English

04030 INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789T%
1 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I00000000000.00
2 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II00000000000.00
3 RESEARCH METHODS00000000000.00
4 INTRODUCTION TO ECONOMICS I00000000000.00
5 INTRODUCTION TO ECONOMICS II00000000000.00
6 INTERNATIONAL ECONOMY00000000000.00
7 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY00000000000.00
8 POLITICAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY00000000000.00
9 ENGLISH I3333033332453.33
10 ENGLISH II3333333432862.22
11 INTRODUCTON TO INTERNATONAL RELATIONS I00000000000.00
12 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS II00000000000.00
13 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE00000000000.00
14 POLITICAL HISTORY II00000000000.00
15 POLITICAL HISTORY I00000000000.00
16 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT00000000000.00
17 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS I 00000000000.00
18 COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS55555555545100.00
19 EUROPEAN INTEGRATION AND EUROPEAN UNION00000000000.00
20 CURRENT INTERNATIONAL ISSUES00000000000.00
21 REGIONAL SECURITY POLICIES00000000000.00
22 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS II00000000000.00
23 GEOPOLITICS OF EURASA AND TURKEYS POSITION00000000000.00
24 INTERNATIONAL SECURITY ISSUES00000000000.00
25 GLOBAL ENERGY POLITICS00000000000.00
26 CIVIL SOCIETY AND DEMOCRACY00000000000.00
27 INTERNATIONAL TRADE LAW1223440322146.67
28 INTERNATIONAL LAW I00000000000.00
29 INTERNATIONAL LAW II00000000000.00
30 SOCIOLOGY00000000000.00
31 STATISTICS I 00000000000.00
32 TURKISH LANGUAGE I00000000000.00
33 TURKISH LANGUAGE II00000000000.00
Related number of course units / 33444434344--
Level of contribution121313141215111513--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789T%
1 EUROPEAN UNION LAW00000000000.00
2 FOREIGN POLICY ANALYSIS55555555545100.00
3 ENVIRONMENTAL POLICIES00000000000.00
4 MIDDLE EAST POLITICS00000000000.00
5 INTERNATIONAL SOCIAL POLICY00000000000.00
6 WATER POLICIES00000000000.00
7 CHINESE POLITICS AN ECONOMY00000000000.00
8 RUSSIAN POLITICS AND ECONOMY00000000000.00
9 INTERNATIONAL PROPAGANDA00000000000.00
10 POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM00000000000.00
11 INTERNATIONAL POLITICS00000000000.00
12 AFRICAN STUDIES00000000000.00
13 HISTORY OF DIPLOMACY00000000000.00
14 ETHNICITY AND NATIONALISM00000000000.00
15 POLITICAL ECONOMY OF MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA00000000000.00
16 AMERICAN FOREIGN POLICY00000000000.00
17 TURKISH-GREEK RELATIONS AND CYPRUS00000000000.00
18 INTERNATIONAL MIGRATION POLICIES00000000000.00
19 JAPANESE POLITICS AND ECONOMY00000000000.00
20 ANALYSIS OF DIPLOMATIC DOCUMENTS00000000000.00
21 POLITICS OF CYPRUS00000000000.00
22 POLITICS IN BALKAN00000000000.00
23 MEDITERRANEAN POLICIES00000000000.00
24 ISSUES IN GLOBALIZATION00000000000.00
25 TURKISH FOREIGN POLICY00000000000.00
Related number of course units / 25111111111--
Level of contribution555555555--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789T%
1 INTERCULTURAL COMMUNICATION00000000000.00
2 ACADEMIC PRESENTATION SKILLS00000000000.00
3 GENERAL COMMUNICATION SKILLS00000000000.00
4 HUMAN RIGHTS00000000000.00
5 CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS00000000000.00
6 GERMAN I00000000000.00
Related number of course units / 6000000000--
Level of contribution000000000--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.