English

02020 TURKISH TEACHING -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I00
2 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II00
3 INFORMATION TECHNOLOGIES00
4 INTRODUCTİON TO EDUCATİON00
5 PHİLOSOPHY OF EDUCATİON00
6 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY00
7 SOCIOLOGY OF EDUCATION00
8 PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION00
9 TURKISH EDUCATION HISTORY00
10 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES00
11 RESEARCH METHODS IN EDUCATION00
12 MORAL AND ETHICS IN EDUCATION00
13 MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION00
14 CLASSROOM MANAGEMENT00
15 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION00
16 EFFECTIVE COMMUNICATION00
17 TEACHING PRACTICE I 00
18 SPECIAL EDUCATION AND COMPARISON00
19 GUIDANCE AT SCHOOLS00
20 TEACHING PRACTICE II00
21 SOCIAL SERVICE PRACTICES00
22 ENGLISH I00
23 ENGLISH II00
24 TURKISH LANGUAGE GRAMMAR 1: VOICE INFORMATION00
25 TURKISH LANGUAGE GRAMMAR II: MORPHOLOGY00
26 KNOWLEDGE AND THEORIES OF LITERATURE I00
27 KNOWLEDGE AND THEORIES OF LITERATURE II00
28 OTTOMAN TURKISH 100
29 OTTOMAN TURKISH II00
30 TURKISH LANGUAGE I00
31 BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE EDUCATION00
32 TURKISH LANGUAGE II00
33 CHILDRENS LITERATURE00
34 TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES00
35 TURKISH TEACHING CURRICULUM00
36 TURKISH FOLK LITERATURE I00
37 TURKISH FOLK LITERATURE II00
38 MODERN TURKISH LITERATURE I00
39 MODERN TURKISH LITERATURE II00
40 TURKISH LANGUAGE GRAMMAR III00
41 CLASSICAL TURKISH LITERATURE I00
42 CLASSICAL TURKISH LITERATURE II00
43 TURKISH LANGUAGE GRAMMAR IV00
44 WRITING EDUCATION00
45 LISTENING EDUCATION00
46 SPEAKING EDUCATION00
47 READING EDUCATION00
48 TEXTLINGUISTICS00
49 LINGUISTICS00
50 TEACHING GRAMMAR00
51 WORLD LIERATURE00
52 THEATRE AND DRAMA PRACTICES00
53 TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE00
Related number of course units / 53--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 NUTRITION AND HEALTH00
2 ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY DISORDER00
3 ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING00
4 HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION00
5 LEARNING DIFFICULTIES00
6 DRAMA IN EDUCATION00
7 PROJECT IN EDUCATION00
8 CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING00
9 CULTURE AND LANGUAGE00
10 CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT00
11 TURKISH DIALECT00
12 VOICE TRAINING AND DICTION00
13 MEDIA LITERACY00
14 TURKISH COURSEBOOK ANALYSIS00
15 DESIGNING MATERIALS IN TEACHING TURKISH00
16 CREATIVE WRITING00
17 HISTORY OF TURKISH EDUCATION00
Related number of course units / 17--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Kıbrıs İlim Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Cyprus Science University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.