KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NURSING (MS) (TURKISH) (With Thesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIS501BİYOİSTATİSTİK ( BIOSTATISTICS )Z303.07.03
HEM526KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİM UYGULAMASI ( TEACHING PRACTICE OF WOMEN'S DISEASES AND BIRTH NURSING )Z063.07.06
HEM545FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ I ( PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION I )Z202.07.02
HEM547HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ( CONCEPTUAL FRAMEWORK IN NURSING )Z303.06.03
HEM548HEMŞİRELİK ESASLARI SEMİNERİ ( NURSING FUNDAMENTALS SEMINAR )Z000.06.00
HEM550CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( SURGICAL NURSING SEMINAR )Z000.06.00
HEM562HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI ( NURSING PRINCIPLES PRACTICE )Z063.06.06
HEM511BÜYÜME VE GELİŞME ( GROWTH AND DEVELOPMENT )S202.04.02
HEM523EPİDEMİYOLOJİ ( EPIDEMIOLOGY )S202.04.02
HEM537İLETİŞİM ( COMMUNICATION )S303.04.03
HEM543HEMŞİRELİK ESASLARI I ( NURSİNG FUNDAMENTALS I )S303.06.03
HEM551İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN MEDICAL NURSING )S303.06.03
HEM553CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( SURGİCAL DİSEASES NURSİNG )S303.06.03
HEM555KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ( GYNECOLOGY AND OBSTETRIC NURSING )S303.06.03
HEM557ÇOCUK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN CHILD HEALTH )S303.06.03
HEM559RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING )S303.06.03
HEM561HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR ( BASIC CONCEPTS IN PUBLIC HEALTH NURSING )S303.06.03
HEM563ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( EMERGENCY CARE NURSING )S303.04.03
HEM565HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ( MANAGEMENT IN NURSING )S303.06.03
HEM566CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( SURGICAL DISEASES NURSING PRACTICE )S063.06.06
LEA502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS )S303.07.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM546FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ II ( PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND NURSING EVALUATION II )Z202.07.02
HEM576HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEMİNERİ ( NURSİNG SERVİCES MANAGEMENT SEMİNAR )Z000.07.00
HEM578HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI ( MANAGEMENT PRACTİCE İN NURSİNG )Z063.06.06
HEM580HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL ETİK ( RESEARCH AND SCİENTİFİC ETHİCS İN NURSİNG )Z303.07.03
HEM524ADLİ HEMŞİRELİK ( FORENSIC NURSING )S303.04.03Adli hemşirelik, adli bilimlerin en yeni biçimlerinden biridir. Bu ders adli bilimin klinik hemşirelik uygulaması ile uygulanmasını birleştirir. Hemşirenin biyopsikososyal eğitimi ile birlikte travma, ölüm, şiddet içeren veya suç içeren faaliyetlerin ve klinik veya toplum kurumundaki travmatik kazaların bilimsel olarak araştırılmasında ve tedavisinde sağlık hizmetlerinin adli yönlerinin uygulanmasını içerir. Vaka çalışması analizine katılım kişisel görüşlerin incelenmesini, etik ve yasal ikilemlerle ilgili açık tartışmaları, insan haklarını ve eleştirel düşüncenin uygulanmasını teşvik eder.Forensic nursing is one of the newest forms of forensic sciences. This course combines the application of forensic science with clinical nursing practice. It is the application of forensic aspects of health care combined with biopsychosocial education of the registered nurse in the scientific investigation and treatment of trauma, death, violent or criminal activity, and traumatic accidents within the clinical or community institution. Participation in case study analysis will promote examination of personal views, open discussion on ethical and legal dilemmas, human rights, and application of critical thinking.
HEM535ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ( CHILDREN MENTAL HEALTH )S303.04.03Çocuk Psikiyatrisinde Tarihçe ve Kavramlar Çocuğun Ruhsal Gelişimi ve Değerlendirilmesi Çocukluk ve Adölasan Dönemlerinde Görülen Ruhsal Bozukluklar Anne-Baba Tutumları Uyum ve Davranış Bozuklukları Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Çocuklarda İhmal ve İstismar Çocuklarda İletişim Bozuklukları Çocuk Psikiyatrisinde Tedaviler
HEM552İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( INTERNAL DISEASES NURSING SEMINAR )S000.06.00
HEM554KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS NURSİNG SEMİNAR )S000.06.00
HEM556ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( CHILD HEALTH AND DISEASES NURSING SEMINAR )S000.06.00
HEM558RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( MENTAL HEALTH AND DISEASES NURSING SEMINAR )S000.06.00
HEM560HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SEMİNERİ ( PUBLIC HEALTH NURSING SEMINAR )S000.06.00
HEM564İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( INTERNAL DISEASES NURSING PRACTICE )S063.06.06
HEM568KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS NURSİNG PRACTICE )S063.06.06
HEM570ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( CHILD HEALTH AND DISEASES NURSING PRACTICE )S063.06.06
HEM572RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE )S063.06.06
HEM574HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI ( PUBLIC HEALTH NURSING PRACTICE )S063.06.06
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HEM599-ITEZ ÇALIŞMASI I ( MASTER’S THESIS I )Z000.030.00
HEM599-IITEZ ÇALIŞMASI II ( MASTER’S THESIS II )Z000.030.00
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.csu.edu.tr/index.csu?Page=Dersicerikleri&BK=106&DK=15531