri toplama teknikleri 2 (nitel),veri analizi 1 (nicel),veri analizi 2 (nitel),kodlama çeşitleri,bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim,geçerlik güvenirlik kavramları,eylem araştırması,araştırma raporu yazma,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.This course covers the concepts of scientific research, definitions, problem situations in educational research, basic paradigms and research methods, sampling/workgroup in educational research, data collection techniques 1 (quantitative), data collection techniques 2 (qualitative), data analysis 1 (quantitative), data analysis 2 (qualitative), types of coding, access to scientific sources and databases, concepts of validity and reliability, action research, research report writing, and research proposal preparation
TEZ622DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI I ( THESİS I )Z010.030.01
TEZ622 - IIDOKTORA TEZ ÇALIŞMASI II ( THESIS II )Z010.030.01
EYD610YÜKSEK ÖĞRETİM YÖNETİMİ ( HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION )S303.010.03Yükseköğretim mevzuatı ve üniversite yönetimi, bilgi toplumlarında üniversitenin değişen rolleri ve görevleri, girişimci üniversite, akademisyenlerin iş doyumu, yükseköğretimde kalite, yükseköğretimde kalite güvencesi, Bologna süreci , Bologna süreci ile yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve yetkinlikler
EYD613OKUL YÖNETİMİ VE SORUNLARI ( SCHOOL MANAGEMENT AND PROBLEMS )S303.010.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD605EĞİTİMSEL İSTATİSTİĞİ ( EDUCATIONAL STATISTICS )S303.010.03Bu ders; Hipotez Testine Giriş,Verileri SPSS ile Karşılaştırmak,Bağımsız Örneklem T Test I,Bağımsız Örneklem T Test II,T test for Related Samples,Varyans Analizi - ANOVA,Varyans Analizi ve Post Hoc Testler,Korelasyon Analizi I,Korelasyon Analizi II,Doğrusal Regresyon,Parametrik Olmayan Testler; konularını içermektedir.
EYD608EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI ( EDUCATIONAL MANAGEMENT RESEARCH )S303.010.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EYD619SEMINER ( SEMINAR )Z000.010.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
YET620DOKTORA YETERLİLİK ( DOCTORED QUALIFICATIONS )Z000.020.00
YET621DOKTORA YETERLİLİK ( DOCTORAL QUALIFICATION )Z000.030.00
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=142&DK=15532